The Alien - Link Select

Khamis, 19 Februari 2015

NABI MUHAMMAD... UTUSAN TERAKHIR???


ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Bukanlah NABI MUHAMMAD itu menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah RASUL ALLAH dan Kesudahan Segala Nabi-nabi(PENUTUP KENABIAN). Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.”
[ Q.S. AL- AHZAB 33 : 40 ]

“Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).
[ Q.S. SABA’ 34 : 28 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Dan adalah nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia.”
Daripada Jabir Ibn Abdullah R.A
[ H.R.S : Imam Bukhari & Imam Muslim Ra. A. dari hadis Muttafaq ‘alaihi ]

“Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, ketika wafatnya seorang nabi maka datanglah nabi setelahnya, namun tidak ada nabi lagi sesudahku.”
Daripada Abu Hurairah R.A
[ H.R.S : Imam Bukhari Ra. A. ]

 “Sesungguhnya perumpamaan diriku di antara para nabi sebelumku, seperti perumpamaan seorang yang sedang membangun rumah dia memperbaikinya dan memperindahnya kecuali satu bata sebelah sudut yang kosong... Akulah batu bata tersebut, dan aku adalah penutup para nabi.” 
Daripada Abu Hurairah R.A

[ H.R.S : Imam Bukhari Ra. A. ]MALAIKAT TUHAN @ JIBRIL
Berkata :
"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Dia (Maria) akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Isa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya (ISRAEL) dari dosa mereka."
( MATIUS 1 : 20-21 )


RASULULLAH NABI ISA AL-MASIH A.S IBN MARYAM
Bersabda :
"....Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya AHMAD (Muhammad)..."
[ Q.S. AS-SHAF 61 : 6  - INJIL ISA ]

"Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ajarannya akan menyertai kamu dan akan kekal di dalam kamu...."
( KITAB YOHANES 14:15-21 )."

"Aku diutus HANYA kepada domba-domba yang hilang dari UMAT ISRAEL."
( MATIUS 15 : 24 )

 “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari UMAT ISRAEL.”
[ KITAB MATIUS 10:5-6 ]

"Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang ISRAEL, Tuhan ELOH kita, Tuhan itu Esa.”
( MARKUS 12:29 )


“DAMAI SEJAHTERA (ISLAM) kutinggalkan bagimu. Damai Sejahtera Bapa kusampaikan kepadamu, dan apa yang kusampaikan tidak seperti yang disampaikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.”
( KITAB YOHANES 14 : 27 )


UTUSAN YOHANES
Berkata :
"Lihatlah Hamba ELOHIM, yang menghapus dosa kaumnya (Israel).”
( KITAB YOHANES 1 : 29 )


PENDETA PAULUS TARSUS
Berkata :
“Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan JURUSELAMAT bagi orang ISRAEL, yaitu Isa.”
(KISAH RASUL-RASUL 13 : 23)


Tiada ulasan: