The Alien - Link Select

Selasa, 5 Mei 2015

Q.S. AL-HIJR 15 : 4-6 ???

ALLAH S.W.T
Berfirman :
Dan tiadalah Kami binasakan (penduduk) sesebuah negeri melainkan ada baginya tempoh yang tertentu dan termaklum.  Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya.  Dan mereka yang ingkar berkata (kepada Nabi Muhammad): "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila".
[ Q.S. AL-HIJR 15 : 4-6 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.”
Daripada Sa’ad bin Abi Waqas R.A
 [ H.R.S : Imam Tirmizi Ra. A. ]

 “Kebersihan adalah separuh dari keimanan, ucapan ‘Alhamdulillah’ akan memenuhi timbangan, ‘Subhanallah walhamdulillah’ akan memenuhi ruangan langit dan bumi, solat adalah cahaya, dan sedekah itu merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan Al Quran itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebahagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebahagian lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaan-Nya).”
Daripada Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy’ari R.A
 [ H.R.S : Imam Muslim Ra. A. ]

"Seorang wanita yang memakai bau-bauan dan melintasi satu kaum maka dia itu
 adalah perempuan zina."
[ H.R.S : Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi Ra. A. ]

"Siapa saja perempuan yang memakai minyak wangi kemudian keluar ke masjid nescaya tidak diterima solatnya sehingga ia mandi dahulu (membersihkan dirinya dari wangi-wangian tersebut)."
Daripada Abu Hurairah R.A

[ H.R.S : Imam Ibnu Majah Ra. A. ]

Tiada ulasan: