The Alien - Link Select

Rabu, 14 Disember 2016

SALAM MAULIDUR-RASUL ???
6:19. Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai.

33:40. Muhammad bukanlah bapa bagi seseorang daripada lelaki kamu, tetapi Rasul Allah, dan penutup Nabi-Nabi; Allah tahu segala sesuatu.

 47:2. Tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan percaya kepada apa diturunkan kepada Muhammad, dan ia adalah yang benar daripada Pemelihara mereka, Dia akan lepaskan mereka daripada kejahatan-kejahatan mereka, dan membetulkan keadaan mereka.

3:144. Muhammad tiadalah melainkan seorang Rasul; Rasul-Rasul telah berlalu sebelum dia. Apakah, jika dia mati atau dibunuh, kamu akan balik di atas tumit-tumit kamu? Jika seseorang balik di atas tumit-tumitnya, dia tidak akan mudaratkan Allah sedikit pun; dan Allah akan balas orang-orang berterima kasih.

48:29. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia, keras terhadap orang-orang tidak percaya, pengasih sesama mereka. Kamu lihat mereka tunduk, sujud, mencari pemberian daripada Allah, dan kepuasan hati. Tanda mereka adalah pada muka-muka (wajah) mereka, bekas sujud. Itu persamaan mereka di dalam Taurat, dan persamaan mereka di dalam Injil - seperti sebiji benih yang keluarkan tunasnya, dan menguatkannya, dan ia membesar dengan tegap, dan tegak di atas ganggangnya, menakjubkan penyemai-penyemai, supaya melaluinya Dia menimbulkan marah orang-orang tidak percaya. Allah janjikan orang-orang antara mereka, yang percaya dan buat kerja-kerja baik , dengan ampunan dan upah yang besar.


33:56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya rahmati Nabi. Wahai orang-orang yang percaya, rahmatilah dia, dan berilah dia penghormatan dengan penghormatan yang sebenar.


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
 “Janganlah kalian menulis dariku(Hadis), barangsiapa menulis dariku selain AL-QUR’AN hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku(Al-Qur’an) dan tidak ada dosa.  Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, maka henkdaklah menyiapkan tempatnya di Neraka.”
[H.R.S : Haddad Ibn Khalid, Hammam, Zaid Aslam, AthoIbn Yasar, Abu Sai’d Al-Khudri/ Abdullah Ibn Mas’ud R.A- Imam Muslim no 5326/ Imam Ahmad 10731.]

“Demi sesungguhnya aku telah tinggalkan kalian sesuatu yang jika kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat – iaitu KITAB ALLAH.”
[H.R.S : Jabir bin Abdullah R.A, Ibn Abi Syaibah, Imam Muslim(1218), Imam Abu Daud dan lain-lain.]

“Rosaknya Ahlul Kitab (orang-orang Yahudi dan Nashrani) sebelum kalian adalah karena mereka mengagumi kitab-kitab ulama mereka dan mereka tinggalkan kitab Tuhan mereka.”
[ H.R.S : Ad-Darimi - no. 469. ]

Tiada ulasan: