The Alien - Link Select

Selasa, 10 November 2009

YESUS DIUTUS MENGISLAMKAN BANI ISRAEL SAHAJA!

Yesus is Muslim

Yesus @ Nabi Isa itu Islam dan 11 sahabatnya...

Imran:[51]
"Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu, beribadatlah kamu kepadaNya. Inilah jalan yang lurus(Islam)".
[52]
Maka ketika Nabi Isa merasa (serta mengetahui dengan yakin) akan kekufuran dari mereka (kaum Yahudi), berkatalah ia:" Siapakah penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan ugamaNya)?". Orang-orang "Hawariyyuun" (Penyokong-penyokong Nabi Isa- 11 orang sahaja. 1 orang lagi Yudas- pengkhianat) berkata: "Kamilah penolong-penolong (utusan) Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah (wahai Nabi Allah) sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah).
[53]
"Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikut RasulMu; oleh itu suratkanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi (yang mengakui keesaanMu dan kebenaran RasulMu)".

nah... Yesus is Islam... I love Yesus!

Yesus Untuk bani Israel pada zamannya sahaja

I Timotius 2 : 5 “Sebab, hanya ada satu Allah, dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, manusia itu Kristus Yesus.”

Matius 15:24 Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat."

Matius 1:21 Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena Ia akan menyelamatkan umat-Nya/ Kaumnya(Bani Israel) dari dosa mereka."

Yesus juga berkata dalam Markus 12 : 29 “Yesus menjawab, "Perintah yang pertama, ialah: 'Dengarlah, hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.”

Maka, setiap ayat2 dalam Bibel dikhususkan untuk Bani Israel sahaja.

Matius 28:19 "Sebab itu pergilah kepada segala bangsa(bani Israel ada 12 bangsa/ suku) di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Allah."

maka Yesus atau nabi Isa a.s diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada Bani Israel yang sesat dari hukum-hukum Taurat Nabi Musa dan kemudian setelah diangkat ke langit oleh Allah, Nabi Muhammad meneruskan usaha dakwah ini kepada seluruh Manusia di dunia tanpa mengira bangsa dan tempat!

"Nabi Muhammad S.A.W adalah Rahmat bagi sekalian alam."

Tiada ulasan: