The Alien - Link Select

Selasa, 22 Mac 2016

QUR'AN ???

ALLAH S.W.T 
Berfirman :
"Maka berpegang teguhlah kamu pada apa yang diwahyukan kepada kamu; sesungguhnya kamu adalah di atas jalan lurus. Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi kamu, dan bagi kaum kamu; dan sungguh, kamu akan ditanya." 
[ Q.S 43:43-44 ]
"Katakanlah (Muhammad), 'Perkara apakah paling besar dalam kesaksian?' Katakanlah, 'Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai.'" 
[ Q.S 6:19 ]
"Bagaimanakah kamu boleh tidak percaya sedang kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul-Nya berada di kalangan kamu? Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus." 
[ Q.S 3:101 ]

"Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu pada satu masa jeda antara Rasul-Rasul, supaya kamu tidak kata, 'Telah tidak datang kepada kami sebarang pembawa berita gembira, dan tidak juga sebarang pemberi amaran.' Sungguh, telah datang kepada kamu pembawa berita gembira, dan pemberi amaran; Allah berkuasa atas segala sesuatu." 
[ Q.S 5:19 ]

"Sebuah Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah Qur'an bahasa Arab bagi kaum yang tahu,
pemberi berita gembira, dan pemberi amaran, tetapi kebanyakan mereka berpaling, dan tidak mendengar." 
[ Q.S 41:3-4 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W 
Bersabda : 
"Sebaik-baik HADIS adalah Kitab Allah (Al-Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan paling jeleknya perkara adalah semua perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan semua bid’ah itu sesat”.
[ H.R.S : Imam Muslim dan Imam Baihaqi Ra.A. ]

“Kutinggalkan kepadamu dua pusaka abadi, apabila kamu berpegang kepadanya nescaya kamu tidak akan sesat ,iaitu Kitab ALLAH (Al Quran) dan petunjukku (‘ltrah Ahlul Baitku).”
Daripada Ibnu ‘Abbas R.A & Zaid bin Al-Arqam RA
[ H.R.S : Imam al-Hakim & Imam Muslim Ra. A. ]

"Sampaikanlah dariku walau satu ayat,… barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah kuucapkan maka bersedialah menepati tempat duduknya di Neraka."
Daripada Abu Hurairah, Abdullah Bin Mas’ud dan Ummu Salamah RA
[ H.R.S : Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad ]

Tiada ulasan: