The Alien - Link Select

Rabu, 30 November 2016

SEJARAH PENURUNAN AL-QUR’AN MENURUT QUR’AN???


ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Dia disanjung, yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang lebih jauh di mana sekitarannya Kami berkati,  supaya Kami lihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat.”
[Q.S. AL-ISRA / BANI ISRAIL 17 : 1]

“Bulan Ramadhan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza…”
[Q.S. AL-BAQARAH / LEMBU  2 : 185]

“Sesungguhnya, Kami turunkannya pada malam yang berkuasa.  Dan tahukah kamu apakah ia malam yang berkuasa? Malam yang berkuasa adalah lebih baik daripada seribu bulan, Padanya malaikat-malaikat dan Roh turun, dengan izin Pemelihara mereka, dengan segala perintah, Sejahteralah ia, hingga terbit fajar.”
[Q.S. AL-QADAR / YANG BERKUASA 97 : 1-5]

“Katakanlah, "Sesiapa yang jadi musuh kepada Jibril, maka dialah yang turunkannya ke dalam hati kamu, dengan izin Allah, mengesahkan apa yang sebelumnya, dan petunjuk, dan berita gembira bagi orang-orang mukmin.”
[Q.S. AL-BAQARAH / LEMBU 2 : 97]

 “Sesungguhnya Kami turunkan al-Qur’an kepada kamu, satu penurunan,”
[Q.S. AL-INSAN / MANUSIA 76 : 23]

Allah turunkan hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab…”
 [Q.S. AZ-ZUMAR / KUMPULAN  39 : 23]

“…Inilah sebuah Kitab yang Kami turunkan, yang diberkati.”
[Q.S. AL-AN’AM / BINATANG TERNAK 6 : 92] 

“Bacalah dengan nama Pemelihara kamu yang mencipta, Dia cipta manusia daripada dadih darah. Bacalah, dan Pemelihara kamu Yang Mulia, Yang mengajar dengan pena,”
[Q.S. AL-ALAQ / DADIH DARAH 96:1-4]

“Dan sebuah al-Qur'an yang Kami bahagi-bahagikan, untuk kamu (Muhammad) membacakannya kepada manusia berjarak-jarak, dan Kami turunkannya dengan satu penurunan."
 [Q.S. AL-ISRA / BANI ISRAIL  17 : 106]

“Kami beri kamu tujuh yang berulang-ulang, dan al-Qur'an yang besar….
…. Maka Kami turunkannya kepada orang-orang yang membahagi-bahagi,
Yang memecahkan al-Qur'an kepada bahagian-bahagian.
[Q.S. AL-HIJR 15 : 87, 90-91]

"Atas Kamilah untuk mengumpulkannya, dan untuk membacakannya. Maka, apabila Kami membacanya, kamu ikutlah bacaannya. Kemudian atas Kamilah untuk menjelaskannya.."
[ Q.S. AL-QIYAMAH / KIAMAT 75 : 17,18, 19]

"Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia"
[Q.S. AL-HAQQAH / YANG PASTI 69:40]

" Tidak sekali-kali! Ia adalah Peringatan, Dan sesiapa hendak akan mengingatinya, Pada naskhah-naskhah gulungan yang dimuliakan, Dinaikkan, dibersihkan, Oleh tangan-tangan para jurutulis, Yang mulia, yang taat."
 [Q.S. AL- ‘ABASA / BERMUKA MASAM 80:11-16]SEJARAH PENURUNAN AL-QUR’AN MENURUT QUR’AN

Sejarah penurunan Al-Qur’an menurut Qur’an itu sendiri.  Menurut keterangan Qur’an yang berserakkan dalam beberapa surah dan ayat, menjelaskan kepada kita dengan cukup jelas.

ALLAH telah meng-ISRA-kan nabi Muhammad dari masjidil Haram atau Tempat Sujud yang diharamkan ke Masjidil Aqsa atau tempat sujud yang lebih jauh yang diberkati sekitarnya.  Masjidil Aqsa bukanlah merujuk kepada Masjid Aqsa di Palestin. .

Bagaimanakah mungkin Nabi Muhammad melawat Masjidil Aqsa sedangkan ianya dibina selepas 705 Masihi atau 73 tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad pada 632 Masihi?  

Buat pengetahuan anda, nama Masjidil Aqsa tersebut juga diambil dari Al Quran (17:1).  Sila rujuk sejarah Masjid Al-Aqsa di Palestin untuk fakta yang lebih jelas.

Masjidil Aqsa atau Tempat Sujud yang lebih jauh ini merujuk pada kawasan yang diberkati iaitu kawasan di mana Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul terakhir dalam tanah Arab itu sendiri.    

Tidak Syak lagi, Tempat Sujud yang lebih jauh adalah di Gua Hira’, di mana nabi Muhammad di-ISRA–kan di waktu malam(17:1) dan menerima wahyu Qur’an yang pertama dan terakhir pada malam yang berkuasa(97:1-5) yang berlaku dalam bulan Ramadhan(2:185).  Qur’an diturunkan ke dalam hati Nabi dari ALLAH(27:6) dalam satu penurunan (76:23)tersebut melalui Malaikat Jibril(2:97) atau Roh Qudus Al-Amin kemudian membacakannya dan diikuti oleh nabi bacaannya(75:17-19).

Penurunan Qur’an kepada nabi Muhammad hanya berlaku sekaligus(76:23).  Nabi menulisnya dengan tangan kanannya(25:5, 29:48).  Ia adalah Hadis membentuk sebuah kitab dari ALLAH(39 : 23, 6:92,).  Kitab Qur’an ini kemudiannya dibahagi-bahagikan (15:91) dan dibacakan kepada kaumnya yang Ummiy(6:19, 62:2).

Ayat-ayat Qur’an dibacakan sedikit demi sedikit walaupun kaumnya selalu bertanya mengapa Qur’an tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus(25:32).  Sebenarnya, ia telah diturunkan dengan satu penurunan kepada Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril menurunkannya ke dalam hati Nabi menurut bahagian-bahagian(17:106) atau surah dalam Qur’an.  Disebar dan dibacakan kepada kaumnya selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah, mengikut bahagian-bahagian atau surah-surah yang telah ditentukan oleh ALLAH(75:17).  Oleh itu, Wahyu atau surah pertama yang diwahyukan kepada nabi adalah surah Al-Fatihah(1:1-7).   Ayat pertama yang diajarkan secara lojiknya adalah Surah Al-Alaq yang bermula dengan ayat ‘Iqra’ atau Bacalah(96:1-4).

Qur’an, adalah ucapan Rasul yang mulia(69:40), ditulis oleh nabi sendiri(25:5, 29:48) dan ditulis oleh jurutulis yang dimuliakan(80:15-16) ini telah tiba kepada kita hari ini.

Tanpa riwayat-riwayat manusia.  Qur’an sendiri menerangkan dengan jelas bagaimana sejarah penurunannya.


ALLAH DISANJUNG

Tiada ulasan: