The Alien - Link Select

Selasa, 15 Mac 2016

DOA MAKAN ???


ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Dan janganlah makan apa yang padanya nama ALLAH  tidak disebut; ia adalah kefasiqan. Syaitan-syaitan mewahyukan wali-wali mereka untuk membantah kamu, dan jika kamu taati mereka, kamulah orang-orang yang sekutukan.”
[ Q.S. BINATANG TERNAK / AL-AN’AM 6 : 121 ]

"Dan akhir seruan mereka, ‘Segala puji bagi Allah (ALHAMDULILLAH), Pemelihara semua alam.’"
 [ Q.S. YUNUS 10 : 10 ]

RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Apabila seseorang di antara kamu memakan makanan, hendaklah membaca:“Dengan nama Allah.”  Apabila seseorang itu terlupa untuk membacakan doa pada permulaannya ia makan, maka hendaklah ia membaca: “Dengan (menyebut) nama Allah dari awal dan di akhir (aku makan).”
[ AL-HIKMAH  H.R.S : IMAM ABU DAUD, TIRMIZI  Ra. A. ]

 “Wahai Ghulam, bacalah “Bismillah”, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.”
Daripada ‘Umar bin Abi Salamah R.A
 [ AL-HIKMAH  H.R.S : IMAM BUKHARI & MUSLIM Ra. A. ]

“sesungguhnya, Syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama ALLAH padanya.”
Daripada Huzaifah R.A
[ AL-HIKMAH  H.R.S : IMAM IMAM ABU DAUD  Ra. A. ]

“Sesungguhnya Allah Ta’ala sangat suka kepada hamba-Nya yang mengucapkan Tahmid (ALHAMDULILLAH ) sesudah makan dan minum.”
Daripada Anas bin Malik R.A
 [ AL-HIKMAH  H.R.S : IMAM MUSLIM Ra. A. ]

“Apabila kamu makan dan minum, maka janganlah kamu lupa akan Nama ALLAH untuk disebut padanya.  Berdoalah seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.  Semoga ALLAH memberkati kamu dengan makanan dan minuman itu, menjadi seorang Muslim yang baik.” 

IMAM MUHAMMAD JIBRIL AL-KHAIR B.A

Tiada ulasan: