The Alien - Link Select

Jumaat, 20 Februari 2015

KHATAMUN-NUBUWWAH ???
Khasiat Wafak Khotamun Nubuwwah

Menurut Mafhum Hadis yang dipindahkan daripada 
Imam Hakim Tirmizi As-Sufi Ra. A. 
katanya:

“Sesiapa melihat KHOTAMUN NUBUWWAH dalam keadaan berwudhu’;

1. Pada waktu Subuh nescaya dia dipelihara oleh ALLAH hingga ke petang.
2. Pada waktu Maghrib terpelihara dia oleh ALLAH hingga ke pagi.
3. Ketika berjalan atau bermusafir maka jadilah sepanjang perjalanannya berkat dan selamat, Insya’ALLAH.
4. Sesiapa yang mati dalam tahun tersebut, maka dimatikan dalam iman.”
Yang dimaksudkan dengan melihat, ialah melihat ke dalam diri sendiri semasa mengamalkannya.
Tanda Khotamun Nubuwwah pada diri Nabi Muhammad SAW menunjukkan Nabi SAW adalah penamat/penutup segala Nabi dan Rasul. Tanda ini berada pada belikat Rasullullah SAW.
Para Ulama berbeza pendapat mengenai bentuknya. Yang paling masyhur tanda itu seperti telur burung merpati, iaitu berbentuk gumpalan daging yang menonjol disebelah kiri di bahagian atas, memancarkan cahaya, tampak berwibawa dan berbau wangi.
Antaranya sesiapa yang menjadikan tanda Nubuwwah Nabi SAW ini sebagai perhiasan di rumah, maka ahli rumah tersebut akan terpelihara oleh ALLAH daripada penyakit taun dan wabak, terhindar dari kebakaran dan kecurian sepertimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Saidina Ali KW ra. di dalam Kitab Mahamatnainiah, yang bermaksud:
“Sesiapa yang menjadikan lukisan KHOTAMUN NUBUWWAH aku perhiasan, dipelihara oleh ALLAH baginya daripada penyakit taun dan wabak dan tidak mati melainkan mati dalam iman dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab.“
Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Annas ra. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud:
“Bermula rumah yang ada lukisan KHOTAMUN NUBUWWAH aku di dalamnya, maka dipelihara oleh ALLAH baginya daripada kebakaran dan kecurian, dan daripada setiap musuh, dan tidak dimatikannya melainkan tempatnya di Syurga dan diluaskan oleh ALLAH kuburnya dan diterangi olehNya dengan cahaya.“
......


Apabila diteliti terhadap 'hadis' yang dibawa dan dinisbahkan pula kepada Imam al-Tirmizi, maka sewajarnya dirujuk maklumat tersebut dalam Sunan al-Tirmizi. Setelah disemak, didapati bahawa maklumat tersebut tidak terdapat dalam Sunan al-Tirmizi. Ini bermakna ia adalah suatu tohmahan atau tersilap menisbahkan kepada Imam al-Tirmizi.  Persoalan seterusnya ialah, dari manakah riwayat ini datang?

Sebenarnya riwayat ini  disandarkan kepada Al-Hakim At-Tirmizi berdasarkan perkataan Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah: (Telah menyebut Al-Hafiz Abul Khatib ibn Dihyat Al-Misri dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulid Al-Basyir An-Nazir daripada Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Bisyr yang terkenal dengan gelaran Al-Hakim At-Tirmizi bahawa beliau berkata: Adalah tanda kenabian yang berada antara dua belikat baginda S.A.W umpama telur burung (saiznya) yang tertulis di dalamnya “Allah yang esa” di luarnya “berhadaplah kemana kamu ingin kerana kamu pasti dibantu”) Perlu diingat bahawa Imam  al-Tirmizi  bukannya al-Hakim al-Tirmizi, kedua-duanya adalah orang yang berbeza. Imam al-Tirmizi ialah pengarang kitab hadis tersohor iaitu Sunan al-Tirmizi , sebaliknya Hakim al-Tirmizi ialah seorang ulamak sufi. Berbalik kepada hadis yang dibawakan oleh al-Hakim al-Tirmizi di atas, para ulama hadis  menyatakan bahawa darjat hadis tersebut adalah Bathil, Gharib, Munkar, dan Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ianya tidak sabit daripada Rasulullah S.A.W Kesimpulannya, hadis tersebut tidak boleh dipakai dan tidak boleh  diterima kerana ianya tidak sabit daripada Rasulullah S.A.W.  Manakala hadis sahih yang datang pada menyifatkan khatamun nubuwwah yang terdapat pada nabi hanya menyatakan bentuk dan rupa. Tidak ada hadis yang menceritakan tulisan yang tertulis padanya. Segala riwayat yang mencerikatan tulisan yang terdapat padanya adalah tidak sabit daripada Nabi S.A.W.   Al-Hafiz Al-Haithami berkata: Sebahagian perawi telah  tersilap  antara tanda kerasulan (khatam nubuwwah) dengan cop yang digunakan Rasulullah untuk surat-menyurat yang digunakan oleh nabi. Hal ini kerana cop tersebut tertulis “Muhammad Rasulullah”.Cop kenabian Rasulullah yang dimaksudkan itu mungkin terjemahan harfiyah kepada Khatam al-Nubuwwah yang juga diterjemahkan oleh sesetengah orang sebagai penutup kenabian. Perkataan ini boleh dirujuk dalam al-Quran, surah al-Ahzab ayat 40. Kebanyakan ahli tafsir menterjemahkan perkataan itu dengan kesudahan Nabi.

Perkataan khatam juga dalam bahasa Arab membawa erti cincin, kerana Nabi Muhammad s.a.w merupakan penutup bulatan kenabian. Bulatannya yang berupa cincin itu diakhiri Nabi Muhammad s.a.w, kerana baginda adalah Nabi penutup dan terakhir. Dalam sebuah hadis lain disebutkan juga bahawa Nabi Muhammad s.a.w bagaikan sekeping batu-bata terakhir menyempurnakan sebuah bangunan besar. Bangunan itu ialah bangunan nabi-nabi. (Lihat Bukhari 6/418. Muslim, bilangan 2286).

Riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, pada badan baginda Rasulullah s.a.w terdapat seketul daging sebesar telur burung merpati, di atasnya tumbuh beberapa helai rambut hitam. Ketulan ini pernah dilihat pada masa kecilnya oleh seorang paderi Kristian, tatkala baginda keluar ke Sham untuk berniaga bersama-sama bapa saudaranya Abu Talib. Melihat ketulan itu, paderi Buhaira menasihati Abu Talib agar segera membawa pulang anak saudaranya itu kerana keselamatannya dibimbangi akan diganggu oleh orang yang mengetahui rahsia ketulan itu.

Paderi itu menasihati demikian kerana ia pernah membaca dalam kitab-kitab suci agamanya bahawa suatu nanti akan lahir seorang Nabi daripada bangsa Arab, pada belakangnya ada tanda kenabian iaitu ketul daging seperti yang dilihatnya pada belakang Nabi s.a.w yang masih kecil waktu itu.

Banyak riwayat menyatakan bentuk rupa ketulan Khatam al-Nubuwwah itu. Ada menyatakan ukurannya sebesar telur burung merpati, ada pula menyatakan sebesar butang kain penutup bumbung. Warnanya juga ada berbagai-bagai riwayat seperti hitam, kemerah-merahan dan ditumbuhi beberapa helai rambut hitam. Bahkan ada riwayat menyebutkan hitamnya bagaikan tahi lalat. Saya berpendapat tiada percanggahan pada semua keterangan itu, hanya kelainan orang yang melihat, menjadikan laporan yang diterima berbeza-beza.

Sumber-sumber yang tidak sahih pula menyatakan, bentuk Khatam al-Nubuwwah itu berupa sebuah tulisan dalam bahasa Arab yang membawa erti: Hadapkan muka anda ke mana jua yang disukai, anda akan mendapat pertolongan. Dikatakan tulisan ini ada khawas atau mempunyai khasiatnya, seperti jika ia ditulis pada barang-barang pakaian seperti cincin dan sebagainya, nescaya si pemakainya terselamat daripada sebarang gangguan. Sesetengah pengamal menulisnya pada kertas dengan khat yang seni untuk dijadikan pelindung rumah dan melindungi penghuninya daripada sebarang kejadian yang tidak diingini.

Soalnya, sejauh mana kebenaran Khatam al-Nubuwwah yang berupa tulisan. Ibn Hajar dalam kitabnya Fath al-Bari 6/563 mengulas sebagai tidak benar, sambil memperkukuhkan kenyataan al-Qurtubi bahawa Khatam al-Nubuwwah adalah ketulan daging berwarna merah, letaknya di bahu baginda Rasulullah di sebelah kiri, ia membesar dan mengecil, ketika kecil ukurannya sebesar telur merpati, ketika besar ukurannya sebesar genggam tangan.

Sehubungan itu sila ikuti Fatwa Syeikh Atiyyah Saqar, Pengerusi Badan Fatwa Universiti al-Azhar tatkala menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya tentang Khatam al-Nubuwwah itu, katanya: Khatam al-Nubuwwah memang tersebut dalam hadis-hadis sahih yang diriwayat oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ia merupakan seketul daging yang tumbuh di antara dua bahu Nabi s.a.w. Ukurannya sebesar telur merpati, atau seperti butang kain penutup kubah atau bumbung, di atasnya tumbuh beberapa helai rambut hitam, ia kelihatan seperti tahi lalat.

Beberapa riwayat lain menyatakan sifat khatam ini, antaranya ada yang daif dan ada yang palsu. Misalnya riwayat al-Hakim al-Tirmizi yang menyebutkan ia berbentuk tulisan dalam badan Nabi s.a.w yang membawa makna: Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Hadapkan muka anda ke manapun, anda pasti diberi pertolongan. Riwayat ini karut dan segala khawas yang dihubungkan dengannya juga tidak ada kebenarannya dalam agama ini. (Sila lawat laman fatwa Universiti al-Azhar).

Bertolak daripada jawapan Syeikh Atiyyah Saqar, saya ingin mengutarakan beberapa perhatian berikut:

1. Khatam al-Nubuwwah sebagaimana yang telah disahkan oleh hadis-hadis sahih dan kitab-kitab suci agama langit adalah seketul daging yang tumbuh di belakang Nabi, atau lebih tepatnya di antara dua bahu Nabi s.a.w. Ketumbuhan ini seharusnya diterima oleh kaum bukan Islam sebagai bukti kebenaran agama ini.

Saya berpendapat pendakwah dalam usaha mengajak kaum bukan Islam meyakini kebenaran agama ini menonjolkan seberapa banyak bukti kebenaran Islam melalui kitab-kitab suci kaum bukan Islam, seperti Taurat dan Injil, termasuklah tanda Khatam al-Nubuwwah. Dakwah pada masa-masa yang akhir ini harus ditumpukan kepada kaum bukan Islam kerana tiada jalan kesejahteraan selain kembali berteduh di bawah bumbung Islam. Pendakwah adalah orang yang berada di barisan hadapan dalam usaha ini.

2. Isu-isu yang karut berhubung Khatam al-Nubuwwah dan sirah Nabi s.a.w sepatutnya dibersihkan daripada masyarakat kita. Kepercayaan terhadap tulisan yang dikatakan Khatam al-Nubuwwah boleh memelihara manusia daripada sebarang gangguan yang tidak diingini adalah sebahagian daripada khurafat yang sekian lama berakar umbi dalam pemikiran Melayu yang dihubungkan dengan Islam.

Saya sering juga mengikuti cerita penjaja ubat-ubatan tradisional di kaki-kaki lima seperti di Wisma Yakin, Kuala Lumpur. Saya dapati banyak kaset ceramah agama dijual bersama akar-akar kayu, batu-batu permata dan cincin yang bertulis ayat al-Quran dan berbagai-bagai bahan yang belum disahkan kebenarannya.

Pihak penguat kuasa DBKL selain bertanggungjawab memastikan mereka mempunyai kebenaran menjaja barang dan tidak mencemarkan bandar raya Kuala Lumpur patut juga bertindak terhadap penjaja barang-barang jualan yang mengandungi unsur-unsur khurafat yang jelas menjejaskan kesucian agama Islam. Jika perlu, pegawai-pegawai yang mempunyai pendidikan dan latar belakang agama hendaklah diambil bertugas bagi menangani masalah pencemaran agama dan akidah itu.

Pendakwah juga hendaklah peka dengan ceramah dan isi-isi ceramah yang dirakam. Mungkin ada isu yang sesuai diperkatakan pada sesetengah tempat, tetapi tidak sesuai pada semua tempat, ada yang sesuai dengan sesetengah orang, tetapi tidak dengan semua orang. Misalnya, sebuah ceramah yang dirakam mengulas tentang ciri-ciri ulama rakyat dan kerajaan, lalu diperincikan ciri-ciri ulama kerajaan serta menyebut pula nama-nama tokohnya yang masih hidup.

3. Tulisan Khatam al-Nubuwwah yang dikatakan tidak benar itu sebahagiannya berpunca daripada riwayat al-Hakim al-Tirmizi. Tokoh ini bukan seorang yang terkenal sebagai tokoh hadis dan pengumpul sunan al-Tirmizi. Beliau ialah seorang sufi yang sangat terkenal dalam dunia tasaufnya. Beliau mengamalkan fahaman Wahdat al-Wujud yang ditolak oleh ramai ulama Islam.

Riwayat yang diterima daripada beliau berhubung rupa tulisan Khatam al-Nubuwwah yang memberi jaminan istimewa kepada pengamalnya jelas membuktikan beliau adalah seorang ahli agama yang sukakan amalan fada'il, sekalipun kesahihannya diragui.

Kaum sufi memang suka dengan unsur-unsur khurafat yang sengaja diada-adakan dan dihubungkan dengan agama. Sebaliknya mereka tidak berminat dengan ajaran Islam aliran perdana yang berteraskan al-Quran dan hadis-hadis sahih dan didukung oleh kebanyakan ulama.

Ajaran-ajaran kerohanian yang diharamkan oleh Jabatan Agama Islam dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) seperti Subud, al-Arqam, dan kumpulan yang dipimpin individu-individu tertentu pada umumnya lebih mirip kepada ajaran tasauf yang diselewengkan daripada ajaran Islam yang sebenar, lebih berminat dengan hadis-hadis daif dan maudu, walaupun hadis-hadis itu jelas tidak berupaya membina Islam sebagai cara hidup yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

4. Kedudukan hadis dalam Islam masih banyak disalahfahamkan sama ada dengan sengaja atau tidak disengajakan. Bidang kelebihan dan khawas sesuatu amalan merupakan bidang yang paling banyak menyalahgunakan hadis.

Dalam masyarakat Melayu muslim, masih ada yang berasa tidak bersalah kalaupun mereka mengutip hadis-hadis palsu untuk dijadikan panduan bagi amalan mereka. Saya pernah terbaca tulisan dalam sebuah kitab karangan Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani, di dalamnya menyatakan besarnya pahala bagi orang yang beramal dengan hadis, sekalipun hadis itu batil (Jam' al-Fawa'id, 1311H., halaman 162).

Walaupun saya meragui sama ada benar Syeikh Daud berpendapat begitu atau kitab itu memakai nama Syeikh Daud sedangkan ia tiada kena mengena dengannya, namun apa yang pasti ialah hadis-hadis palsu masih mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu terutama apabila berbicara tentang isu-isu yang ada hubungan dengan agama dan akidah. Pada masa yang sama pula, sangat lantang suara yang menolak hadis sebagai sumber dalam agama. Kedua-dua pemikiran ini sangat keterlaluan, ia perlu ditangani dengan penuh hikmah dan bijaksana.

maka gunakan akal, ilmu  dan iman anda untuk memilih....


Tiada ulasan: