The Alien - Link Select

Selasa, 24 Januari 2012

WAHAI KRISTIAN DAN YAHUDI!!!

Katakanlah: "Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (Al-Qur'an) ke dalam hatimu (Muhammad) dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab-*100 Suhuf, Zabur, Taurat dan Injil) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira (Injil) bagi orang-orang yang beriman". (QS. 2:97)

"Apa? adakah kamu akan mengajar Allah mengenai agama kamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit, dan apa yang di bumi? Dan Allah mengetahui segala sesuatu."

(49:16)

"Wahai ahli Kitab, adakah kamu mendendami kami kerana kami percaya kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan sebelumnya, dan bahawa kebanyakan kamu adalah orang-orang fasiq?" (5:59)

'Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu Satu (Allah), dan kepada-Nya kami menyerah (muslim.)'"

(29:46)

... bagi kamu agama kamu dan bagi aku, agama aku.

(Al-Kaafirun : 6)

Tiada ulasan: