The Alien - Link Select

Ahad, 18 Mei 2014

FIRMAN ALLAH ???

ALLAH SWT
Berfirman :
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
( Q.S. 5 : 3 )

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
( Q.S. 3 : 85)

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la’nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la’nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
( Q.S. 3 : 86-91 )

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".
( Q.S. 7:158 )

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
32. Katakanlah: "Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".
( Q.S 3: 31-32)


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
bersabda :
“... Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan Solat fardhu, menunaikan Zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan...”
( H.R.S : Imam Muslim Rahm. A. )


“Tiada Nabi dan Rasul akan lahir selepas Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W yang disucikan ALLAH sesuci-sucinya dan tiada nabi dan rasul yang diutus antara baginda SAW dan Nabi Isa A.S. Tidak akan lahir agama baru sesudah ISLAM yang diredhai ALLAH. Sesiapa yang memilih Islam sebagai agamanya, maka PASTI lah ia SELAMAT selamanya. Sesiapapun yang memilih selain agama ISLAM, nescaya rugilah ia di Dunia dan di Akhirat. Sesiapa yang menentang agama Islam secara terang-terangan tiadalah yang setimpal hukuman ke atasnya selain API NERAKA yang menyiksakan.”
IMAM MUHAMMAD JIBRIL AL-KHAIR B.A

Tiada ulasan: