The Alien - Link Select

Sabtu, 8 Julai 2017

SOLAT???

- SOLAT -
BACAAN SEBELUM MEMULAKAN SOLAT
Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
“Engkau disanjung, Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari hasutan Syaitan-syaitan Dan aku berlindung kepada-Mu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Segala puji bagiMu."


::BERDIRI SOLAT::

ALLAH…
“Ya Allah, Engkau disanjung, Pemelihara semua alam.”
“Tiada Tuhan selain-Mu yang Esa, dan tiada sekutu bagi-Mu.  Tiada sesuatu yang disembah selain-Mu.  Tiada Kuasa kecuali-Mu yang Agung.”

“Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari hasutan Syaitan-syaitan Dan aku berlindung kepada-Mu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku."

Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. Segala puji tertentu bagi -Mu yang tiada mempunyai anak, dan tiada bagi-Mu sekutu dalam urusan kerajaan-Mu, dan tiada bagi-Mu penolong disebabkan sesuatu kelemahan-Mu. Segala puji bagi-Mu, Ya Allah, yang cipta langit dan bumi, dan buatkan gelap dan cahaya. Kuhadapkan mukaku, kepada-Mu yang menjadikan langit dan bumi,  aku cenderung lagi berserah kepada-Mu, Ya Allah dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan-Mu.  Sesungguhnya solatku, dan ibadahku, dan hidupku, dan matiku, untuk-Mu, Ya Allah, Pemelihara semesta alam.  Sekali-kali, tidaklah aku menyekutukan-Mu. Dan dengan demikian aku ditugaskan, dan aku adalah dari golongan orang-orang Muslim.”

AL-FATIHAH
Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
Segala puji bagi-Mu Ya Allah, Pemelihara semua alam. Yang Pemurah, Yang Pengasih. Yang Merajai Hari Agama. Engkau sahaja yang aku sembah, dan kepada Engkau sahaja aku mohon pertolongan. Tunjukkan aku jalan yang lurus, Jalan orang-orang ke atas mereka yang Engkau rahmati, bukan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat.

ALLAH…

::RUKUK:
“Engkau Disanjung dan Segala Puji bagi-Mu,  Ya ALLAH, Yang Agung

ALLAH…

:: BANGUN DARI RUKUK ::
"Engkau disanjung dan segala puji bagimu wahai tuhan seluruh alam."

"ALLAH"

:: SUJUD ::
"Engkau Disanjung dan segala puji bagi-Mu wahai Tuhan-ku, Yang Tinggi,

“ALLAH”
BANGUN DUDUK ANTARA DUA SUJUD
"Engkau disanjung dan segala puji bagimu wahai tuhan seluruh alam."

“ALLAH”
:: SUJUD ::
"Engkau Disanjung dan segala puji bagi-Mu wahai Tuhan-ku, Yang Tinggi."

"ALLAH"


*SELESAI SATU KITARAN SOLAT / RAKA'A.
-BANGKIT SEMULA UNTUK KITARAN KEDUA

::BERDIRI::
"Engkau disanjung dan segala puji bagimu wahai tuhan seluruh alam."

AL-FATIHAH
Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
Segala puji bagi-Mu Ya Allah, Pemelihara semua alam. Yang Pemurah, Yang Pengasih. Yang Merajai Hari Agama. Engkau sahaja yang aku sembah, dan kepada Engkau sahaja aku mohon pertolongan. Tunjukkan aku jalan yang lurus, Jalan orang-orang ke atas mereka yang Engkau rahmati, bukan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat.


Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
“Aku berlindung pada-Mu wahai  Pemelihara yang menguasai Al-Falaq (Subuh),  Daripada kejahatan apa yang Engkau cipta. Dan daripada kejahatan kegelapan apabila ia gelap. Dan daripada kejahatan orang yang meniup pada ikatan. Dan daripada kejahatan pendengki apabila dia dengki.

Dengan nama-Mu Ya Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
Aku berlindung pada-Mu wahai  Pemelihara manusia, Raja manusia, Tuhan manusia, Daripada kejahatan pembisik yang menyelinap, Yang membisikkan di dalam dada manusia, Daripada jin dan manusia.

ALLAH…

::RUKUK::
“Engkau Disanjung  dan Segala Puji bagi Engkau,  Ya ALLAH, Yang Agung

ALLAH…

:: BANGUN DARI RUKUK ::
"Engkau disanjung dan segala puji bagimu wahai tuhan seluruh alam."

:: SUJUD ::
"Engkau Disanjung dan segala puji bagi-Mu wahai Tuhan-ku, Yang Tinggi,

BANGUN DUDUK ANTARA DUA SUJUD
"Engkau disanjung dan segala puji bagimu wahai tuhan seluruh alam."

"ALLAH"

:: SUJUD ::
"Engkau Disanjung dan segala puji bagi-Mu wahai Tuhan-ku, Yang Tinggi."

Tiada tuhan selain Engkau, Yang Esa dan Tiada sekutu bagi-Mu, tiada yang disembah selain Engkau dan tiada kuasa selain Engkau, Ya ALLAH. Segala puji bagiMu, Ya Allah yang kepunyaan-Mu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bagi-Mu segala puji di akhirat; Engkau Yang Bijaksana, Yang Menyedari. Ya Allah, Engkaulah Pemeliharaku, dan aku tidak sekutukan Engkau dengan sesiapa pun. Dan bukanlah aku daripada orang-orang yang menyekutukan Engkau.
 Aku tundukkan diriku kepada-Mu wahai Pemelihara semua alam.

Aku percaya, Muhammad adalah Utusan-Mu dan penutup nabi-nabi Mu. Dan cukuplah Engkau menjadi Saksi.
Saksikanlah kemusliman ku
Segala puji bagi-Mu, Ya Allah, Pemelihara semua alam.

:: DOA ::
Ya ALLAH, Engkau disanjung, Yang Tinggi , Yang Agung.  Wahai Pemelihara semua alam. Wahai Yang Pemurah, Yang Pengasih. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepada engkau aku meminta."


Wahai Pemeliharaku,
ampunilah aku, dan ibu bapaku, dan sesiapa yang masuk rumahku sebagai seorang mukmin, dan orang-orang mukmin lelaki, dan orang-orang mukmin perempuan; dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim, kecuali dalam kebinasaan. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
 Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh.
Wahai Pemeliharaku, jadikanlah aku seorang yang melakukan solat, dan daripada keturunanku.
Dan cukuplah Engkau, Ya ALLAH sebagai wakil atas segala urusan.
Wahai yang mendengar Doa, kabulkanlah doaku.
Segala puji bagi-Mu, Ya Allah, Pemelihara semua alam.

:: BANGUN DARI SUJUD-TAMATLAH SOLAT(*4:102) ::*DUDUK DAN BACA

Tiada tuhan selain Engkau, Ya Allah Yang Esa dan Tiada sekutu bagi-Mu, tiada yang disembah selain-Mu. dan tiada kuasa selain Engkau, Ya ALLAH.
Sesungguhnya agama yang benar di sisi-Mu  hanyalah Islam.  Aku adalah dari golongan orang-orang Muslim dan aku tundukkan diriku kepada Mu,
Ya ALLAH,  aku percaya kepada apa yang Engkau turunkan, dan aku ikut Rasul-Mu, maka tuliskanlah aku bersama orang-orang yang menyaksikan
Aku percaya, Muhammad adalah Utusan-Mu dan penutup nabi-nabi Mu.
Dan cukuplah Engkau menjadi Saksi, wahai Pemelihara seluruh alam
Sejahtera ke atas hamba-hambaMu yang Engkau pilih.
Dan sejahtera ke atas para utusanMu.
Segala puji bagi-Mu, Ya ALLAH, Tuhan seluruh alam.


:: SALAM ::
"SALAMUN’ALAIKUM”
[Q.S. 6 : 54  : SALAM KE KANAN]
[Q.S. 28:55 : SALAM KE KIRI]


Tiada ulasan: