The Alien - Link Select

Rabu, 14 Mei 2014

NABI ISA @ YESUS DAN IMAM MAHDI ???

NABI ISA @ YESUS DAN IMAM MAHDI ???

Telah timbul berbagai-bagai versi pada cerita Imam Mahadi. Lain golongan manusia dan kepercayaan, lain pula ceritanya. Namun, Imam Mahadi tidak disebut di dalam al-Qur'an. Maka cerita mengenainya tidak harus diyakini. Renungkanlah ayat berikut:


"Apa, tidakkah mereka renungkan al-Qur'an? Jika ia daripada selain Allah, tentu mereka dapati di dalamnya banyak perselisihan." (4:82)


Adalah difahamkan bahawa Imam Mahadi merupakan kepercayaan golongan Syiah yang menunggu kedatangan Imamnya yang ke-12. Kepercayaan ini kemudiannya menyerap masuk ke dalam pegangan orang Suni, mungkin untuk "melawan" Mahadi orang Syiah.

Empat hadis mengenai Mahadi, dan satu mengenai al-Masih (dipetik daripada CD "E-Ustaz" terbitan Islamic Computing Centre, London [1994]):
Hadis #1:
Narrator:      Umm Salamah, Ummul Mu'minin
Reference:    ABU DAWUD
Hadith_No:  4271
Full_text:
The Prophet (peace_be_upon_him) said: The Mahdi will be of my family, of the descendants of Fatimah. Abdullah ibn Ja'far said: I heard AbulMalih praising Ali ibn Nufayl and describing his good qualities.
Hadis #2:
Narrator:      AbuSa'id al-Khudri
Reference:    ABU DAWUD
Hadith_No:  4272
Full_text:
The Prophet (peace_be_upon_him) said: The Mahdi will be of my stock, and will have a broad forehead a prominent nose. He will fill the earth will equityand justice as it was filled with oppression and tyranny, and he will rule for seven years.
Hadis #3:
Narrator:      AbuSa'id al-Khudri
Reference:    MISHKAT AL-MASABIH
Hadith_No:  5455
Full_text:
The Prophet (peace_be_upon_him) said in the course of the story about the Mahdi, that a man would come to him and say, "Give me, give me, Mahdi," and he would pour into his garment as much as he was able to carry.
(Tirmidhi transmitted it.)
Hadis #4:
Narrator:      Ja'far  as-Sadiq
Reference:    MISHKAT AL-MASABIH
Hadith_No:  6278
Full_text:
Allah's Messenger (peace_be_upon_him) said, "Rejoice and rejoice again. My people are just like the rain, it not being known whether the last or the first of it is better; or it is like a garden from which a troop can be fed for a year, then another troop can be fed for a year, and perhaps the last troop which comes may be the broadest, deepest and finest. How can a people perish of which I am the first, the Mahdi the middle and the Messiah the last? But in the course of that there will be a crooked party which does not belong to me and to which I do not belong."
(Razin transmitted it.)
Rujukan utama bagi kepercayaan kepada Mahadi adalah hadis. Akan tetapi, tidak semua kitab hadis ajar kepercayaan tersebut. Hanya kitab Sunan Abu Dawud dan Mishkat al-Masabih menyebutnya. Masing-masing mencatatkan dua hadis.

Daripada hadis (Nabi) mereka, adalah difahamkan bahawa Mahadi itu berketurunan Nabi, daripada Fatimah, berdahi luas, dan hidungnya menonjol. Dia akan melimpahi bumi ini dengan kesaksamaan dan keadilan seperti ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman. Dia dikatakan akan memerintah selama tujuh tahun.


Itu bermakna Nabi telah menyatakan sesuatu yang akan datang, atau yang ghaib, baginya. Kami dapati sukar untuk percayainya kerana Allah telah menyatakan bahawa Nabi tidak tahu barang yang ghaib. Firman-Nya,


"Katakanlah (Muhammad), 'Aku tidak kata kepada kamu, aku mempunyai perbendaharaan Allah. Aku tidak tahu yang ghaib, dan aku tidak kata kepada kamu, aku seorang malaikat; aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepadaku (al-Qur'an).'" (6:50) 


Tidak juga baginda mengetahui bahawa Presiden Bush sedang cuba jadi seperti seorang Mahadi kerana ambil peranan sebagai ketua polis dunia untuk hapuskan golongan teroris (termasuk daripada puak Islam) yang sedang mengancam keamanan dunia hari ini.


Selain Mahadi, hadis-hadis itu juga menyebut mengenai kedatangan al-Masih atau Nabi Isa. Kononnya, Nabi telah bersabda yang bermaksud bahawa baginda adalah yang pertama, Mahadi yang di tengah, dan al-Masih yang akhir (rujuk hadis #4 tadi).


Kepercayaan kepada kedatangan kali kedua Nabi Isa di dunia ini telah buat orang Kristian merendahkan orang Islam, kerana Isa mereka akan kembali lagi tetapi Muhammad orang Islam tidak. Justeru itu, mereka mendakwa bahawa Isa mereka adalah lebih hebat daripada Muhammad orang Islam.


Lazimnya, seseorang Nabi Allah diutus untuk sampaikan Kitab-Nya. Apakah Kitab yang akan dibawa oleh Nabi Isa nanti? Bukankah al-Qur'an itu sudah lengkap kata-Nya, dan agama-Nya sudah disempurnakan? Adakah lagi seorang Nabi selepas Nabi Muhammad setelah Dia menegaskan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir?


Kemunculan semula Nabi Isa di dunia merupakan suatu peristiwa yang besar. Malangnya, peristiwa itu tidak disebut di dalam al-Qur'an. Tidak mungkin Allah telah terlupa untuk menyebutnya. Maka, cerita mengenai kedatangan Nabi Isa kali kedua di dunia tidak harus diyakini.


Kepercayaan kepada Mahadi dan kedatangan Nabi Isa di akhir zaman telah menimbulkan harapan di kalangan umat Islam. Mereka menunggu kedatangan seseorang yang akan membawa mereka kepada kemenangan. Janganlah menunggu orang yang tidak akan datang, tetapi percayalah kepada al-Qur'an yang sudah sampai, dan berpegangteguhlah padanya, nescaya kemenangan yang diimpikan jadi kenyataan. Ambillah iktibar daripada ayat berikut:


"Apabila datang kepada mereka sebuah Kitab daripada Allah yang mengesahkan apa yang bersama mereka, dan mereka sebelum itu telah minta kemenangan terhadap orang-orang tidak percaya, maka apabila datang kepada mereka apa yang mereka kenali, mereka mengingkarinya; maka laknat Allah ke atas orang-orang tidak percaya." (2:89)


sudah puas juga penulis mencari ayat mengenai Nabi Isa naik ke langit. Masih belum jumpa juga. Yang dijumpai hanya satu ayat sahaja yang menyebut frasa "naik ke langit". Itu pun bukan berkaitan dengan Nabi Isa. Ayat tersebut berbunyi:
"Atau, sehingga kamu (Muhammad) mempunyai sebuah rumah daripada perhiasan (emas), atau sehingga kamu naik ke langit; dan kami tidak akan percayai kenaikan kamu ....." (17:93).
Ayat tersebut mengisahkan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi, yang tidak percaya, walaupun Nabi mempunyai sebuah rumah dibuat daripada emas atau baginda telah naik ke langit, sehingga baginda turunkan sebuah kitab (dari langit) untuk mereka membacanya. Mereka mahukan kitab yang datang dari langit bukan yang ditulis oleh Nabi. (Sila rujuk artikel Nabi pandai membaca, menulis. Terima kasih.),
Untuk menyambung bicara mengenai naikkan Nabi Isa ke langit dinyatakan iaitu tidak ada ayat al-Qur'an yang mengisahkan naikkan Nabi Isa ke langit seperti yang didakwa (dalam bentuk kiasan).
Adalah difahamkan bahawa kepercayaan kepada naikkan Nabi Isa berdasarkan baginda tidak wafat waktu disalib, dan dinaikkan ke langit hidup-hidup supaya dapat kembali turun ke bumi suatu hari nanti. (Sila betulkan penulis di sini sekiranya silap.)
Akan tetapi, Tuhan menjelaskan bahawa baginda telah wafat (bukan disalib - 4:157). Lantaran itu, baginda wafat selepas peristiwa penyaliban yang berlaku ke atasnya. Bila dan di mana sebenarnya baginda wafat tidak dimaklumkan di dalam al-Qur'an.
Penjelasan Tuhan mengenai kewafatan Nabi Isa berbunyi:
"Apabila Allah berkata, 'Wahai Isa, Aku akan matikan kamu, dan naikkan kamu kepada-Ku, dan Aku bersihkan kamu daripada orang-orang tidak percaya. Aku akan buatkan orang-orang yang ikut kamu di atas orang-orang tidak percaya hingga Hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku kamu akan kembali, dan Aku akan hakimkan antara kamu mengenai apa yang padanya kamu selisihkan.'" (3:55)
Setelah diwafatkan, baginda dinaikkan kepada-Nya sebagaimana semua orang yang mati dikembalikan kepada-Nya. Baginda tidak akan dihidupkan lagi di dunia, kerana Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang terakhir diutus.
Apakah yang akan dibawanya apabila turun nanti, kerana tiap-tiap Nabi membawa al-Kitab? Al-Qur'an? Ia sudah dimiliki manusia kian lama.

Mengapakah al-Qur'an tidak menyebut suatu peristiwa yang amat besar, seperti naik turun Nabi Isa dari langit, di dalam kandungannya?

Tiada ulasan: