The Alien - Link Select

Khamis, 26 November 2015

GOLONGAN YANG TIDAK DIREDAI ALLAH ???

SUNNI-ASWAJA
SYIAH
QURANIYYUN
IBADI
YAZIDI
WAHABI
SALAFI
SUFI-TAREKAT
MILLAH ABRAHAM
KRISTIAN
KATOLIK
UNITARIAN
TENRIKYO
BUDDHA
HINDU
ATEIS
SHINTO
DLL....


Perhatikan Firman ALLAH ini...
APAKAH KAMU ANTARA GOLONGAN-GOLONGAN ITU ?

"Katakanlah, 'Dia berkuasa untuk kirimkan kepada kamu azab, dari atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau untuk kelirukan kamu dalam golongan-golongan, dan untuk rasakan kepada kamu bencana satu sama lain.' Perhatikan bagaimana Kami ulang-ulangi ayat-ayat supaya mereka faham."
(6:65)
"Orang-orang yang buat pecahan dalam agama mereka, dan menjadi golongan-golongan, kamu (Muhammad) bukanlah daripada mereka dalam apa-apa pun. Urusan mereka hanyalah kepada Allah, kemudian Dia akan beritahu mereka apa yang mereka telah buat."
(6:159)
"Tetapi mereka berpecah dalam urusan mereka antara mereka kepada golongan-golongan kepercayaan; tiap-tiap golongan gembira dengan apa di sisi mereka, Maka tinggalkan mereka dalam kekusutan mereka untuk satu waktu."
(23:53-54)
"Daripada orang-orang yang pecahkan agama mereka, dan menjadi golongan-golongan, tiap-tiap golongan berbangga dengan apa di sisi mereka,"
(30:32).

Jadi siapa kita ???

PERHATIKAN FIRMAN TUHANMU!

ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi ALLAH ialah ISLAM.”
[ Q.S. AL-IMRAN 3 : 19 ]

“.... Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah redakan ISLAM itu menjadi Agama untuk kamu.”
[ Q.S. AL-MAIDAH 5 : 3 ]

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama ISLAM(dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.”
[ Q.S. AL-BAQARAH 2 : 208 ]

“Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (Muhammad) adalah MUSLIM (ISLAM) yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)."
[ Q.S. AL-AN’AM 6 : 163 ]

" Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari lain dari agama ALLAH? Padahal kepada-Nyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepada-Nyalah mereka dikembalikan.”
[ Q.S. AL-IMRAN 3 : 83]

“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama ISLAM, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.
[ Q.S. AL-IMRAN 3 : 85 ]

"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (MUSLIM) kepada ALLAH dan sekali bukankah dia termasuk golongan orang orang Musyrik.”
[ Q.S. AL-IMRAN 3 : 67 ]

"Dan kepada ALLAH, jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut(ISLAM), sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa; dan (demikian juga) bayang-bayang mereka; pada waktu pagi dan petang.”
[ Q.S. AR-RA'D 13:15 ]

“.... Dia menamakan kamu: MUSLIM semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah)....”
[ Q.S. AL-HAJJ 22 : 78 ]

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada ALLAH dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan MUSLIM.”
[ Q.S. AL-IMRAN 3 : 102 ]

“Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih Agama (ISLAM) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan MUSLIM (ISLAM)."
[ Q.S. AL-BAQARAH 2 : 132 ]

“... dan kami semua adalah MUSLIM (berserah diri, tunduk taat) kepada ALLAH semata-mata.”
[ Q.S. AL-BAQARAH 2 : 136 ]

"Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) ALLAH dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi ALLAH tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya."
[ Q. S. AS- shaf 61 : 8 ]

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".
( Q.S. 7:158 )

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
32. Katakanlah: "Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".
( Q.S 3: 31-32)

“Tiada Nabi dan Rasul akan lahir selepas Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W yang disucikan ALLAH sesuci-sucinya dan tiada nabi dan rasul yang diutus antara baginda S.A.W dan Nabi Isa A.S. Tidak akan lahir agama baru sesudah ISLAM yang diredhai ALLAH. Sesiapa yang memilih Islam sebagai agamanya, maka PASTI lah ia SELAMAT selamanya. Sesiapapun yang memilih selain agama ISLAM, nescaya rugilah ia di Dunia dan di Akhirat. Sesiapa yang menentang agama Islam secara terang-terangan tiadalah yang setimpal hukuman ke atasnya selain API NERAKA yang menyiksakan.”
IMAM MUHAMMAD JIBRIL AL-KHAIR B.A


OLEH ITU,
.KITA HANYA SEORANG MUSLIM YANG BERAGAMA....

“ISLAM”

Tiada ulasan: