The Alien - Link Select

Rabu, 11 Februari 2015

NABI ADAM BERBAHASA ARAB???

Kenapa Al-Qur’an berbahasa Arab? ...dan kenapa Nabi-Nabi diturunkan di Tanah Arab?  Yang disoal pasti menjawab kerana Arab pusatnya dunia. Ya! memang jawaban itu ada benarnya namun masih kurang tepat dan kurang lengkap.  Memang Jazirah Arab dan Jazirah timur tengah adalah pusatnya dunia, karena Jazirah ini yang menghubungkan tiga benua yaitu Asia, Eropah dan Afrika. Pada awal tamadun dan perkembangan manusia juga terjadi di Jazirah Arab yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Pendapat yang menyatakan bahawa bahasa Arab telah ada semenjak zaman Nabi ‘Adam A.S, sehingga perintis tulisan Arab dan pola kalimat bahasa Arab adalah Adam. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling klasik dan merupakan interpretasi secara langsung dari Q.S. AL-BAQARAH 2 : 31, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Allah telah mengajari Adam pengetahuan tentang segala nama.” Dari dalil ini, mereka yang ‘berpendapat’ bahwa nama-nama benda dan berbagai hal atau sifat di dunia ini telah diajarkan oleh Allah kepada Adam dalam bahasa Arab. Bahkan pengikut pendapat ini yang lebih tegas menyatakan bahawa huruf Arab telah dikuasai oleh Adam tanpa belajar dan langsung dari Allah seketika, atau disebut sebagai sebuah mukjizat atau paling tidak sebagai karunia (nadzariyah at tauqif).

ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya....”
[ Q.S. AL-BAQARAH 2 : 31 ]

“Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya. Dia-lah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia-lah yang telah menciptakan manusia; Dia-lah yang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima kenyataan.”
[ Q.S. AR-RAHMAN 55 : 1-4 ]

“Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Qur’an sebagai bacaan dalam bahasa Arab...”
[ Q.S. TAHA 20 : 113 ]

“Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa mereka yang musyrik itu berkata: " Sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia.” (Padahal) bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedang Al-Quran ini BERBAHASA ARAB yang fasih nyata.”
[ Q.S. AN-NAHL 16 : 103 ]

“Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran dengan BAHASA ARAB yang fasih serta terang nyata.”
[ Q.S. AS-SHU’ARA’ 26 : 193-195 ]

“Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Qur’an yang dibaca dengan BAHASA ARAB, supaya kamu memahaminya.”
[ Q.S. YUSOF 12 : 2 ]

“Maka sesungguhnya tujuan Kami memudahkan Al-Qur’an dengan bahasamu ialah supaya mereka beringat dan insaf.”
[ Q.S. AD-DUKHAN 44 : 58 ]

“laitu Al-Quran yang BERBAHASA ARAB, yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong; supaya mereka bertaqwa.”
[ Q.S. AZ-ZUMAR 39 : 28 ]

“Haa, Miim. Demi Kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai QUR’AN yang diturunkan dengan BAHASA ARAB, supaya kamu memahaminya.”
[ Q.S. AZ-ZUKHRUF 43 : 1-3 ]

“Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu AL-QUR’AN yang diturunkan dalam BAHASA ARAB bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya.”
[ Q.S. FUSSILAT 41 : 3 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Cintailah kalian bangsa Arab itu kerana tiga perkara : Kerana daku berbangsa Arab,dan Al-Qur’an itu diturunkan di dalam bahasa Arab,dan percakapan ahli Syurga itu bahasa Arab.”
Daripada  Ibn ‘Abbas R.A


[ H.R.Hasan :  Imam Tabrani di dalam al-Awsath, Imam Hakim, Imam Baihaqi di dalam Syu’b al-Iman &  Al-Hafiz As-Salafi, Imam ‘Iraqi, Imam as-Suyuti, Mulla ‘Ali al-Qari, Imam As-Silafi dan Imam Az-Zurqani Ra. A. ]

“Jika terhinanya Bangsa (bahasa) Arab, maka akan terhinalah agama Islam .”
Daripada Jabir bin Abdullah R.A
[ H.R.Hasan :  Jabir bin Abdullah R.A]

“Mencintai (Bahasa) Arab adalah Iman, membenci Arab adalah Nifaq.”
[ H.R.S : Imam Muslim Ra. A. ]
[*dengan lafaz “Hubb al-Ansar min al-iman,” -Kitab al-Iman, hadith : 74]

“Bahasa yang paling dibenci oleh ALLAH S.W.T adalah bahasa Parsi, bahasa Syaitan bahasa Khuzi, bahasa ahli Neraka bahasa Bukhara, dan bahasa ahli Syurga bahasa Arab.”
Daripada Abu Hurairah R.A
[ H.R.S : Abu Hurairah R.A]

“Daku orang Arab, al-Quran dalam bahasa Arab, dan bahasa ahli Syurga pun Arab.”
Daripada Abu Hurairah R.A
[ H.R.S. : Imam Thabarani di dalam al-Mu’jam al-Ausath, Imam al-Sayuthi Ra. A.]


“Ahli Syurga akan masuk ke Syurga dengan ketinggian Adam 60 hasta ukuran hasta Malaikat, dengan kecantikan Yusuf, dengan usia Isa 33 tahun dan dengan Lisan Muhammad Sollahu ‘Alaihi Wassalam (iaitu berbahasa Arab). Wajah mereka muda kacak, licin dan bercelak.”
Daripada Anas Bin Malik R.A
[ H.R.Dhaif  :  Imam Ibn Abi Dunya ; Kitab Sifat al-Jannah ]


 “Bahasa Arab ialah bahasa Syurga, barangsiapa yang bercakap dengannya, maka baginya hikmah yang banyak.”
[ NUKILAN : Hukama’ ]


ARAB secara bahasa bermaksud GURUN, atau sebuah hamparan tanah tandus berpasir yang sangat minima pepohonannya, serta menerima suhu panas matahari secara langsung. Jadi orang Arab adalah orang yang menghuni daerah gurun, dan bahasa Arab adalah bahasa Gurun.  Bangsa Arab adalah rumpun bangsa semitik, bersama bangsa Yahudi, Persia, Syiria dan Kanaan, dan merupakan bangsa dengan sejarah peradaban tertua di dunia, hal ini dapat dilihat melalui peradaban Mesopotamia di lembah sungai Tigris dan Eufrat. 

Menurut para ahli bahasa, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling sempurna di antara seluruh bahasa yang dapat menjelaskan konsep-konsep dan masalah-masalah mendalam dan luas dalam bentuk-bentuk indah dan singkat. Bahasa Arab memang sebuah bahasa yang istimewa. Sehingga ALLAH S.W.T berkenan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab melalui Al-Qur’an Al-Kariim. Padahal Al-Qur’an itu bukan hanya ditujukan kepada bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh umat Manusia dan Jin di sepanjang zaman. Manusia yang hidup di dunia terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan ribuan bahasa, namun ALLAH S.W.T menetapkan hanya ada satu bahasa yang digunakan untuk kitab suci Al Qur’an yaitu bahasa ARAB, bukan bahasa lain.

Nabi Adam adalah orang yang BERBANGSA DAN BERBAHASA ARAB. Namun setelah ia membangkang dan memakan  buah terlarang, ALLAH S.W.T menafikan Syurga dan segala nikmatnya dari Nabi Adam dan menjadikan Bumi dan ladangnya sebagai gantinya. ALLAH S.W.T mengambil bahasa Arab darinya dan menggantikannya dengan bahasa Suryani. Kemudian orang yang pertama kali berkata-kata dengan bahasa Arab adalah Nabi Ismail. Nabi Yusuf pada perjumpaannya pertama kali dengan Raja Mesir menyampaikan salam dalam bahasa Arab. Nabi Sulaiman menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibadahnya demikian juga dikatakan bahawa para perdana menteri Imam Mahdi Ra. A yang nota-bene bukan berbangsa Arab akan bercakap-cakap dalam bahasa Arab.

Sebelum diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W, ALLAH S.W.T berfirman ke setiap bangsa manusia di DUNIA dengan menggunakan bahasa masing-masing yang ditutur dan difahami oleh bangsa itu.

ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka...”
 [ Q.S. IBRAHIM 14 : 4 ]

Menurut Kristolog ( peneliti agama Kristen ), Hj. Irena Handono, bahwa ALLAH S.W.T berbicara kepada setiap bangsa di dunia sesuai dengan bahasa masing-masing bagi setiap bangsa, termasuk memperkenalkan nama-Nya ( nama Allah ).  Misalnya untuk orang Yahudi mengenal Nama Allah dengan YHWH ( Yehweh), orang Kanaan ( Palestina ) mengenal Nama Allah dengan Il ( El ), orang India dengan Dev ( Indonesia jadi Dewa). Mungkin juga di Indonesia ( bangsa Melayu ) mengenal-Nya dengan Tuhan. , bangsa Cina dengan Thian, atau Jepang dengan Kamisama. Sedangkan bangsa Arab dengan ALLAH ( nama Peribadi dan Asli-Nya).

Kemudian setelah Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W diutus maka semua bangsa di dunia diseru untuk masuk agama ISLAM dan wajib menyebut nama Tuhan yang disembah dengan nama ALLAH S.W.T (Subhanahu wa ta’ala) Sehingga kita sebagai orang Islam tidak boleh menyebut sesembahan kita dengan Tuhan, tetapi haruslah dengan Nama Asli-Nya yaitu ALLAH S.W.T ( Irena Handono ).  Selain itu juga ALLAH S.W.T menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa seluruh kaum muslimin dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang ada di dunia ini.

MENGAPA BAHASA ARAB DAN APA ISTIMEWANYA???

ALLAH S.W.T memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu-Nya kepada umat manusia, tentu saja karena bahasa Arab memiliki keistimewaan dibandingkan bahasa lain.  Kerana Bahasa Arab adalah nenek moyang semua bahasa di dunia ini.  Memang di bumi ini dihuni manusia dengan berbagai bangsa, suku, ras dan ribuan bahasa. Namun, jika semua bangsa itu dirunut silsilahnya, maka akan diketahui bahawa semua bangsa berasal dari Jazirah Arab.  Nabi Adam A.S diturunkan ke bumi oleh ALLAH S.W.T di Jazirah Arab.   

Beliau memiliki anak, cucu dan keturunannya juga di Arab. Salah satu keturunan Nabi Adam adalah nabi Nuh A.S. Saat itu manusia baru berbentuk satu bangsa yaitu kaum Nuh. Banjir besar telah memusnahkan hampir semua manusia ( kaum Nuh ), dan hanya beberapa gelintir manusia saja yang selamat, di antaranya adalah Nabi Nuh A.S dan tiga anaknya, yaitu Yafits, Sam, dan Ham. Ketiga anaknya inilah yang menurunkan semua bangsa di dunia, Sam menurunkan bangsa Timur Tengah, Eropa dan sebahagian Afrika, Yafits menurunkan bangsa Asia Timur, Tenggara, sebahagian selatan, barat, indian Amerika, kutub dan sebagian Eropa, Ham menurunkan bangsa Negro ( Afrika, Papua, Melanesia Pasifik, Aborigin, Maori ) dan sebagian kulit putih di Asia barat dan Eropah.

Bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam A.S bukan sahaja bahasa HATI, tetapi bahasa LISAN yang berbunyi dalam bahasa Arab, karena bahasa ini menurut beberapa ulama adalah bahasa para penghuni Syurga. Nabi Adam ketika turun ke Bumi sudah bercakap-cakap dengan bahasa Arab, dan TENTU saja keturunan nabi Adam juga berbahasa Arab, termasuk bahasa kaum Nuh.

Seiring dengan berkembangnya manusia menjadi berbagai bangsa, maka bahasa Arab kemudian bertransformasi menjadi berbagai bahasa yang dibawa oleh kabilah-kabilah manusia yang mengembara ke seluruh daratan Bumi. Maka, terciptalah keaneka-ragaman bahasa manusia.

Arab adalah Bahasa Tertua Dan Abadi Di Dunia.  Mungkin sekarang bahasa Inggeris adalah bahasa yang paling populer sejak awal abad 19, karena empayar Inggeris yang menjajah sebahagian besar belahan bumi. Sekolah-sekolah pun wajib mempelajari bahasa Inggeris. Keluar negeri pun kita harus berbahasa Inggeris, bahkan Tukul pun bangga dengan bahasa Inggeris.  Namun, kita harus melihat kenyataan bahawa bahasa Inggeris yang kita ketahui adalah bahasa Inggeris modern yang telah banyak bertransformasi, saya yakin seorang yang fasih berbahasa Inggeris akan bingung jika disuruh membaca teks bahasa Inggeris kuno, yang sudah banyak kosakata yang hilang dan sudah tidak digunakan lagi.  Sebagai permisalan adalah bahasa Melayu kuno, saya yakin kita orang Malaysia akan bingung jika disuruh membaca naskah berbahasa Melayu kuno sebelum datangnya Islam ke Nusantara ( sebelum tahun 1200 ), karena banyak sekali kosakata yang hilang atau bertransformasi menuntut perkembangan zaman.

Namun berbeza dengan bahasa Arab, bahasa itu sejak ribuan tahun silam tetaplah seperti itu, dan tidak berubah, walaupun ada juga bahasa Arab campuran, tetapi bahasa rasminya, tetap seperti itu. Bahasa Arab asli disebut bahasa Arab klasik, yang secara tata bahasa, kosakata tidak pernah berubah dan masih digunakan oleh sebagai bahasa rasmi Arab Saudi, hanya beberapa perbendaharaan kata yang sedikit berubah ( pada bahasa Arab modern ). Walaupun di Arab sendiri berkembang bahasa Arab campuran di kalangan pemuda-pemudi Arab, namun tetaplah bahasa Arab asli terjaga keasliannya selama ribuan tahun.  Huruf Arab adalah transformasi langsung dari huruf paku bangsa Sumeria, huruf paku inilah yang menurunkan semua huruf di dunia.  Bahkan analisis para ulama mengatakan bahwa bahasa Arab sudah ada sebelum Nabi Adam ada dan akan terus ada sampai akhir zaman, karena sudah jelas bahwa bahasa Arab adalah bahasa Syurga.  Menurut catatan ahli arkeologi, bahasa Arab sudah digunakan sekitar 40 abad yang silam atau sekitar 40.000 tahun yang lalu.

Bahasa Arab Adalah Bahasa Yang Paling Banyak Diserap Oleh Bahasa Lain. Mungkin kita masih bangga karenamampu bertutur dalam bahasa Inggeris, Mandarin, Korea, Jepun, Jerman, Perancis, dan lain-lain bahasa di dunia. Namun, banyak dari kosakata yang ada di bahasa-bahasa tersebut yang menyerap dari bahasa Arab.  Kalau Kursi jelas itu dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu sebagai Kerusi, begitu juga dengan kalimat, akhir, awal, hakim, dan sebagainya, juga merupakan kosakata bahasa Arab.  Namun, cuba dengan kata Pisang, pisang dalam bahasa Inggeris apa?

Sebagai contoh : Banana ( dibaca Benana ), namun kata Banana ini adalah asli bahasa Arab yaitu Banaana yang artinya juga pisang. Banaana juga diserap oleh hampir semua bahasa Eropah, bahkan bahasa Jepun dan Korea pun tetap Banana. Contoh lain adalah kataAdmiral (Inggeris ), ini juga adaptasi ( penyesuaian lidah ) dari bahasa Arab yaitu ‘Amirul Rahl’ atau Laksamana ( Panglima tertinggi angkatan laut ). Contoh lain adalah Qanun ( dibaca konun ), yang bermaksud undang-undang, perintah, seruan dan nama senjata ( meriam ), Qanun diserap dan diadaptasi oleh bahasa Inggeris menjadi Canon atau Meriam. Juga kata Sophia dalam bahasa Yunani yang berarti cinta, juga berasal dari bahasa Arab yaitu Safa, sufi. Dan masih banyak kata-kata serapan yang diserap dari bahasa Arab yang menjadi kosakata berbagai bahasa asing.

Bahasa Arab Adalah Bahasa Yang Mempunyai Kosakata Paling Banyak, karena kekayaan kosakata inilah yang menjadikan bahasa Arab banyak diserap oleh bahasa lain di dunia. Kekayaan kosakata bahasa Arab disebabkan karena bahasa Arab adalah bahasa tertua di bumi, sehingga mempunyai banyak sebutan hanya untuk sebuah benda.  Sebagai contoh adalah para peneliti bahasa Arab menemukan bahwa orang Arab sendiri punya 80 sinonim ( persamaan kata ) untuk kata Unta, dan lebih dari 200 sinonim untuk kata Qalbun atau Anjing.


“Yang demikian itu, bahawa Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengena lagi sesuai untuk jiwa manusia. Oleh karena itu kitab yang paling mulia diturunkan kepada Rasulullah (Nabi Muhammad S.A.W) yang paling mulia, dengan bahasa yang termulia (Bahasa Arab), melalui perantara malaikat yang paling mulia (Malaikat Jibril A.S), ditambah kitab inipun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi (Tanah Arab), serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia (Bulan Ramadhan), sehingga Al-Qur’an menjadi sempurna dari segala sisi untuk seluruh manusia dan Jin.”
[ IBNU KATSIR Ra. A. ]KESIMPULANNYA
Inilah sebabnya, kenapa Islam dan Al-Qur’an berbahasa Arab. Jadi sekarang sudah jelas sebagai seorang Muslim yang beragama ISLAM, tidak patut berbangga hanya kerana mahir bahasa Inggeris dengan fasih, atau bahasa-bahasa lain. Karena mempelajari bahasa Arab adalah sebahagian dari agama ISLAM itu sendiri.  Lojiknya,  bagaimana mahu memahami kebenaran Islam kalau tidak tahu bahasa Arab? Padahal umat Islam berjaya karena penguasaan bahasa Arabnya, dan pada akhirnya terperuk kerana melalaikan pendidikan bahasa Arab kepada generasi pewaris mereka.  Ini sesuatu yang sangat merugikan kalau ia berterusan.

“Mempelajari bahasa Arab adalah wajib hukumnya bagi seorang Muslim.”
[ IMAM SYAFIE Ra.A. ]

Namun, Secara pastinya seperti menurut kata-kata di bawah ini :

“Segala pujian bagi ALLAH, Tuhan sekalian alam. Tidak diketahui bahasa yang akan dituturkan oleh Manusia pada hari Akhirat. Tidak diketahui juga manusia akan dengar daripada percakapan ALLAH S.W.T (pada hari tersebut). Ini kerana, ALLAH SWT dan Rasul-NYA tidak mengkhabarkan kepada kita sesuatu pun tentang perkara ini. Tidak kami menemui perselisihan diantara para sahabat RA mengenai masalah ini, bahkan mereka tidak memanjangkan permasalahan ini kerana berbicara mengenainya adalah sia sia."
[SYEIKH AL-ISLAM IBN TAIMIYAH Ra.A ]

Oleh itu, hal ini terus terbuka kepada kajian dan analisis kepada sesiapa sahaja yang mahu memikirkannya.  Mari kita lihat hadis-hadis nabi seterusnya dari pelbagai sumber berkenaan hal ini...RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
 Bersabda :
 “Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu (ALLAH) adalah Maha Satu, dan ayahmu adalah Diri Yang Satu (Adam). Orang Arab tidak lebih utama dari orang Ajam(Bukan Arab), dan orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab. Tidaklah lebih mulia orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, dan tidak lebih mulia orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena TAQWA.”

'Cinta kepada Arab merupakan tanda keimanan dan membencinya merupakan tanda kekufuran. Siapa yang mencintai Arab berarti telah mencintai aku, dan barangsiapa yang membenci Arab berarti telah membenciku'.

'Cintailah oleh kamu akan Arab karena tiga hal (dalam riwayat lain, Jagalah hak-hak ku melalui Arab karena tiga hal : pertama, karena aku orang Arab, kedua Alquran berbahasa Arab dan ketiga pembicaraan ahli surga dengan bahasa Arab'.

'Cintailah bangsa Arab dan jagalah kelestarian. Sesungguhnya kelestarian bangsa Arab adalah cahaya dalam Islam'.

“Kelemahan bangsa Arab, adalah kelemahan Islam.”

“Tidaklah yang membenci Arab itu kecuali orang munafik.”

“Wahai Salman, janganlah membenciku, nanti engkau akan berpisah dengan agamamu. Saya (Salman) berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana saya membenci engkau yang telah memberiku hidayah dari ALLAH S.W.T? Bersabda Rasulullah S.A.W: ‘Jika engkau membenci Arab maka engkau membenciku.’”

“Barangsiapa mencaci-maki Arab, dia termasuk orang-orang Musyrik.”

“Pertama -tama orang yang mendapat syafaat dari umatku adalah Ahlu-al-baitku, kemudian yang paling dekat dari keluargaku, orang yang paling dekat dari kaum Quraisy kemudian kaum Anshor, kemudian orang yang beriman kepadaku dan mengikutiku dari orang-orang Yaman, kemudian seluruh bangsa Arab, kemudian seluruh bangsa Ajam (Bukan Arab).”

“…Arab adalah barang tambang yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan Ajam,…"
Daripada Imam Zainal Abidin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib
[ H.R.S : Ibnu Jarir Ra.A ]

“Telah datang kepadaku Jibril as dan berkata: Ya Muhammad, sesungguhnya Allah swt telah mengutusku ke dunia, maka aku bentangkan sayapku dari mulai bumi bagian timur sampai bumi bagian barat, dari mulai tanah yang datar sampai kepada gunung-gunung, maka tidak aku temukan manusia yang lebih baik dari bangsa Arab, kemudian aku diperintahkan maka aku bentangkan sayapku pada bangsa Arab, maka tidak aku temukan manusia yang lebih baik dari Mudhar, kemudian aku diperintahkan maka aku bentangkan sayapku pada Mudhar, maka tidak aku temukan manusia yang lebih baik dari Kinanah, kemudian aku diperintahkan maka aku bentangkan sayapku pada Kinanah, maka tidak aku temukan manusia yang lebih baik dari Quraisy, kemudian aku diperintahkan maka aku bentangkan sayapku pada Quraisy, maka tidak aku temukan manusia yang lebih baik dari Bani Hasyim, kemudian aku diperintahkan untuk memilih yang paling baik di antara diri-diri mereka, maka tidak aku temukan seorang yang paling baik dari diri engkau.”
[ Oleh : Imam Ja'far al-Shadiq Ibn Muhammad al-Baqir Ra. A. ]

Apa pun hadis-hadis yang tertera di atas, kebanyakkan di-HASAN-kan dan ada yang di-DHOIF-kan oleh para ulama Islam hari ini.  Mereka punya alasan tersendiri tentang hal ini.  Namun, ia tidak menjadi satu sebab mengapa kita MALAS menguasai bahasa Arab.  Kerana dengan menguasai bahasa Arab sahajalah kita akan mengetahui hakikat agama yang paling mulia, yang diredhai ALLAH S.W.T dalam bahasa ini.  Penulis tidaklah menggalakan anda mengambil dalil-dalil hadis ini melainkan sekadar tatapan dan mengajak anda berfikir akan kebenaran dari hadis-hadis ini.   

Bagi penulis,  adalah lojik sekali kalau Nabi ‘Adam A.S dan seluruh penghuni Syurga adalah berbahasa Arab sejak dari mula lagi, di mana apabila Nabi Adam diturunkan ke Bumi sebahagian dari pengetahuannya tentang bahasa Arab itu diambil semula olah ALLAH dan sebahagian lagi bersama Nabi Adam dan Isterinya dan seterusnya keturunannnya bertutur dalam bahasa ini yang kemudiannya ditambah-tambah sehingga mewujudkan bahasa Suryani.   Seperti lumrahnya manusia yang berasal dari tanah pasti akan kembali ke tanah setelah mati, dan manusia yang berasal dari Syurga pasti akan kembali ke Syurga. Maka begitu juga bahasa Arab yang datang dari Syurga kini kembali menjadi bahasa yang bakal dituturkan oleh seluruh makhluk dalam Syurga kelak. Bahasa ini juga akan dituturkan oleh Nabi Isa A.S dan Imam Mahdi Ra. A. di akhir zaman kelak. Fikir-fikirkan.... “Tepuk Dada, Tanya Iman.”


“WALLAHU’ALAM BISSAWAB”

Artikel Oleh :
IMAM SULUKEN
22 Rabiul-Akhir 1436H / 12.02.2015M

Tiada ulasan: