The Alien - Link Select

Selasa, 27 Ogos 2013

SANTAPAN ROHANI ???

ALLAH S.W.T
Berfirman :

Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami". (Mereka berdo'a): "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)".
(QS. 7:126)
Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta ilah-ilahmu?" Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".
(QS. 7:127)
Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa".
(QS. 7:128)


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Loceng adalah alat muzik yang berasal dari Syaitan (Yang Terkutuk).”

Daripada : Abu Hurairah R.A
(H.R.S : Muslim - no. 5279).


“Solatlah, nescaya kamu menjadi sihat zahir dan batinmu.”

Imam Muhammad Jibril Al-Khair. B.A

Tiada ulasan: