The Alien - Link Select

Khamis, 15 Disember 2016

DOA UNTUK MENGUBATI DIRI SENDIRI ???

DOA UNTUK MENGUBATI DIRI SENDIRI


ALLAH
Tiada tuhan selain-Mu, Ya Allah Yang Esa dan Tiada sekutu bagi-Mu,
tiada yang disembah selain-Mu dan tiada kuasa selain-Mu

Ya ALLAH,
Suci Engkau dan segala puji bagi Engkau(10:10)
“Wahai Pemelihara semua alam. Wahai Yang Pemurah, Yang Pengasih. Yang menguasai hari agama.  Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepada engkau aku meminta.”(1:1-4)
"Wahai Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau daripada cadangan-cadangan jahat syaitan-syaitan, Dan aku berlindung pada Engkau, wahai Pemeliharaku, daripada mereka hadir padaku." (23:97-98)
"Wahai Pemeliharaku, aku telah menzalimi diriku. Ampunkanlah aku." (28:16)
“Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang muslim.” (46:15)
"Sesungguhnya syaitan menyentuhku dengan keletihan dan azab." (38:41)
"Sesungguhnya, mudarat telah menyentuhku, dan Engkau yang paling berpengasihan daripada yang berpengasihan." (21:83)
“Ya ALLAHUSSALAAM, Sembuhkanlah aku dari penyakit ku, wahai Tuhan manusia! Berilah kesembuhan karena Engkaulah Penyembuh segala penyakit. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”
“Sesungguhnya Engkau mendengar Doa." (Q.S.3:38)
“Wahai pemeliharaku, kabulkanlah doaku.”(Q.S.14:40)


Aku percaya, Muhammad adalah Utusan-Mu dan penutup nabi-nabi Mu.
Sesungguhnya agama yang benar di sisi-Mu  hanyalah Islam.  Aku adalah dari golongan orang-orang Muslim dan aku tundukkan diriku kepada Mu,
cukuplah Engkau menjadi Saksi ke atas ku,
 wahai Pemelihara seluruh alam,

Sejahtera ke atas hamba-hambaMu yang Engkau pilih.
Dan sejahtera ke atas para utusanMu.
“Di alam ini sesungguhnya Engkau yang terpuji dan yang Mulia.”
“Segala puji bagi-Mu, Ya ALLAH, Tuhan seluruh alam."
(Q.S. 10:10)


*BACA DOA INI SETIAP HARI.  SELEPAS SOLAT FARDHU.
HAFAL DAN FAHAMI DOA INI,  HAYATI MAKSUDNYA.  TUMPUKAN SEPENUH PERHATIAN KEPADA ALLAH KETIKA MENGUCAPKAN DOA INI.  DENGAN IZIN ALLAH, PASTI SEMBUH DARI PENYAKIT.

******


ELEKSER Q

Bismillah 21
Al-Fatihah
Ayat Qursyi
Al-Ikhlas

“INNII RA’AITU AHADA ‘ASARA KAUKABAN WASSYAMSAA WALQAMARAA RAAITUUHUUM LISAAJIDIIN
12:4., saya lihat sebelas bintang, dan matahari, dan bulan; saya lihat mereka sujud kepada saya."

FAINNAKAA MINAL MUNZHARIIN
15:37. "Kamu adalah antara orang-orang yang ditangguhkan,

WILDAANUN MMUKHALLADUUN
56:17. Kanak-kanak yang hidup kekal berkeliling di sekitar mereka,

FALYAUMAA NUNAJJIKA BIBADAANIKA LITAKUUNAA LIMAN KHALFAKAA AAYATS
10:92. Maka pada hari ini Kami selamatkan kamu dengan badan kamu, supaya kamu jadi satu ayat bagi orang-orang yang sesudah kamu.

LAAYAZUUKUUNA FIIHAALMAUTA
44:56. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kematian,

FAFIL JANNATI KHAALIDIINA FIIHAA MAADAAMATISSAMAAWATUU WAL-ARDHU… ‘ATHOAAN KHAIRA MAJZUUZII
11:108. mereka berada di dalam Taman, di dalamnya tinggal selama-lamanya, selagi ada langit dan bumi,…; sebagai kurnia yang tidak putus-putus.

SALAAMUN QAULANMMINRRABBIRRAHIIM
36:58. "Salam!" ialah ucapan daripada Pemelihara yang Pengasih.

WALHAMDULILLAHIRABBILAALAMIN
“Segala puji bagi-Mu, Ya ALLAH, Tuhan seluruh alam."
(Q.S. 10:10)*BACA PADA AIR PUTIH. DAN MINUM SEBELUM TIDUR UNTUK SEBAGAI AIR KESIHATAN ZAHIR DAN BATIN


******

:: AYAT PELINDUNG DAN PEMUSNAH SYAITAN JIN DALAM TUBUH :: Bismillahirrahmaanirrahiim 21 kali Al-Fatihah Ayat Qursyi 4 Qul “Wa Laqad Zayyannassamaa’addunnya bimashaabiihaa waja’alnaaha rujuumannllisssyayaathiini wa’atadnaa lahuum ‘azaabassa’ir” 67:5 “Walaqad ja’alnaa Fiissamaaa’I buruujan Wazayyannaahaa linnazhiriin. Wahafidznaahaa min kulli syaithaaniiiirajiim. Illaa manistaraqassam’a fa’atba’ahu syiihabummubiin. ” 15:16-18 “Wahifdzann minn kulli Syaithaaninmmarid. Laayassamma’uuna ilalmalaail a’laa wayuqzafuuna min kulli jaanibiin. Duhuuran walahuum azaabun washib. Illaa man khaatifal khathfata fa atba’ahuu, syiihaabun syaaqiibuun.” 37:6-10 *3 kali pada air putih. minum sebelum tidur atau untuk mengubati oraang kena rasuk.
:::::
Tiada ulasan: