The Alien - Link Select

Ahad, 13 September 2009

KERAJAAN LANGIT

Hari ini mari kita lihat senarai nabi-nabi Allah SWT, Tuhan semesta alam ini. Kerajaan langit atau Jabatan Kenabian Islam menyenaraikan senarai nabi dan Rasul Allah SWt. jumlah sebenar bagi semua utusan Allah ini adalah sebanyak 124 000 orang nabi dan Rasul, 315 yang menjadi Rasul dan hanya 25 nabi dan Rasul yang wajib diimani dalam Islam.
Lima nabi Ulul-'Azmi(Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Nuh.)-yang diMuliakan Allah lebih dari yang lain atas sebab ujian dan tentangan kaum mereka yang sangat kuat.
mari kita lihat nabi-nabi Allah ini.
Khatamu Anbiya Rasulullah Muhammad SAW @The Archprophet of God, Rasulullah Muhammad (PBUH) @Prophet Shiloh (PBUH)-The Last Mesengger, The Paraclete (Periqlytos) The Comforter, The Last Prophet, Syiloh@Shiloh, Eudokia(Lukas 2:14), Ahmad(Haggai 2:7) (KITAB Bible)-Kalki Avatar (KITAB Hindu)-Kavi dan Eelit(Yang terpuji)-Nabi yang dijanjikan(Zoroaster)-Narashansah Astvishyate(Muhammad yang terpuji dan diagungkan- Weda)-Buddha Maitreya(Buddha Gautama)-Dalam perjanjian lama Muhammad disebut sebagai Himada yang membawa Shalom (sama dengan Muhammad yang membawa Islam).
Merupakan Nabi Ulul-'Azmi
Nabi Adam a.s @ Prophet Adam
Nabi Ibrahim a.s @ Prophet Abraham-Nabi Ulul-‘Azmi
Nabi Musa a.s @ Prophet Moses-Nabi Ulul-‘Azmi
Nabi Harun a.s @ Prophet Aaron
Nabi Isa a.s @ Prophet Jesus @Yesus-Nabi Ulul-‘Azmi
Nabi Idris a.s@ Prophet Enoch
Nabi Nuh a.s@ Prophet Noah-Nabi Ulul-‘Azmi
Nabi Yusuf a.s@ Prophet Jacob
Nabi Sith a.s @ Prophet Sheth
Nabi Yaqub a.s @ Prophet Joseph
Nabi Sulaiman a.s @ Prophet Solomon
Nabi Ismail a.s @ Prophet Ishmael
Nabi Ishak a.s @ Prophet Isaac
Nabi Luth a.s @Prophet Lot
Nabi Daud a.s @ Prophet David
Nabi Salleh a,s @ Prophet Salleh
Nabi Ayub a.s @ Prophet Job
Nabi Syu’aib a.s @Prophet Jethro
Nabi Hud a.s @ Prophet Eber
Nabi Zulkifli a.s @ Prophet Ezekiel
Nabi Ilyas a.s. @ Prophet Elijah
Nabi Ilyasa a.s @ Prophet Elisha
Nabi Yunus a.s @ Prophet Jonah
Nabi Zakaria a.s. @ Prophet Zechariah
Nabi Yahya a.s @ Prophet John the Baptist
Nabi Danial a.s @ Prophet Daniel(nabi biasa-tidak termasuk dalam senarai 25 nabi wajib diimani)

Tiada ulasan: