The Alien - Link Select

Ahad, 19 Mac 2017

SURAH PERHIASAN / AZ-ZUKHRUF ???

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

43:1. Ha Mim.

43:2. Demi Kitab yang jelas,

43:3. Sesungguhnya, Kami membuatnya sebuah Qur'an bahasa Arab supaya kamu faham.

43:4. Dan sesungguhnya ia adalah di dalam ibu Kitab, di sisi Kami; sungguh tinggi, bijaksana.

43:5. Adakah Kami akan ketepikan Peringatan daripada kamu, kerana kamu adalah kaum yang membazir (berlebihan)?

43:6. Berapa banyaknya Nabi yang Kami telah utus di kalangan orang-orang dahulu kala?

43:7. Tetapi tiada seorang Nabi datang kepada mereka, tanpa mereka memperolok-olokkannya.

43:8. Maka Kami musnahkan orang yang lebih kuat daripada mereka dan contoh orang-orang dahulu kala berlalulah.

43:9. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang cipta langit dan bumi?" mereka akan berkata, "Yang Perkasa, Yang Mengetahui, cipta mereka."

43:10. Dia yang buatkan bumi untuk menjadi sebuah buaian untuk kamu, dan Dia buatkan jalan-jalan untuk kamu di dalamnya, supaya kamu dapat petunjuk,

43:11. Dan yang turunkan dari langit air menurut ukuran; dan Kami hidupkan dengannya tanah (negeri) yang sudah mati; begitulah kamu akan dikeluarkan,

43:12. Dan yang mencipta pasangan-pasangan, kesemuanya, dan buatkan untuk kamu, kapal dan binatang ternak, seperti yang kamu tunggang,

43:13. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, dan kemudian mengingatkan rahmat Pemelihara kamu apabila kamu duduk di atasnya, dan berkata, "Dia disanjung, yang tundukkan ini untuk kami, dan kami sendiri tidak setanding dengannya,

43:14. Sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami balik."

43:15. Namun begitu, mereka adakan bagi-Nya sebahagian daripada hamba-hamba-Nya sendiri! Manusia nyatalah tidak berterima kasih (kafir).

43:16. Atau, adakah Dia pilih untuk-Nya, daripada apa dia cipta, anak-anak perempuan, dan Dia memilihkan untuk kamu, anak lelaki?

43:17. Dan apabila salah seorang antara mereka diberi berita gembira dengan apa yang dia samakan dengan Yang Pemurah, mukanya (wajahnya) jadi hitam, dan dia tercekik di dalam dirinya.

43:18. Apa, orang yang dibesarkan di tengah-tengah perhiasan, dan bila tiba pertengkaran, tidak kelihatan?

43:19. Dan mereka buatkan malaikat-malaikat, yang mereka itu sendiri hamba-hamba Yang Pemurah, perempuan. Apa, adakah mereka saksikan ciptaan mereka? Kesaksian mereka akan ditulis, dan mereka akan ditanya.

43:20. Mereka berkata, "Sekiranya Yang Pemurah hendak, tentu kami tidak sembah mereka." Mereka tidak ada pengetahuan mengenai itu; mereka hanya menduga.

43:21. Atau, adakah Kami beri mereka sebuah Kitab sebelumnya yang padanya mereka berpegang?

43:22. Tidak, tetapi mereka berkata, "Kami dapati bapa-bapa kami atas satu umat, dan kami dapat petunjuk atas bekas-bekas mereka."

43:23. Begitulah, Kami tidak utus sebelum kamu seseorang pemberi amaran ke sesebuah bandaraya, melainkan bahawa orang-orangnya yang hidup mewah berkata, "Sesungguhnya kami dapati bapa-bapa kami atas satu umat, dan kami atas bekas-bekas mereka."

43:24. Katakanlah, "Apa, walaupun aku datang dengan petunjuk yang lebih baik daripada yang kamu dapati pada bapa-bapa kamu?" Mereka berkata, "Kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya."

43:25. Maka Kami lepaskan dendam kepada mereka; dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dustakan.

43:26. Dan apabila Ibrahim berkata kepada bapanya, dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa kamu sembah,

43:27. Kecuali Yang memulakan aku; dan Dia akan beri petunjuk kepadaku."

43:28. Dan dia membuatnya satu kata yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali.

43:29. Tidak, tetapi Aku beri kesenangan hidup mereka ini dan bapa-bapa mereka, sehingga yang benar datang kepada mereka, dan Rasul yang jelas.

43:30. Dan apabila yang benar datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir, dan kepadanya kami adalah orang-orang tidak percaya."

43:31. Mereka berkata, "Mengapakah al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada sesetengah lelaki yang terkemuka di dua bandaraya?"

43:32. Apa, adakah mereka yang membahagikan pengasihan Pemelihara kamu? Kami membahagikan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan naikkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain dalam darjat, supaya sebahagian mereka ambil yang lain dalam perhambaan; dan pengasihan Pemelihara kamu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

43:33. Dan sekiranya manusia bukan umat yang satu, tentu Kami buatkan untuk orang-orang tidak percaya kepada Yang Pemurah, bumbung-bumbung rumah mereka daripada perak, dan tangga-tangga, yang di atasnya mereka menaiki,

43:34. Dan pintu-pintu rumah mereka, dan sofa-sofa yang di atasnya untuk bersandar,

43:35. Dan perhiasan-perhiasan; sesungguhnya semua ini tiadalah melainkan kesenangan kehidupan dunia, dan akhirat di sisi Pemelihara kamu adalah bagi orang-orang bertakwa.

43:36. Sesiapa yang membutakan diri daripada Peringatan Yang Pemurah, kepadanya Kami tentukan syaitan untuk menjadi teman yang dipercayai,

43:37. Dan mereka halangi mereka daripada jalan, dan mereka sangka mereka dapat petunjuk,

43:38. Sehingga, apabila dia datang kepada Kami, dia berkata, "Aduhai, sekiranya antara aku dan kamu sejauh dua Timur!" Buruknya teman yang dipercayai!

43:39. Ia tidak bermanfaat kepada kamu pada hari ini kerana kamu buat zalim; kamu adalah orang-orang yang bersekutu dalam azab.

43:40. Apa, adakah kamu akan jadikan orang yang pekak mendengar, atau adakah kamu akan beri petunjuk kepada orang yang buta, dan orang yang dalam kesesatan yang nyata?

43:41. Sama ada Kami hilangkan kamu, Kami akan lepaskan dendam kepada mereka,

43:42. Atau, Kami lihatkan kepada kamu sebahagian daripada apa yang Kami janjikan mereka, sesungguhnya Kami mempunyai kuasa terhadap mereka.

43:43. Maka berpegangteguhlah kamu pada apa yang diwahyukan kepada kamu; sesungguhnya kamu adalah di atas jalan lurus.

43:44. Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi kamu, dan bagi kaum kamu; dan sungguh, kamu akan ditanya.

43:45. Tanyalah orang-orang daripada Rasul-Rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu: adakah Kami buatkan, selain daripada Yang Pemurah, tuhan-tuhan untuk disembah?

43:46. Dan Kami utus Musa dengan ayat-ayat Kami kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Pemelihara semua alam."

43:47. Tetapi apabila dia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami, tiba-tiba mereka mengetawakannya.

43:48. Dan tiada satu ayat yang Kami lihatkan kepada mereka melainkan ia yang lebih besar daripada saudaranya; dan Kami ambil mereka dengan azab supaya mereka kembali.

43:49. Dan mereka berkata, "Wahai ahli sihir, serulah kepada Pemelihara kamu untuk kami dengan perjanjian yang Dia buat dengan kamu supaya kami benar-benar dapat petunjuk."

43:50. Tetapi apabila Kami hilangkan daripada mereka azab, tiba-tiba mereka mungkiri ketaatan mereka.

43:51. Dan Firaun umumkan kepada kaumnya, dia berkata, "Wahai kaumku, bukankah kepunyaanku kerajaan Mesir, dan sungai-sungai ini yang mengalir di bawahku? Apa, tidakkah kamu lihat?

43:52. Atau, tidakkah aku yang lebih baik daripada lelaki ini, yang keji, dan hampir tidak dapat menjelaskan?

43:53. Mengapa pula gelang-gelang emas tidak dilemparkan kepadanya, atau malaikat-malaikat tidak datang bersama dia untuk bergabung?"

43:54. Maka dia menggelisahkan kaumnya, dan mereka mentaatinya; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.

43:55. Maka, apabila mereka telah buat Kami murka, Kami lepaskan dendam kepada mereka, dan Kami tenggelamkan mereka kesemuanya,

43:56. Dan buat mereka sesuatu yang telah lalu, dan Kami jadikan mereka satu contoh bagi orang yang kemudian.

43:57. Dan apabila putera Mariam dijadikan satu contoh, tiba-tiba kaum kamu menghalanginya,

43:58. Dan berkata, "Apa, adakah tuhan-tuhan kami yang lebih baik, atau dia?" Mereka tidak menyebutnya kepada kamu, kecuali untuk membantah; tidak, tetapi mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

43:59. Dia hanyalah seorang hamba yang Kami rahmati, dan Kami buat dia untuk menjadi satu contoh bagi Bani Israil.

43:60. Sekiranya Kami hendaki, tentu Kami lantik malaikat-malaikat di kalangan kamu untuk menjadi pengganti-pengganti di bumi.

43:61. Ia adalah pengetahuan mengenai Saat; janganlah ragu-ragu mengenainya, dan ikutlah aku. Inilah jalan lurus.

43:62. Janganlah syaitan menghalangi kamu; ia, bagi kamu, musuh yang nyata.

43:63. Dan apabila Isa datang dengan bukti-bukti yang jelas, dia berkata, "Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku menjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu selisihkan; maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

43:64. Sesungguhnya Allah, Dia Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; maka sembahlah Dia; inilah jalan lurus."

43:65. Tetapi golongan-golongan antara mereka berselisih; maka kecelakaanlah bagi orang-orang buat kezaliman kerana azab hari yang pedih.

43:66. Tidaklah mereka menanti-nanti melainkan Saat, bahawa ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak sedar?

43:67. Sahabat-sahabat pada hari itu jadi musuh kepada satu sama lain, kecuali orang-orang bertakwa,

43:68. "Wahai hamba-hamba-Ku, pada hari ini tidak ada ketakutan pada kamu, dan tidaklah kamu bersedih."

43:69. Orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Kami, dan memuslimkan diri-diri mereka,

43:70. "Masuklah ke Taman (Jannah), kamu dan isteri-isteri kamu, berjalan dengan gembira!"

43:71. Dikelilingkan kepada mereka, pinggan-pinggan leper daripada emas, dan piala-piala, dan di dalamnya apa yang jiwa inginkan, dan yang menyeronokkan mata. "Dan di dalamnya kamu tinggal selama-lamanya.

43:72. Inilah Taman yang kamu diwariskan kerana apa kamu buat.

43:73. Di dalamnya kamu dapati buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan."

43:74. Tetapi orang-orang yang berdosa akan tinggal selama-lamanya di dalam azab Jahanam,

43:75. Itu tidak diringankan daripada mereka, dan di dalamnya mereka berputus asa.

43:76. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri adalah orang-orang zalim.

43:77. Dan mereka memanggil, "Wahai Malik, hendaklah Pemelihara kamu mengakhirkan kepada kami!" Dia berkata, "Sesungguhnya kamu akan menetap."

43:78. "Kami telah datangkan kepada kamu yang benar, tetapi kebanyakan kamu benci pada yang benar."

43:79. Atau, adakah mereka fikirkan sesuatu perkara? Kami juga fikirkan.

43:80. Atau, adakah mereka sangka Kami tidak dengar rahsia mereka, dan bicara rahsia mereka? Ia, Rasul-Rasul Kami ada di sisi mereka untuk menuliskannya.

43:81. Katakanlah, "Jika Yang Pemurah mempunyai seorang anak, maka aku yang pertama menyembahnya.

43:82. Pemelihara langit dan bumi disanjung, Pemelihara Arasy, di atas apa yang mereka terangkan!"

43:83. Kemudian tinggalkanlah mereka bersendiri untuk terjun dan bermain-main sehingga mereka menemui hari mereka yang mereka dijanjikan.

43:84. Dan Dia yang di langit Tuhan, dan di bumi Tuhan; Dia Yang Bijaksana, Yang Mengetahui.

43:85. Berkatnya Dia, yang bagi-Nya kepunyaan kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya; di sisi-Nya pengetahuan mengenai Saat, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

43:86. Orang-orang yang mereka seru, selain daripada Dia, tidak ada kuasa pengantaraan, kecuali orang yang saksikan pada yang benar, dan mereka tahu.

43:87. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang cipta kamu?" mereka akan berkata, "Allah." Bagaimanakah pula mereka dipalingkan?

43:88. Dan ucapannya, "Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang tidak percayai."


43:89. Namun begitu, maafkan mereka, dan katakan, "Salam!" Kelak mereka akan tahu.

Khamis, 9 Mac 2017

ILMU PAGAR DIRI ZAHIR DAN BATIN ???Memagar diri dengan AYAT QUR'AN iaitu Ayat Takhta ALLAH juga dikenali umum sebagai Ayat Qursyi.
BACA  Bismillah dan ayat Qursyi sambil menarik nafas. Sekali nafas sekali bacaan.

“ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM.”

TERJEMAHAN :
2:255. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Kekal. Mengantuk tidak mengambil-Nya, dan tidak juga tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi. Siapakah dia yang akan mengantara di sisi-Nya, kecuali dengan izin-Nya? Dia tahu apa yang sebelum mereka, dan apa yang sesudah mereka, dan mereka tidak tahu sesuatu daripada pengetahuannya, kecuali apa yang Dia hendaki. Takhta-Nya merangkumi langit dan bumi, dan Dia tidak rasa tertekan menjaga keduanya; Dia Yang Tinggi, Yang Agung.

Apabila bacaan tamat, nafas yang ditarik juga tamat pada masa yang sama. Tahan nafas dan baca doa dalam hati.

“Subhanaka Ya ALLAH, Ya Rabbil ‘Aalamiin.  Jadikanlah Di diri zahir dan batinku ini seperti Kota Cahaya,  yang tidak dapat dikhianati oleh Syaitan Jin, Syaitan manusia  dan kejahatan haiwan serta kejahatan seluruh makhluk-Mu. Ya Rahmaanirrahiim, Ya Maalikiyawmiddin , iyyakana’buduu waiyyakanasta’in, Innaka sami’udduaa, Ya Rabbi Taqabbal -du’aai walhamduka yA Allahirrabbil ‘Aalamiin.”


Hembus nafas perlahan-lahan, bayangkan cahaya yang putih yang silau memenuhi seluruh tubuh zahir dan batin mu. amalkan setiap awal pagi dan awal malam. ANYASYALLAH besar manfaatnya untuk sesiapa yang mengamalkannya.

Rabu, 1 Mac 2017

DOA UNTUK WARGANEGARA DAN NEGARA MALAYSIA ???

DENGAN NAMA ALLAH YANG PEMURAH, YANG PENGASIH.
ALLAH DISANJUNG, SUCI ALLAH DARI SEGALA PENYEKUTUAN. TIADA TUHAN SELAIN ALLAH YANG ESA DAN TIADA SEKUTU BAGI ALLAH. TIADA SESUATU YANG DISEMBAH SELAIN ALLAH DAN TIADA KUASA SELAIN ALLAH YANG AGUNG.

ALLAH, TUHAN YANG SENTIASA MERAHMATI DAN MEMBERKATI MUHAMMAD RASULULULLAH DAN PENUTUP NABI-NABI.

SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI DOSA-DOSA WARGANEGARA DAN NEGARA MALAYSIA
SEMOGA ALLAH MERAHMATI DAN MEMBERKATI RAJA, WARGANEGARA DAN NEGARA MALAYSIA
SEMOGA ALLAH MEMUSNAHKAN MUSUH-MUSUH WARGA DAN NEGARA MALAYSIA, SAMA ADA DI DALAM ATAU DILUAR NEGARA INI.
SEMOGA ALLAH MELINDUNGI WARGANEGARA DAN NEGARA MALAYSIA INI DARI HASAD DENGKI SYAITAN JIN DAN SYAITAN MANUSIA DARI NEGARA-NEGARA DI SEKITARNYA.
SEMOGA ALLAH MENGEKALKAN KEMERDEKAAN WARGA DAN NEGARA MALAYSIA
SEMOGA ALLAH MENGEKALKAN PERPADUAN, KASIH SAYANG ANTARA WARGANEGARA DAN KEDAMAIAN NEGARA MALAYSIA.
SEMOGA ALLAH MEMULIHARA DAN MEMELIHARA WARGANEGARA DAN KEDAULATAN NEGARA MALAYSIA PADA SETIAP DETIK DAN MASA.

SEMOGA ALLAH YANG SENTIASA MENDENGAR DOA-DOA, MENGABULKAN DOA INI
KESEJAHTERAAN KEPADA PARA UTUSAN ALLAH
SEGALA PUJI BAGI ALLAH, YANG TIADA TUHAN SELAIN ALLAH,
TUHAN, PEMELIHARA YANG MEMILIKI NAMA-NAMA YANG INDAH
TUHAN, PENGUASA SELURUH ALAM YANG AGUNG.

SEGALA PUJI BAGI ALLAH


Ahad, 26 Februari 2017

SURAH PERUNDINGAN / ASY-SYURA ???

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

42:1. Ha Mim.

42:2. Ain Sin Qaf.

42:3. Demikianlah diwahyukan kepada kamu, dan kepada orang-orang sebelum kamu; Allah, Yang Perkasa, Yang Bijaksana.

42:4. Kepunyaan-Nya apa yang di langit, dan apa yang di bumi; dan Dia Yang Tinggi, Yang Agung.

42:5. Langit hampir pecah di atas mereka, apabila malaikat-malaikat menyanjung dengan memuji Pemelihara mereka, dan minta ampun untuk orang-orang yang di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Yang Pengampun, Yang Pengasih.

42:6. Dan orang-orang yang mengambil untuk mereka wali-wali (pelindung-pelindung) selain daripada Dia - Allah Pengawas mereka; kamu bukanlah seorang wakil kepada mereka.

42:7. Dan demikian Kami wahyukan kamu sebuah Qur'an bahasa Arab, supaya kamu beri amaran kepada ibu bandaraya-bandaraya, dan orang-orang yang di sekitarnya, dan supaya kamu beri amaran mengenai Hari Berkumpul, yang tiada keraguan padanya - segolongan di dalam Taman (Jannah), dan segolongan di dalam yang Menyala.

42:8. Jika Allah hendak, tentu Dia buatkan mereka satu umat; tetapi Dia masukkan sesiapa Dia hendaki ke dalam pengasihan-Nya; dan orang-orang zalim dapati tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

42:9. Atau, adakah mereka ambil untuk mereka wali-wali selain daripada Dia? Tetapi Allah - Dia Wali; dan Dia hidupkan yang mati, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

42:10. Dan dalam apa sahaja yang kamu selisihkan, putusannya kepada Allah. Demikianlah itulah Allah, Pemeliharaku; kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya aku berkesesalan.

42:11. Pemula langit dan bumi; Dia buatkan untuk kamu, daripada diri-diri kamu, pasangan-pasangan, dan pasangan-pasangan daripada binatang ternak, di dalamnya jadikan kamu berkembang. Tidak ada yang serupa dengan-Nya; Dia Yang Mendengar, Yang Melihat.

42:12. Bagi-Nya kepunyaan kunci-kunci langit dan bumi. Dia menjulur dan menyempitkan rezeki-Nya kepada siapa Dia hendaki; sesungguhnya Dia tahu segala sesuatu.

42:13. Dia syariatkan bagi kamu sebagai agama apa yang Dia wasiatkan Nuh dengannya, dan apa yang Kami wahyukan kamu, dan apa yang Kami wasiatkan Ibrahim dengannya, dan Musa, dan Isa: "Lakukanlah agama, dan janganlah berpecah belah di dalamnya." Amatlah benci bagi orang-orang yang sekutukan pada apa yang kepadanya kamu seru mereka. Allah pilih kepadanya sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepadanya orang yang berkesesalan.

42:14. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana angkuh antara satu sama lain; dan kalau tidak kerana satu Kata yang terdahulu daripada Pemelihara kamu hingga satu tempoh yang dinyatakan, tentu ia diputuskan antara mereka. Tetapi orang-orang yang diwariskan al-Kitab sesudah mereka adalah dalam keraguan padanya, kebimbangan.

42:15. Oleh kerana itu, kamu serulah, dan berlakuluruslah sebagaimana kamu diperintah; jangan ikut keinginan mereka, dan katakan, "Aku percaya kepada mana-mana Kitab yang Allah turunkan; aku diperintah supaya berlaku adil antara kamu. Allah Pemelihara kami, dan Pemelihara kamu. Bagi kami amalan-amalan kami, dan bagi kamu, amalan-amalan kamu; tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu; Allah akan kumpul kita bersama, dan kepada-Nya kepulangan."

42:16. Dan orang-orang yang berdebat mengenai Allah setelah sahutan dibuat kepada-Nya, perdebatan mereka tidak sah di sisi Pemelihara mereka; kepada mereka kemurkaan, dan bagi mereka, azab yang keras.

42:17. Allah yang turunkan Kitab dengan yang benar, dan Timbangan. Dan apakah yang buat kamu tahu, mungkin Saat sudah dekat?

42:18. Orang-orang tidak percayainya minta disegerakan; tetapi orang-orang yang percaya adalah dalam ketakutan padanya, dengan mengetahui bahawa ia adalah yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang ragu-ragu mengenai Saat, benar-benar dalam kesesatan yang jauh.

42:19. Allah Halus kepada hamba-hamba-Nya, dengan beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki. Dia Yang Kuat, Yang Perkasa.

42:20. Sesiapa yang hendak tanaman akhirat, Kami akan tambahkan tanamannya; dan sesiapa yang hendak tanaman dunia, Kami akan berikannya daripadanya, tetapi di akhirat, baginya tidak ada bahagian.

42:21. Atau, adakah mereka punyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagai agama, yang dengannya Allah tidak izinkan? Jika tidak kerana Kata Ketetapan, tentu ia diputuskan antara mereka. Bagi orang-orang zalim, azab yang pedih.

42:22. Kamu lihat orang-orang zalim dalam ketakutan daripada apa yang mereka telah usahakan, apa yang akan jatuh kepada mereka; tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , adalah di padang-padang yang cukup pengairannya di Taman (Jannah); apa sahaja yang mereka hendaki, mereka dapati di sisi Pemelihara mereka; itulah pemberian yang besar.

42:23. Itu berita gembira yang Allah beri hamba-hamba-Nya yang percaya, dan buat kerja-kerja baik . Katakanlah, "Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini, melainkan kasih sayang untuk sanak saudara; dan sesiapa perolehkan yang baik, Kami tambahkan dengan kebaikan padanya. Sesungguhnya Allah Pengampun, Berterima Kasih."

42:24. Atau mereka berkata, "Dia ada-adakan dusta terhadap Allah"? Tetapi jika Allah hendak, Dia letak satu penutup pada hati kamu; dan Allah hapuskan yang palsu, dan benarkan yang benar dengan kata-kata-Nya; Dia tahu apa yang di dalam dada.

42:25. Dia yang terima taubat daripada hamba-hamba-Nya, dan maafkan kejahatan-kejahatan; Dia tahu apa kamu buat.

42:26. Dan Dia sahut orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , dan Dia tambahkan kepada mereka pemberian-Nya. Dan orang-orang tidak percaya - bagi mereka, azab yang keras.

42:27. Sekiranya Allah menjulurkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentu mereka angkuh di bumi; tetapi Dia turunkan menurut ukuran apa sahaja Dia hendaki; sesungguhnya Dia menyedari, melihat hamba-hamba-Nya.

42:28. Dan Dia yang turunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia bukakan pengasihan-Nya; Dia Yang Wali (Pelindung), Yang Terpuji.

42:29. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah ciptaan langit dan bumi, dan apa yang merayap, Dia taburkan di merata-rata pada keduanya; dan Dia berkuasa untuk kumpulkan mereka bila sahaja Dia hendaki.

42:30. Apa sahaja penderitaan yang menimpa kamu adalah kerana apa yang tangan-tangan kamu usahakan; dan Dia maafkan banyak.

42.31. Kamu tidak dapat mengandaskan-Nya di bumi; dan, selain daripada Allah, kamu tidak ada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

42:32. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, yang seperti tanda-tanda perjalanan,

42:33. Dan jika Dia hendaki, Dia tenangkan angin, dan mereka tetap tidak bergerak di atas punggungnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, berterima kasih.

42:34. Atau Dia binasakan mereka kerana apa yang mereka usahakan; dan Dia maafkan banyak.

42:35. Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat Kami tahu bahawa tidak ada bagi mereka tempat lari.

42:36. Apa sahaja benda yang kamu diberi ialah kesenangan kehidupan dunia; tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik, dan lebih kekal bagi orang-orang yang percaya, dan tawakal kepada Pemelihara mereka.

42:37. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dan kesumbangan, dan apabila mereka marah, mereka ampunkan,

42:38. Dan orang-orang yang sahut Pemelihara mereka, dan lakukan solat, dan urusan mereka adalah dengan rundingan antara mereka, dan mereka nafkahkan (belanjakan) daripada apa yang Kami rezekikan mereka,

42:39. Dan yang, apabila keangkuhan menimpa mereka, menolong (membela) diri mereka sendiri.

42:40. Dan balasan ke atas kejahatan ialah kejahatan yang serupa dengannya; tetapi sesiapa maafkan, dan betulkan, maka upahnya adalah atas Allah; sesungguhnya Dia tidak suka orang-orang zalim.

42:41. Dan sesiapa yang menolong dirinya sendiri setelah dia dizalimi - terhadap mereka tidak ada jalan.

42:42. Jalan hanyalah terhadap orang-orang yang menzalimkan manusia, dan mereka angkuh di bumi dengan cara yang salah; bagi mereka, azab yang pedih.

42:43. Tetapi sesungguhnya orang yang sabar, dan mengampunkan - sesungguhnya itu urusan yang patut ditekadkan.

42:44. Sesiapa Allah sesatkan, dia tidak ada wali (pelindung) sesudah itu; dan kamu akan lihat orang-orang zalim, apabila mereka melihat azab, mereka akan berkata, "Adakah sebarang jalan untuk kembali?"

42:45. Dan kamu akan lihat mereka, ketika mereka dikemukakan kepadanya, hina dalam kerendahan hati, melihat dengan gerlingan yang tersembunyi; dan orang-orang yang percaya berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri-diri mereka sendiri, dan keluarga-keluarga mereka, pada Hari Kiamat; sesungguhnya orang-orang zalim adalah dalam azab yang kekal.

42:46. Mereka tidak ada wali (pelindung) untuk menolong mereka selain daripada Allah, dan sesiapa Allah sesatkan, maka tiadalah jalan baginya."

42:47. Sahutlah Pemelihara kamu, sebelum datang satu hari daripada Allah yang tidak dapat dikembalikan; pada hari kamu tidak ada tempat perlindungan, tiada penafian.

42:48. Tetapi jika mereka berpaling, Kami tidak utus kamu untuk menjadi penjaga kepada mereka. Atas kamu hanyalah untuk menyampaikan. Dan apabila Kami merasakan kepada manusia pengasihan daripada Kami, dia gembira dengannya; tetapi, jika keburukan menimpa mereka kerana apa yang tangan-tangan mereka sendiri dahulukan, maka sesungguhnya manusia tidak berterima kasih (kafir).

42:49. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi; Dia cipta apa yang Dia hendaki; Dia beri siapa Dia hendaki perempuan, dan Dia beri siapa Dia hendaki anak-anak lelaki,

42:50. Atau Dia jodohkan mereka, lelaki dan perempuan; dan Dia buat siapa Dia hendaki mandul. Sesungguhnya Dia Mengetahui, Berkuasa.

42:51. Tiadalah bagi seseorang manusia, bahawa Allah berkata-kata kepadanya, melainkan dengan wahyu, atau dari belakang tabir, atau Dia utus seorang Rasul, dan dia wahyukan apa sahaja Dia hendaki dengan izin-Nya; sesungguhnya Dia Tinggi, Bijaksana.

42:52. Begitulah Kami wahyukan kamu Roh daripada perintah Kami. Kamu tidak tahu apakah al-Kitab itu, dan tidak juga keimanan; tetapi Kami membuatnya satu cahaya, yang dengannya Kami beri petunjuk kepada siapa Kami hendaki daripada hamba-hamba Kami. Dan kamu, sesungguhnya kamu beri petunjuk pada jalan lurus,


42:53. Jalan Allah, yang kepunyaan-Nya segala di langit, dan segala yang di bumi. Ingatlah, kepada Allah semua perkara pulang.

Rabu, 1 Februari 2017

SURAH YANG DIJELASKAN / FUSHSHILAT ???

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

41:1. Ha Mim.

41:2. Satu penurunan daripada Yang Pemurah, Yang Pengasih.

41:3. Sebuah Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah Qur'an bahasa Arab bagi kaum yang tahu,

41:4. Pembawa berita gembira, dan pemberi amaran, tetapi kebanyakan mereka berpaling, dan tidak dengar.

41:5. Mereka berkata, "Hati kami ditudung daripada apa kamu seru kami kepadanya, dan di dalam telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada tabir (hijab); maka beramallah kamu; kami sedang beramal!"

41:6. Katakanlah, "Aku hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kamu. Kepadaku diwahyukan bahawa Tuhan kamu Tuhan Yang Satu; maka berlakuluruslah kepada-Nya, dan mintalah ampun kepada-Nya, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang sekutukan,

41:7. Yang tidak beri zakat, dan tidak percaya kepada akhirat.

41:8. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dapat upah yang tidak putus-putus."

41:9. Katakanlah, "Apa, adakah kamu tidak percaya kepada-Nya yang mencipta bumi dalam dua hari, dan adakah kamu adakan rakan-rakan bagi-Nya? Itu Pemelihara semua alam.

41:10. Dan Dia letak di dalamnya gunung-gunung di atasnya, dan Dia memberkatinya, dan Dia tentukan di dalamnya makanan dan minumannya dalam empat hari, sama bagi orang-orang yang bertanya.

41:11. Kemudian Dia beranjak ke langit sedang ia adalah asap, dan Dia berkata padanya dan kepada bumi, 'Datanglah dengan rela, atau benci!' Mereka berkata, 'Kami datang dengan rela.'

41:12. Maka Dia tentukan mereka sebagai tujuh langit dalam dua hari, dan Dia wahyukan perintahnya di tiap-tiap langit." Dan Kami hiasi langit dunia dengan pelita-pelita, dan untuk menjaganya; itulah ketentuan Yang Perkasa, Yang Mengetahui.

41:13. Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah, "Aku beri amaran kepada kamu dengan halilintar yang serupa halilintar Ad dan Tsamud."

41:14. Apabila Rasul-Rasul datang kepada mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, "Janganlah sembah siapa pun melainkan Allah", mereka berkata, "Sekiranya Pemelihara kami hendak, tentu Dia turunkan malaikat-malaikat; maka kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya."

41:15. Bagi Ad, mereka menyombong di bumi tanpa patut, dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami dalam kekuatan?" Apa, tidakkah mereka lihat bahawa Allah, yang mencipta mereka, Dia lebih kuat daripada mereka dalam kekuatan? Dan mereka sangkal ayat-ayat Kami.

41:16. Kemudian Kami utus kepada mereka angin yang sangat bising pada hari-hari yang malang, supaya Kami merasakan kepada mereka azab kerendahan dalam kehidupan dunia; dan azab akhirat adalah lebih rendah lagi, dan mereka tidak ditolong.

41:17. Bagi Tsamud, Kami beri mereka petunjuk, tetapi mereka lebih suka kebutaan daripada petunjuk, maka halilintar daripada azab yang menghinakan ambil mereka kerana apa yang mereka usahakan.

41:18. Dan Kami selamatkan orang-orang yang percaya, dan bertakwa.

41:19. Pada hari apabila musuh-musuh Allah dikumpulkan ke Api, berbaris,

41:20. Sehingga apabila mereka datang kepadanya, pendengaran mereka, dan mata mereka, dan kulit-kulit mereka, menyaksikan terhadap mereka, mengenai apa yang mereka telah buat,

41:21. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Mengapa kamu saksikan terhadap kami?" Berkata, "Allah beri kami percakapan sebagaimana Dia beri segala sesuatu percakapan. Dia cipta kamu pada kali pertama, dan kepada-Nya kamu dikembalikan."

41:22. Kamu tidak dapat tutup diri kamu, supaya pendengaran kamu, dan mata kamu, dan kulit kamu, tidak menyaksikan terhadap kamu; tetapi kamu sangka Allah tidak tahu kebanyakan daripada apa kamu buat.

41:23. Yang demikian itu adalah sangkaan yang kamu sangka terhadap Pemelihara kamu, yang membinasakan kamu, maka kamu dapati diri kamu jadi di kalangan orang-orang yang rugi.

41:24. Kemudian jika mereka sabar (berterusan), Apilah jadi tempat tinggal bagi mereka; dan jika mereka minta diredakan, mereka tidaklah termasuk orang-orang yang diredai.

41:25. Dan Kami tentukan bagi mereka teman-teman yang dipercayai, dan mereka menampakkan indah bagi mereka apa yang di hadapan mereka, dan yang di belakang mereka. Maka wajarlah ke atas mereka Ucapan yang mengenai umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, daripada jin dan manusia; sesungguhnya merekalah orang-orang yang rugi.

41:26. Orang-orang tidak percaya berkata, "Jangan dengarkan al-Qur'an ini, dan cakaplah yang sia-sia mengenainya supaya kamu dapat kalahkan."

41:27. Maka Kami akan rasakan kepada orang-orang tidak percaya azab yang keras, dan Kami akan balas mereka dengan yang paling buruk daripada apa mereka telah buat.

41:28. Itu balasan ke atas musuh-musuh Allah - Api, di dalamnya mereka dapati Tempat Tinggal Yang Kekal sebagai balasan, kerana mereka sangkal ayat-ayat Kami.

41:29. Dan orang-orang tidak percaya berkata, "Wahai Pemelihara kami, perlihatkan kepada kami mereka yang sesatkan kami, kedua-dua jin dan manusia, dan kami akan letak mereka di bawah kaki kami supaya mereka jadi antara orang-orang yang lebih rendah."

41:30. Orang-orang yang berkata, "Pemelihara kami Allah", kemudian mereka meluruskan (teguhkan) pendirian, kepada mereka malaikat-malaikat turun, dengan berkata, "Jangan takut, dan jangan sedih; gembiralah dengan Taman yang kamu telah dijanjikan.

41:31. Kamilah wali-wali (sahabat-sahabat) kamu dalam kehidupan dunia, dan di akhirat; di dalamnya kamu dapati semua yang jiwa kamu inginkan, dan apa yang kamu seru,

41:32. Sebagai sajian daripada yang Pengampun, Pengasih."

41:33. Dan siapakah lebih baik ucapannya daripada orang yang berseru kepada Allah, dan buat kerja-kerja baik , dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang muslim"?

41:34. Tidaklah sama yang baik dengan kejahatan. Tangkislah dengan apa yang lebih baik, dan tiba-tiba, orang yang antara kamu dan dia dalam permusuhan, jadi seakan-akan dia seorang wali (sahabat), sahabat yang setia.

41:35. Namun begitu, tiada yang terimanya, kecuali orang yang sabar; tiada yang terimanya, kecuali orang empunya peruntungan yang besar.

41:36. Jika satu provokasi daripada syaitan memprovokasikan kamu, berlindunglah pada Allah; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

41:37. Dan daripada ayat-ayat-Nya adalah malam dan siang, dan matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang mencipta mereka, jika Dia kamu sembah.

41:38. Dan jika mereka menyombong, mereka yang di sisi Pemelihara kamu menyanjung-Nya malam dan siang, dan mereka tidak jadi letih.

41:39. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah bahawa kamu lihat bumi tunduk; kemudian, apabila Kami turunkan air kepadanya ia bergetar dan gelembung. Sesungguhnya yang menghidupkannya ialah Yang menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia berkuasa atas segala sesuatu.

41:40. Orang-orang yang mencercai ayat-ayat Kami tidak tersembunyi daripada Kami. Apa, adakah orang yang dilempar ke dalam Api lebih baik, atau orang yang datang pada Hari Kiamat dengan aman? Buatlah apa yang kamu hendaki; sesungguhnya Dia lihat apa kamu buat.

41:41. Orang-orang tidak percaya kepada Peringatan apabila ia datang kepada mereka - dan sesungguhnya ia adalah Kitab yang perkasa.

41:42. Kepalsuan tidak datang kepadanya dari hadapannya, dan tidak juga dari belakangnya; satu penurunan daripada yang Bijaksana, Terpuji.

41:43. Tiada yang dikatakan kepada kamu melainkan apa yang telah dikatakan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Pemelihara kamu mempunyai ampunan, dan mempunyai balasan yang pedih.

41:44. Jika Kami membuatnya sebuah Qur'an dalam bahasa asing, tentu mereka berkata, "Mengapakah ayat-ayatnya tidak dijelaskan? Adakah dalam bahasa asing sedang orangnya berbahasa Arab?" Katakanlah, "Bagi orang-orang yang percaya, ia adalah satu petunjuk, dan satu penyembuhan; tetapi orang-orang tidak percayai, di dalam telinga mereka ada sumbatan, dan bagi mereka, ia adalah satu kebutaan; mereka itu, mereka dipanggil dari tempat yang jauh."

41:45. Dan Kami beri Musa Kitab; lalu berlakulah perselisihan mengenainya, dan jika tidak kerana satu Kata yang terdahulu daripada Pemelihara kamu, tentu ia diputuskan antara mereka; dan mereka adalah dalam keraguan padanya, kebimbangan.

41:46. Sesiapa buat kerja-kerja baik , ia adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa buat jahat, ia adalah terhadapnya sendiri. Pemelihara kamu tidak buat aniaya terhadap hamba-hamba-Nya.

41:47. Kepada-Nya dikembalikan pengetahuan mengenai Saat. Tiada satu buah-buahan keluar daripada kelopaknya, tiada perempuan yang mengandung dan tiada juga yang melahirkannya, melainkan dengan pengetahuan-Nya. Pada hari Dia panggil mereka, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku?" mereka berkata, "Kami nyatakan kepada Engkau bahawa tidak ada seorang saksi di kalangan kami."

41:48. Kemudian apa yang mereka seru sebelumnya sesat (hilang) daripada mereka, dan mereka sangka mereka tidak ada tempat lari.

41:49. Manusia tidak jadi letih menyeru (doa) untuk kebaikan; tetapi apabila kejahatan sentuh dia, maka jemulah dia, berputus asa.

41:50. Dan jika Kami merasakan kepada dia pengasihan daripada Kami, sesudah kesusahan sentuh dia, tentu dia berkata, "Ini kepunyaanku; aku tidak sangka Saat akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Pemeliharaku, sesungguhnya yang paling baik di sisi-Nya adalah bagiku." Kemudian Kami akan beritahu orang-orang tidak percaya apa yang mereka telah buat, dan sungguh, Kami akan merasakan kepada mereka azab yang keras.

41:51. Dan apabila Kami rahmati manusia, dia berpaling, dan jauhkan diri ke tepi; tetapi apabila kejahatan sentuh dia, dia mempunyai seruan (doa) yang tidak putus-putus.

41:52. Katakanlah, "Apa pendapat kamu, jika ia adalah daripada Allah, kemudian kamu tidak percaya kepadanya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dalam perpecahan yang jauh?"

41:53. Kami akan lihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami di horizon, dan di dalam diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahawa ia adalah yang benar. Tidakkah cukup dengan Pemelihara kamu bahawa Dia saksi atas segala sesuatu?


41:54. Tidakkah mereka dalam keraguan mengenai pertemuan dengan Pemelihara mereka? Tidakkah Dia meliputi segala sesuatu?