The Alien - Link Select

Sabtu, 24 September 2016

QUR’AN ITU RASUL HARI INI ???

QUR’AN ITU RASUL HARI INIDan bahawa Rasul, menurut al-Qur'an, didapati berada di kalangan masyrakat dewasa ini. Firman Allah,

"Bagaimanakah kamu boleh tidak percaya sedang kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul-Nya berada di kalangan kamu? Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus." (3:101)


Kerana Rasul dikatakan hadir pada hari ini maka dia disangka hanya terdiri daripada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang bilangannya didapati begitu ramai.


Sedia maklum bahawa ayat-ayat Allah yang diturunkan, antara lain, beri petunjuk kepada manusia pada jalan lurus. Tugas itu, apabila direnungkan tidak hanya mampu dilaksana oleh Rasul jenis manusia kerana sebuah Kitab pun mampu buat demikian. Lalu Kitab itu boleh juga dianggap sebagai Rasul, seperti ditunjukkan dalam kandungan Peringatan berbunyi,

"Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang kamu sembunyikan daripada Kitab, dan banyak yang dimaafkan. Telah datang kepada kamu daripada Allah satu cahaya, dan sebuah Kitab yang jelas.
Allah beri petunjuk kepada siapa ikut kepuasan hati-Nya pada jalan-jalan kesejahteraan, dan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya; dan Dia beri petunjuk kepada mereka pada jalan lurus." 
(5:15-16)


Rasul dikatakan telah datang dan apa yang dikatakan telah datang di situ dijelaskan lagi dengan frasa sebuah Kitab yang jelas. Justeru, ayat tersebut dengan jelas membawa mesej iaitu Rasul adalah Kitab.

Lihat fungsi Rasul

Kami tidak utus kamu melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira PEMBAWA BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 
[Q.S.34:28]

"Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu pada satu masa jeda antara Rasul-Rasul, supaya kamu tidak kata, 'Telah tidak datang kepada kami sebarang pembawa berita gembira, dan tidak juga sebarang pemberi amaran.' Sungguh, telah datang kepada kamu PEMBAWA BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN; Allah berkuasa atas segala sesuatu."
[Q.S.5:19]


LIHAT FUNGSI QUR’AN PULA MENURUT QUR’AN ITU SENDIRI

"Sebuah Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah Qur'an bahasa Arab bagi kaum yang tahu,
PEMBERI BERITA GEMBIRA, dan PEMBERI AMARAN, tetapi kebanyakan mereka berpaling, dan tidak mendengar."
[Q.S.41:3-4]


JADI, DARI SEGI FUNGSI RASUL…
 QUR’AN ITU ADALAH RASUL HARI INI, SELEPAS KEWAFATAN RASUL MANUSIA IAITU NABI MUHAMMAD.

OLEH ITU IKUTILAH DAN BERIMANLAH KEPADA QUR’AN SEBAGAI RASUL HARI INI YANG KEKAL SELAMANYA.
SIAPA YANG TIDAK MAHU BERIMAN KEPADA QUR’AN YANG MENJADI RASUL SELEPAS KEWAFATAN RASUL MANUSIA IAITU NABI MUHAMMAD … LIHAT APA ANCAMAN ALLAH KE ATAS YANG TIDAK MAHU BERIMAN KEPADA QUR’AN.

 “… tetapi sesiapa yang tidak beriman kepadanya, sedang dia seorang daripada golongan-golongan, maka janji temunya ialah API. Maka jangan kamu dalam keraguan daripadanya; ia adalah yang benar daripada Pemelihara kamu, tetapi kebanyakan manusia tidak percayai.”
[Q.S. 11:17]

OLEH ITU TAATILAH RASUL INI SELAMANYA. BUKAN SAHAJA RASUL DARI JENIS MANUSIA YANG WAJIB DITAATI, TETAPI RASUL DALAM BENTUK KITAB YANG BERFUNGSI SAMA SEPERTI RASUL.

“Wahai orang-orang yang percaya, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul,..”
[Q.S.4:59]

“… Dan Kami utus kamu kepada manusia sebagai Rasul, dan cukuplah Allah jadi saksi.”
[Q.S.4:79]

“Sesiapa taati Rasul, sesungguhnya dia taati Allah; dan sesiapa berpaling, maka Kami tidak utus kamu untuk jadi penjaga kepada mereka.”
[Q.S. 4:80]

Katakanlah(Rasul), "Jika kamu cintai Allah, ikutlah aku, dan Allah akan cintai kamu, dan ampunkan kamu atas kesalahan-kesalahan kamu; Allah Pengampun, Pengasih." 
[Q.S. 3:31]

IKUT RASUL ADALAH SAMA DENGAN MENTAATI RASUL ITU.  HAL INI DIJELASKAN OLEH ALLAH DENGAN PENEGAS DARI-NYA AGAR RASUL BERKATA SEPERTI AYAT INI…

Katakanlah, "Taatlah kepada Allah, dan Rasul." [Q.S. 3:32]

SEMUA AYAT YANG MENYEBUT PERKATAAN ‘TAAT’ DISABITKAN DENGAN PANGKAT ATAU GELARAN RASUL DAN BUKANNYA MUHAMMAD, MESKIPUN BAGINDA ADALAH RASUL.

RASUL DIPERINTAHKAN UNTUK SAMPAIKAN MESEJ-MESEJNYA. RASUL TELAH TAAT KEPADA ALLAH.

"Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu kerana, jika kamu tidak buat, tidaklah kamu sampaikan Mesej-Nya. Allah lindung kamu daripada manusia. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada kaum tidak percaya. "
(5:67)

INI MEMBAWA MAKSUD AGAR MESEJ ALLAH YANG DITERIMA OLEH RASUL SAHAJA YANG WAJIB DITAAT, BUKAN SELAIN ITU.  MESEJ-MESEJ INI ADALAH DALAM QUR’AN SEPENUHNYA.

…. Katakanlah, "Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai. …… (6:19)

“Sesungguhnya Kami datangkan kepada mereka Ucapan supaya mereka mengingati.” 
[Q.S. 28:51]

DAN IA MERUPAKAN UCAPAN RASUL YANG MULIA.

"Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia"
[Q.S.69:40)

ORANG IKUT KITAB DAN BERPEGANG KEPADA KITAB INI JUGA TIDAK DISIA-SIAKAN.

“Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab, dan melakukan solat - sesungguhnya Kami tidak sia-siakan upah orang-orang yang membetulkan.”
[Q.S. 7:170]

RASUL TELAH MENTAATI ALLAH DENGAN MENERIMA MESEJ-MESEJ-NYA DAN MENYAMPAIKANNYA KEPADA KITA.

“… Aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Pemeliharaku; inilah bukti yang nyata daripada Pemelihara kamu, dan petunjuk, dan pengasihan, bagi kaum yang percayai.'" 
[Q.S.7:203]

IS2016


Tiada ulasan: