The Alien - Link Select

Rabu, 25 November 2015

MUSLIM WAL-ISLAM ???


MUSLIM WAL-ISLAM
6 RUKUN IMAN
1.Percaya kepada ALLAH yang Esa yang tidak ada sekutu bagiNya (4:136, 2:285)
Percaya kepada Para Malaikat (4:136, 2:285)
Percaya kepada Kitab-kitabNya (4:136, 2:285)
Percaya kepada Para NabiNya dan RasulNya (4:136, 2:285)
Percaya pada Hari Akhirat / Pembalasan (Hari Agama) (4:136, 2:285)
Percaya pada Qada’dan Qadar (57:22)

7 RUKUN ISLAM - MUSLIM WAL ISLAM
1. 2 Kalimah Iman (Tiada Tuhan selain ALLAH (18:110, 27 : 26, 73 : 9, 40:65)  Muhammad itu Rasulullah dan Penutup kenabian 48:29,33:40)
2. Mengerjakan Solat 3 waktu (11:114, 24:58, 2 : 238)dan Zikrullah (33 : 41-42, 62 :10,, 4 : 103)
3. Berpuasa di bulan Ramadhan (2:185)
4. Menunaikan Zakat dan Sedekah (9:60, 9:103)
5. menunaikan Haji dan Umrah apabila mampu (2:196, 3:97 )
6. Taat kepada Ulil-Amri (Khalifah/Imam/Sultan) (4 : 59, 2:124, 2:30, 10:14, 17:33)
7.  Melakukan Jihad apabila perlu dan mampu (3: 142, 22: 78, 9: 41)

IHSAN

KAMU BERIBADAH SEOLAH-OLAH ALLAH MELIHAT DAN MENGETAHUI ZAHIR DAN BATINMU, KIRANYA KAMU TAK YAKIN, MAKA ALLAH MAHA MELIHAT DAN MAHA MENGETAHUI ZAHID DAN BATINMU.

Tiada ulasan: