The Alien - Link Select

Isnin, 8 April 2013

SIFAT 20???

Dalil Bagi Sifat 20. Wujud: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya….. (Al-Furqan: 59) Bukti wujud Allah, adalah wujud alam yang telah diciptakanNya ini. Qidam: 3. Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin[1452]; dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Hadid: 3) Baqa: 27. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (Ar-Rahmaan: 27) Mukholafatuhu Ta’ala Lilhawadith: 11. …..tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat. (As-Syura: 11) Qiamuhu Ta’ala Binafsih: …Huwal Hayyul Qoyyum… (Ayatul Kursi) Wahdaniat: 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (Al-Ikhlas: 1) Qudrat: 148. ….Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 148) Iradat: 16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (Al-Buruj: 16) Ilmu: 3. ….dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Hadid: 3) Hayat: ….Huwal Hayyul Qoyyum… (Ayatul Kursi) Samak: 1. ….. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Isra’: 1) Basar: 4. …dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Hadid: 4) Kalam: 82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. (Yaasiin: 82) (Rujukan Buku: Tauhid Dalam Tasauf, Penulis: Jihad, Terbitan: Edaran Proaktif Sdn.Bhd. Cetakan pertama 2005). Salah seorang pengarang kitab sifat 20, Al-Marhum Sa’id Uthman bin Abdullah bin Akil Yahya, adalah dari keturunan cucu Rasulullah s.a.w. (Maklumat dari rujukan buku: Pengantar Ilmu Tarekat dan Tasauf, Penulis: Prof. Dr. Hj. Aboebakar Atjeh, Terbitan: Pustaka Aman Press, Cetakan Kedua 1985) Lain-lain perkara yang boleh direnung bersama: 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas ´arsy[1453] dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Hadid: 4) 115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 115) 126. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. (An-Nisa’: 126) 186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Al-Baqarah: 186)

Tiada ulasan: