The Alien - Link Select

Rabu, 28 September 2016

DOA???

DOA

PEMBUKA DOA

SUBHAANAKA ALLAHUMMA
“Suci Engkau dari segala sesuatu, Ya Allah…”
(Q.S.10:10)

ALLAHUAHAD, LAA ILAAHA ILLA ANTARRAHMAANI-RRAHIIM
"Ya ALLAH yang Esa; tidak ada tuhan melainkan Engkau, Yang Pemurah, Yang Pengasih." (2:163)


ISI DOA

"RABBIGHFIRLI WALIWAALIDAYA WALIMANN DAGHALA BAITIYYA MUKMINAN WALIL MUKMINIINA WAL MUKMINAATI WALAA TAZIIDI DZAALIMIINA ILLA TABAARA''
“Wahai Pemeliharaku, ampunilah aku, dan ibu bapaku, dan sesiapa yang masuk rumahku sebagai seorang mukmin, dan orang-orang mukmin lelaki, dan orang-orang mukmin perempuan; dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim, kecuali dalam kebinasaan!”
(Q.S. 71:28)PENUTUP DOA

“INNAKA SAMI’UDDOA’I.”
Sesungguhnya Engkau mendengar Doa."
(Q.S.3:38)

 “RABBI TAQABBAL DOA’I”
“Wahai pemeliharaku, kabulkanlah doaku.”
(Q.S.14:40)

SALAAMUN ‘ALAA ‘IBAADIIHISSHTAFAA”
“Sejahtera ke atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih.'" (27:59)

“SALAAMUN ALALMURSALIIN.”
“Dan sejahtera ke atas para utusan," (37:181).

"WALHAMDULILLAHIRRABBIL AALAMIN.”
“Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam."(Q.S. 10:10)

Isnin, 26 September 2016

ALLAH SATU-SATUNYA ???


Kalimat wahdahu direnungkan. Ia bermaksud satu-satunya dan hanya berkait dengan Allah dan penyembahan-Nya sahaja.
Terdapat enam ayat al-Qur'an mengandungi kalimat tersebut. Setiap satu beri peringatan, dan peringatan diberi secara berperingkat menurut kronologi ayat-ayat.
Ayat pertama mengisahkan satu pertanyaan membabitkan suruhan menyembah Allah satu-satunya, serta tinggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa atau nenek moyang, berbunyi,
7:70. Mereka berkata, "Adakah kamu datang kepada kami supaya kami sembah Allah satu-satunya, dan supaya kami tinggalkan apa yang bapa-bapa kami sembah? Maka datangkan kepada kami apa yang kamu janjikan kami, jika kamu berkata benar."
Mereka yang bertanya itu adalah pembesar-pembesar kaum Ad, dan pertanyaan dilontar kepada Rasul yang diutus, Hud, yang tinggal selepas Nabi Nuh.
Mereka didapati enggan tinggalkan apa yang bapa-bapa mereka sembah (tabiat turun menurun hingga ke zaman ini) dan dalam jawapan Hud kepada mereka, dibangkitkan juga amalan mereka yang mengadakan nama-nama yang Allah tidak turunkan kuasa (seperti orang-orang zaman ini jugak!) Dengan buat demikian mereka adalah orang-orang yang dustakan ayat-ayat Allah.
Dua ayat yang menyusul melengkapkan cerita, berakhir dengan janji yang telah dijanjikan, berbunyi,
7:71. Berkatalah dia (Hud), "Kotoran dan kemurkaan daripada Pemelihara kamu akan jatuh ke atas kamu. Apa, adakah kamu debat aku mengenai nama-nama kamu namakan, kamu dan bapa-bapa kamu, yang Allah tidak turunkan kuasa padanya? Maka lihat dan tunggulah, aku bersama kamu melihat dan menunggu."
7:72. Maka Kami selamatkan dia, dan orang-orang bersama dia dengan pengasihan daripada Kami; dan Kami potong sisa terakhir orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dan mereka bukan orang-orang mukmin (yang percayai).
Cerita sepenuh di lembaran itu bermula dari 7:65.

Ayat kedua mengajak melihat gelagat manusia pada hari ini pula, yang berpaling ke belakang dan lari apabila Pemelihara diingatkan satu-satunya daripada al-Qur'an. Orang-orang ini tidak mendengar, tidak memahami al-Qur'an. Firman-Nya,
17:45. Apabila kamu baca al-Qur'an, Kami letak antara kamu dan orang-orang tidak percayai akhirat, satu tabir yang mengadang,
17:46. Dan Kami letak penudung pada hati mereka supaya mereka tidak faham, dan di dalam telinga mereka sumbatan. Dan apabila kamu mengingatkan (menyebut) Pemelihara kamu satu-satunya di dalam al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang mereka dalam pelarian.
Mereka yang berpaling dan lari ketika diingatkan Allah satu-satunya di dalam al-Qur'an dikategorikan sebagai tidak percayai akhirat, walaupun sering kedengaran mereka bercerita mengenainya, iaitu cerita akhirat yang palsu.

Ayat seterusnya dalam kronologi, menyebut lagi tentang golongan tadi. Kali ini mengenai hati mereka yang meluat apabila disebut Allah satu-satunya. Tapi gembira apabila orang-orang selain Dia disebut.
39:45. Apabila Allah diingatkan (disebut) satu-satunya, maka meluatlah hati orang-orang tidak percayai akhirat, tetapi apabila orang-orang selain daripada Dia disebut, tiba-tiba mereka gembira.
Sehubungan itu, satu pertanyaan telah timbul pada masa lalu, iaitu mengapa di laman web ini tidak ada hadis (dalam artikel), bermaksud menyuruh agar ayat-ayat al-Qur'an disekutukan dengan yang lain dalam penulisan. Supaya jadi gembira!
Selanjutnya, mungkin dengan hati yang meluat itu, maka bagi mereka yang berkuasa, akan menggunakan kuasa untuk menyekat amalan menyembah Allah satu-satunya.

Firman ke-4 mengandungi wahdahu meneruskan penjelasan mengenai panggilan kepada Allah satu-satunya, yang malangnya tidak dipercayai golongan tertentu, tetapi jika Dia disekutukan, mereka akan percaya. Ini, cerita hari ini jugak. Firman-Nya,
40:12. Itu adalah kerana, apabila diseru kepada Allah satu-satunya, kamu tidak percaya; tetapi jika yang lain disekutukan dengan-Nya, maka kamu percayai. Putusan adalah bagi Allah, Yang Tinggi, Yang Besar.
Dia selalu saja didapati disekutukan dengan orang-orang ditaati seperti Rasul yang palsu, para Imam dan tokoh-tokoh alim yang lain.

Setelah semuanya jelas, Dia mengingatkan tentang bencana bakal menimpa pada iman yang tidak percaya kepada Allah satu-satunya (atau al-Qur'an satu-satunya). Peringatan bermaksud,
40:84. Kemudian, apabila mereka lihat bencana Kami, mereka berkata, "Kami percaya kepada Allah satu-satunya, dan kami tidak percaya kepada apa yang kami telah sekutukan dengan-Nya."
40:85. Tetapi iman mereka, apabila mereka melihat bencana Kami, tidak bermanfaat kepada mereka - sunnah (resam) Allah, seperti yang telah berlalu pada hamba-hamba-Nya; maka rugilah orang-orang tidak percaya di sana.

Satu penyesalan yang tidak berguna! Supaya tidak rugi di sana, Dia menyuruh ikut satu teladan yang baik daripada seorang Nabi dan orang-orang biasa yang bersamanya, iaitu percayai Allah satu-satunya. Mesej disampaikan dalam firman Tuhan terakhir mengandungi kalimat wahdahu berbunyi,
60:4. Kamu ada teladan yang baik pada Ibrahim, dan orang-orang bersama dia, apabila mereka berkata kepada kaum mereka, “Kami berlepas diri daripada kamu dan apa kamu sembah selain daripada Allah. Kami tidak percaya kepada kamu, dan antara kami dan kamu, permusuhan adalah nyata, dan kebencian selama-lamanya, sehingga kamu percayai Allah satu-satunya.” ....... “Wahai Pemelihara kami, kepada Engkau kami tawakal; kepada Engkau kami berkesesalan; kepada Engkau kepulangan.
Doa tersebut dilengkapkan dalam ayat menyusul:
60:5. Wahai Pemelihara kami, janganlah buat kami satu cubaan bagi orang-orang tidak percaya; dan ampunkanlah kami. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana.”
Disusuli ayat di bawah, yang turut jadi ayat penutup di sini, tentang teladan baik tersebut adalah bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan Hari Akhir. Firman-Nya,
60:6. Kamu ada teladan yang baik pada mereka bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan Hari Akhir. Dan sesiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia Yang Kaya, Yang Terpuji.

Lalu dicuba sedaya upaya supaya tidak berpaling daripada percaya Allah satu-satunya di dalam al-Qur'an.
Allah disanjung!

Penulis Bacaan
23 Sept 2012
Sabtu, 24 September 2016

QUR’AN ITU RASUL HARI INI ???

QUR’AN ITU RASUL HARI INIDan bahawa Rasul, menurut al-Qur'an, didapati berada di kalangan masyrakat dewasa ini. Firman Allah,

"Bagaimanakah kamu boleh tidak percaya sedang kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul-Nya berada di kalangan kamu? Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus." (3:101)


Kerana Rasul dikatakan hadir pada hari ini maka dia disangka hanya terdiri daripada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang bilangannya didapati begitu ramai.


Sedia maklum bahawa ayat-ayat Allah yang diturunkan, antara lain, beri petunjuk kepada manusia pada jalan lurus. Tugas itu, apabila direnungkan tidak hanya mampu dilaksana oleh Rasul jenis manusia kerana sebuah Kitab pun mampu buat demikian. Lalu Kitab itu boleh juga dianggap sebagai Rasul, seperti ditunjukkan dalam kandungan Peringatan berbunyi,

"Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang kamu sembunyikan daripada Kitab, dan banyak yang dimaafkan. Telah datang kepada kamu daripada Allah satu cahaya, dan sebuah Kitab yang jelas.
Allah beri petunjuk kepada siapa ikut kepuasan hati-Nya pada jalan-jalan kesejahteraan, dan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya; dan Dia beri petunjuk kepada mereka pada jalan lurus." 
(5:15-16)


Rasul dikatakan telah datang dan apa yang dikatakan telah datang di situ dijelaskan lagi dengan frasa sebuah Kitab yang jelas. Justeru, ayat tersebut dengan jelas membawa mesej iaitu Rasul adalah Kitab.

Lihat fungsi Rasul

Kami tidak utus kamu melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira PEMBAWA BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 
[Q.S.34:28]

"Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu pada satu masa jeda antara Rasul-Rasul, supaya kamu tidak kata, 'Telah tidak datang kepada kami sebarang pembawa berita gembira, dan tidak juga sebarang pemberi amaran.' Sungguh, telah datang kepada kamu PEMBAWA BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN; Allah berkuasa atas segala sesuatu."
[Q.S.5:19]


LIHAT FUNGSI QUR’AN PULA MENURUT QUR’AN ITU SENDIRI

"Sebuah Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah Qur'an bahasa Arab bagi kaum yang tahu,
PEMBERI BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN, tetapi kebanyakan mereka berpaling, dan tidak mendengar."
[Q.S.41:3-4]


JADI, DARI SEGI FUNGSI RASUL…
 QUR’AN ITU ADALAH RASUL HARI INI, SELEPAS KEWAFATAN RASUL MANUSIA IAITU NABI MUHAMMAD.

OLEH ITU IKUTILAH DAN BERIMANLAH KEPADA QUR’AN SEBAGAI RASUL HARI INI YANG KEKAL SELAMANYA.
SIAPA YANG TIDAK MAHU BERIMAN KEPADA QUR’AN YANG MENJADI RASUL SELEPAS KEWAFATAN RASUL MANUSIA IAITU NABI MUHAMMAD … LIHAT APA ANCAMAN ALLAH KE ATAS YANG TIDAK MAHU BERIMAN KEPADA QUR’AN.

 “… tetapi sesiapa yang tidak beriman kepadanya, sedang dia seorang daripada golongan-golongan, maka janji temunya ialah API. Maka jangan kamu dalam keraguan daripadanya; ia adalah yang benar daripada Pemelihara kamu, tetapi kebanyakan manusia tidak percayai.”
[Q.S. 11:17]

OLEH ITU TAATILAH RASUL INI SELAMANYA. BUKAN SAHAJA RASUL DARI JENIS MANUSIA YANG WAJIB DITAATI, TETAPI RASUL DALAM BENTUK KITAB YANG BERFUNGSI SAMA SEPERTI RASUL.

“Wahai orang-orang yang percaya, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul,..”
[Q.S.4:59]

“… Dan Kami utus kamu kepada manusia sebagai Rasul, dan cukuplah Allah jadi saksi.”
[Q.S.4:79]

“Sesiapa taati Rasul, sesungguhnya dia taati Allah; dan sesiapa berpaling, maka Kami tidak utus kamu untuk jadi penjaga kepada mereka.”
[Q.S. 4:80]

Katakanlah(Rasul), "Jika kamu cintai Allah, ikutlah aku, dan Allah akan cintai kamu, dan ampunkan kamu atas kesalahan-kesalahan kamu; Allah Pengampun, Pengasih." 
[Q.S. 3:31]

IKUT RASUL ADALAH SAMA DENGAN MENTAATI RASUL ITU.  HAL INI DIJELASKAN OLEH ALLAH DENGAN PENEGAS DARI-NYA AGAR RASUL BERKATA SEPERTI AYAT INI…

Katakanlah, "Taatlah kepada Allah, dan Rasul." [Q.S. 3:32]

SEMUA AYAT YANG MENYEBUT PERKATAAN ‘TAAT’ DISABITKAN DENGAN PANGKAT ATAU GELARAN RASUL DAN BUKANNYA MUHAMMAD, MESKIPUN BAGINDA ADALAH RASUL.

RASUL DIPERINTAHKAN UNTUK SAMPAIKAN MESEJ-MESEJNYA. RASUL TELAH TAAT KEPADA ALLAH.

"Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu kerana, jika kamu tidak buat, tidaklah kamu sampaikan Mesej-Nya. Allah lindung kamu daripada manusia. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada kaum tidak percaya. "
(5:67)

INI MEMBAWA MAKSUD AGAR MESEJ ALLAH YANG DITERIMA OLEH RASUL SAHAJA YANG WAJIB DITAAT, BUKAN SELAIN ITU.  MESEJ-MESEJ INI ADALAH DALAM QUR’AN SEPENUHNYA.

…. Katakanlah, "Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai. …… (6:19)

“Sesungguhnya Kami datangkan kepada mereka Ucapan supaya mereka mengingati.” 
[Q.S. 28:51]

DAN IA MERUPAKAN UCAPAN RASUL YANG MULIA.

"Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia"
[Q.S.69:40)

ORANG IKUT KITAB DAN BERPEGANG KEPADA KITAB INI JUGA TIDAK DISIA-SIAKAN.

“Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab, dan melakukan solat - sesungguhnya Kami tidak sia-siakan upah orang-orang yang membetulkan.”
[Q.S. 7:170]

RASUL TELAH MENTAATI ALLAH DENGAN MENERIMA MESEJ-MESEJ-NYA DAN MENYAMPAIKANNYA KEPADA KITA.

“… Aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Pemeliharaku; inilah bukti yang nyata daripada Pemelihara kamu, dan petunjuk, dan pengasihan, bagi kaum yang percayai.'" 
[Q.S.7:203]

IS2016


Rabu, 21 September 2016

SURAH YANG BERBARIS @ ASY-SHAFFAT

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 
37:1. Demi yang berbaris dengan barisan-barisan, 
37:2. Dan yang melarang dengan larangan, 
37:3. Dan pembaca-pembaca Peringatan, 
37:4. Sesungguhnya Tuhan kamu Satu, 
37:5. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, Pemelihara Timur-Timur. 
37:6. Kami hiasi langit dunia dengan hiasan daripada bintang-bintang, 
37:7. Dan untuk jaga daripada setiap syaitan yang derhaka.
37:8. Mereka tidak dapat dengar pembesar-pembesar tertinggi kerana mereka dilempar dari tiap-tiap penjuru, 
37:9. Terbuang, dan bagi mereka azab yang kekal, 
37:10. Melainkan siapa yang sambar satu bahagian kecil, dan ia diikuti api yang menembus. 
37:11. Maka tanyalah mereka untuk satu keputusan; adakah mereka yang lebih kuat pada ciptaan (tubuh), atau apa yang Kami cipta? Kami cipta mereka daripada tanah liat yang melekat. 
37:12. Tidak, kamu terhairan-hairan; dan mereka mengejek,
37:13. Dan, apabila mereka diingatkan, mereka tidak ingat, 
37:14. Dan, apabila mereka lihat satu ayat, mereka akan mengejek, 
37:15. Dan mereka berkata, "Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata. 
37:16. Apa, apabila kami sudah mati dan menjadi tanah dan tulang-tulang, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan? 
37:17. Apa, dan bapa-bapa kami, yang dahulu?" 
37:18. Katakanlah, "Ia, dan dalam segala kehinaan." 
37:19. Sesungguhnya ia hanyalah satu teriakan, kemudian tiba-tiba mereka memerhati, 
37:20. Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Inilah Hari Agama (Pengadilan)." 
37:21. "Inilah Hari Penetapan yang padanya kamu dustakan. 
37:22. Kumpullah orang-orang buat kezaliman , dan isteri-isteri mereka, dan apa mereka sembah, 
37:23. Selain daripada Allah, dan tunjukkanlah mereka jalan Jahim! 
37:24. Dan berhentikanlah mereka untuk ditanya, 
37:25. 'Kenapa kamu tidak menolong satu sama lain?'" 
37:26. Tidak, tetapi pada hari ini, mereka serah diri dalam ketundukan, 
37:27. Dan mendekati, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, mereka saling bertanya. 
37:28. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu datang kepada kami dari kanan." 
37:29. Mereka berkata, "Tidak, bahkan kamu bukanlah orang-orang mukmin, 
37:30. Kami tidak ada kuasa terhadap kamu; tidak, kamulah kaum yang melampaui batas. 
37:31. Maka wajarlah Ucapan Pemelihara kita ke atas kita; kita merasakannya. 
37:32. Demikianlah kami buat kamu bersalah, dan kami sendiri adalah orang-orang yang bersalah." 
37:33. Maka mereka semua pada hari itu adalah orang-orang yang bersekutu dalam azab. 
37:34. Begitulah Kami buat terhadap orang-orang yang berdosa, 
37:35. Kerana apabila dikatakan kepada mereka, "Tidak ada tuhan melainkan Allah", mereka menyombong.
37:36. Dan mereka berkata, "Apa, adakah kami akan tinggalkan tuhan-tuhan kami kerana seorang penyair yang dirasuk?" 
37:37. "Tidak, tetapi dia mendatangkan yang benar, dan mengesahkan para utusan. 
37:38. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, 
37:39. Dan kamu tidak dibalas melainkan dengan apa kamu buat." 
37:41. Bagi mereka, rezeki yang diketahui, 
37:42. Buah-buahan; dan mereka adalah orang-orang yang amat dimuliakan, 
37:43. Di dalam Taman-Taman Kebahagiaan, 
37:44. Di atas sofa-sofa berada berhadapan muka, 
37:45. Sebuah piala dari sebuah mata air dikelilingkan kepada mereka, 
37:46. Putih, suatu keseronokan bagi peminum-peminum,
37:47. Padanya tiada kepeningan, dan tiada juga kemabukan,
37:48. Dan di sisi mereka, perawan-perawan bermata besar yang menahan gerlingan mereka,
37:49. Seakan-akan mereka mutiara-mutiara yang tersembunyi.
37:50. Mereka mendekati, sebahagian kepada sebahagian yang lain, mereka saling bertanya. 
37:51. Seorang yang berkata antara mereka berkata, "Aku ada seorang teman yang dipercayai, 
37:52. Yang berkata, 'Adakah kamu orang yang mengesahkan?
37:53. Apa, apabila kami sudah mati, dan menjadi tanah dan tulang-tulang, adakah kami benar-benar akan diberi pengadilan?'" 
37:54. Dia berkata, "Mahukah kamu lihat ke bawah?"
37:55. Kemudian dia lihat, dan melihatnya di tengah-tengah Jahim.
37:56. Dia berkata, "Demi Allah, hampir-hampir kamu binasakan aku,
37:57. Jika tidak kerana rahmat Pemeliharaku, tentu aku termasuk orang-orang yang dihadapkan.
37:58. Apa, adakah kita tidak mati? 
37:59. Melainkan kematian kita yang pertama, dan tidakkah kita diazab? 
37:60. Sesungguhnya inilah kemenangan yang besar, 
37:61. Dan untuk yang serupa dengan ini, hendaklah orang-orang yang beramal mengamalkan." 
37:62. Adakah itu lebih baik sebagai satu sajian atau pokok zaqum?
37:63. Kami membuatnya sebagai satu penganiayaan bagi orang-orang zalim.
37:64. Ia adalah pokok yang keluar di akar Jahim, 
37:65. Seludang-seludangnya seperti kepala-kepala syaitan,
37:66. Dan mereka memakannya, dan dengannya memenuhkan perut-perut mereka,
37:67. Kemudian di atasnya mereka dapat minuman campuran air yang mendidih, 
37:68. Kemudian mereka kembali ke Jahim. 
37:69. Mereka dapati bapa-bapa mereka sesat, 
37:70. Dan mereka berlari di atas jejak-jejak mereka. 
37:71. Sebelum mereka sudah sesat kebanyakan daripada orang-orang dahulu, 
37:72. Dan Kami telah utus di kalangan mereka pemberi-pemberi amaran, 
37:73. dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang diberi amaran, 
37:74. Kecuali hamba-hamba Allah yang tulus. 
37:75. Nuh telah panggil Kami; dan betapa sangat baiknya Penyahut! 
37:76. Dan Kami selamatkannya dan keluarganya daripada kecemasan yang besar, 
37:77. Dan Kami buatkan keturunannya orang-orang yang kekal, 
37:78. Dan Kami meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir. 
37:79. "sejahtera ke atas Nuh di kalangan semua alam!"
37:80. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik,
37:81. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.
37:82. Kemudian, selepas itu Kami tenggelamkan yang lain.
37:83. Daripada golongannya ialah Ibrahim, 
37:84. Apabila dia datang kepada Pemeliharanya dengan hati yang bersih, 
37:85. Apabila dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah? 
37:86. Adakah yang fitnah, tuhan-tuhan selain daripada Allah, yang kamu hendak? 
37:87. Apakah pula sangkaan kamu terhadap Pemelihara semua alam?" 
37:88. Dan dia menghalakan pandangan memandangi bintang-bintang, 
37:89. Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." 
37:90. Tetapi mereka berpaling daripada dia, dengan memusingkan belakang mereka. 
37:91. Kemudian dia beralih kepada tuhan-tuhan mereka, dan berkata, "Apakah yang kamu makan? 
37:92. Kenapa kamu tidak berkata-kata?" 
37:93. Kemudian dia beralih kepada mereka, memukul mereka dengan tangan kanannya. 
37:94. Kemudian tampil ke muka yang lain kepadanya dengan tergesa-gesa. 
37:95. Berkata, "Adakah kamu sembah apa yang kamu ukir,
37:96. Dan Allah cipta kamu, dan apa kamu buat?"
37:97. Mereka berkata, "Binalah satu bangunan untuknya, dan lemparlah dia ke dalam Jahim!" 
37:98. Mereka hendak buat tipu muslihat terhadapnya; maka Kami buat mereka orang-orang yang lebih rendah.
37:99. Dia berkata, "Aku pergi kepada Pemeliharaku; Dia akan beri petunjuk kepadaku.
37:100. Wahai Pemeliharaku, berilah aku yang termasuk orang-orang salih."
37:102. Dan apabila dia telah sampai umur untuk berusaha bersama dia, dia berkata, "Wahai anakku, aku lihat dalam tidurku bahawa aku mengorbankan kamu; renungkanlah; apakah pandangan kamu?" Berkata, "Wahai ayahku, buatlah apa yang kamu diperintah; kamu akan dapati aku, jika Allah hendaki, termasuk orang-orang yang sabar."
37:103. Apabila mereka sudah tunduk patuh, dan dia mengayunkannya di atas keningnya,
37:104. Kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim,
37:105. Kamu telah mengesahkan visi; begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 
37:106. Ini benar-benar ujian yang nyata."
37:107. Dan Kami menebus dia dengan korban yang besar,
37:108. Dan meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir.
37:109. "sejahtera ke atas Ibrahim!" 
37:110. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 
37:111. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.
37:112. Kemudian Kami beri dia berita gembira dengan Ishak, seorang Nabi, termasuk orang-orang yang salih (baik).
37:113. Dan Kami berkatinya, dan Ishak; dan daripada keturunan mereka, sebahagian buat baik, dan sebahagian buat zalim yang nyata terhadap diri-diri mereka sendiri. 
37:114. Sesungguhnya Kami telah berbudi baik kepada Musa dan Harun, 
37:115. Dan Kami selamatkan mereka, dan kaum mereka daripada kecemasan yang besar. 
37:116. Dan Kami tolong mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang menang. 
37:117. Dan Kami beri mereka Kitab yang jelas, 
37:118. Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus,
37:119. Dan tinggalkan keduanya di kalangan orang-orang yang akhir. 
37:120. "Sejahtera ke atas Musa dan Harun!" 
37:121. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik, 
37:122. Mereka adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.
37:123. Sesungguhnya Elias adalah antara para utusan,
37:124. Apabila dia berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kamu bertakwa? 
37:125. Adakah kamu seru Baal dan tinggalkan pencipta Terbaik? 
37:126. Allah, Pemelihara kamu, dan Pemelihara bapa-bapa kamu yang dahulu?" 
37:127. Tetapi mereka dustakannya; maka mereka adalah antara yang dihadapkan, 
37:128. Kecuali hamba-hamba Allah yang tulus, 
37:129. Dan Kami meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir. 
37:130. "sejahtera ke atas Elias!" 
37:131. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 
37:132. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.
37:133. Sesungguhnya Lut adalah antara para utusan,
37:134. Apabila Kami selamatkan dia dan keluarganya kesemuanya, 
37:135. Kecuali perempuan tua yang tertinggal, 
37:136. Kemudian Kami binasakan yang lain, 
37:137. Dan kamu melalui mereka pada waktu pagi, 
37:138. Dan pada waktu malam; tidakkah kamu faham?
37:139. Sesungguhnya Yunus adalah antara para utusan,
37:140. Apabila dia lari ke kapal yang penuh muatan, 
37:141. Dan mencabut undi, dan dia adalah antara yang disangkalkan, 
37:143. Sesungguhnya, jika dia tidak termasuk orang-orang yang menyanjung, 
37:144. Tentu dia akan tinggal di dalam perutnya hingga hari mereka dibangkitkan, 
37:145. Tetapi Kami lemparkan dia ke tanah yang terbiar, dan dia sakit, 
37:146. Dan Kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok labu.
37:147. Kemudian Kami utus dia kepada seratus ribu, atau lebih, 
37:148. Dan mereka percaya; maka Kami beri kesenangan mereka untuk suatu waktu. 
37:149. Maka tanyalah mereka untuk satu keputusan - adakah untuk Pemelihara kamu anak-anak perempuan, dan mereka anak-anak lelaki? 
37:150. Atau, Kami cipta malaikat-malaikat itu perempuan, sedang mereka adalah saksi-saksi? 
37:151. Ingatlah, sesungguhnya daripada fitnah mereka, mereka berkata, 
37:152. "Allah beranak!" Mereka sebenarnya pendusta-pendusta. 
37:153. Adakah Dia pilih anak-anak perempuan di atas anak-anak lelaki? 
37:154. Mengapakah kamu, bagaimana kamu memutuskan?
37:155. Tidakkah kamu mengingati? 
37:156. Atau, adakah kamu satu kuasa yang nyata? 
37:157. Datangkanlah kitab kamu jika kamu berkata benar!
37:158. Mereka adakan satu pertalian keluarga antara Dia dan jin; dan jin tahu bahawa mereka akan dihadapkan. 
37:159. Allah disanjung, di atas apa yang mereka terangkan, 
37:160. Melainkan hamba-hamba Allah yang tulus. 
37:161. Tetapi bagi kamu, dan apa yang kamu sembah,
37:162. Tidaklah kamu perdayakan sesuatu terhadap-Nya, 
37:163. Melainkan orang yang akan dipanggang di dalam Jahim.
37:164. Tiada antara kami di sana melainkan mempunyai medan yang diketahui. 
37:165. Kami adalah yang berbaris-baris, 
37:166. Kamilah mereka yang menyanjung. 
37:167. Sesungguhnya mereka pasti akan berkata, 
37:168. "Sekiranya kami ada Peringatan daripada orang-orang dahulu, 
37:169. Tentu kami jadi hamba-hamba Allah yang tulus."
37:170. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya; kelak mereka akan tahu! 
37:171. Sesungguhnya Kata Kami telah pun berlalu kepada hamba-hamba Kami, para utusan, 
37:172. Sesungguhnya mereka akan ditolong, 
37:173. Dan tentera Kami, merekalah yang menang. 
37:174. Maka berpalinglah kamu daripada mereka untuk suatu waktu, 
37:175. Dan lihatlah mereka; kelak mereka akan lihat!
37:176. Apa, adakah mereka minta disegerakan azab Kami?
37:177. Apabila ia turun di halaman rumah mereka, betapa buruknya pagi bagi orang-orang diberi amaran!
37:178. Maka berpalinglah kamu daripada mereka untuk suatu waktu, 
37:179. Dan lihatlah; kelak mereka akan lihat! 
37:180. Pemelihara kamu disanjung, Pemelihara Yang Mulia, di atas apa yang mereka terangkan! 
37:181. Dan sejahtera ke atas para utusan, 
37:182. Dan segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.