The Alien - Link Select

Rabu, 28 September 2016

RANGKA DOA???

::: DOA :::

:: PEMBUKA DOA ::

SUBHAANAKA ALLAHUMMA
“Suci Engkau dari segala sesuatu, Ya Allah…”
(Q.S.10:10)


:: ISI DOA ::

"RABBIGHFIRLI WALIWAALIDAYA WALIMANN DAGHALA BAITIYYA MUKMINAN WALIL MUKMINIINA WAL MUKMINAATI WALAA TAZIIDI DZAALIMIINA ILLA TABAARA''
“Wahai Pemeliharaku, ampunilah aku, dan ibu bapaku, dan sesiapa yang masuk rumahku sebagai seorang mukmin, dan orang-orang mukmin lelaki, dan orang-orang mukmin perempuan; dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim, kecuali dalam kebinasaan!”
(Q.S. 71:28)

(Q.S. 12:101, 17:24, 20:25-28, 20:114, 21:83, 23:97-98, 23 : 118, 27:19, 28:24, 29:30, 37:100, 66:11, 3:26-27) 

*Isi doa boleh ditambah menurut keinginan sendiri


:: PENUTUP DOA ::

“INNAKA SAMI’UDDOA’I.”
Sesungguhnya Engkau mendengar Doa."
(Q.S.3:38, 14:39)

 “RABBI TAQABBAL DOA’I”
“Wahai pemeliharaku, kabulkanlah doaku.”
(Q.S.14:40)


SUBHAANAKA ALLAHUMMA,... 
“Suci Engkau dari segala sesuatu, Ya Allah… ”
(Q.S.10:10)

RABBIL 'IZZATI 'AMMA YASHIFUUN

Pemelihara Yang Mulia, di atas apa yang mereka terangkan!
(Q.S. 37:180)

“WASALAAMUN ALALMURSALIIN.”
“Dan sejahtera ke atas para utusan," 
(37:181)
*Bukan dalam solat

"WALHAMDULILLAHIRRABBIL AALAMIN.”
“Dan Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam." 
(Q.S 37:182, 10:10)

:::

Tiada ulasan: