The Alien - Link Select

Ahad, 5 Jun 2016

PUASA RAMADHAN 2016 ???

ALLAH S.W.T
Berfirman :
“Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan bagi kamu BERPUASA sebagaimana dituliskan bagi orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa.  Pada hari-hari yang terhitung; dan jika sesiapa antara kamu sakit, atau jika dia dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari lain; dan bagi orang-orang yang tidak boleh, ditebus dengan memberi makan seorang miskin, tetapi lebih baik baginya, yang buat kebaikan dengan sukarela, bahawa kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu tahu.  Bulan Ramadan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa; dan sesiapa yang sakit, atau dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari yang lain. Allah hendakkan kemudahan bagi kamu, dan tidak hendak kesukaran bagi kamu; dan agar kamu cukupkan bilangan, dan agungkan Allah, bahawa Dia beri petunjuk kepada kamu supaya kamu berterima kasih.  Dan apabila hamba-hamba-Ku tanya kamu mengenai Aku, Aku lebih dekat untuk sahut seruan orang yang menyeru apabila dia seru kepada-Ku; maka hendaklah mereka sahut Aku, dan hendaklah mereka percayai Aku supaya mereka menjadi benar.  Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah tahu bahawa kamu khianati diri-diri kamu sendiri, dan terima taubat kamu, dan maafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang Allah tuliskan (tetapkan) untuk kamu. Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan campuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid. Itu had-had (hudud) Allah; janganlah keluar daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.”
[Q.S. LEMBU / AL-BAQARAH 2: 183-187]

“… dan lelaki yang BERPUASA  dan perempuan yang BERPUASA, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat - bagi mereka, Allah sediakan ampunan dan upah yang besar.”
[Q.S. GOLONGAN BERSEKUTU / AL-AHZAB 33:35]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Bila malam (al-lail) telah datang dari arah sini (timur) dan siang telah pergi dari arah sini (barat) dan telah tenggelam matahari (Malam), maka sungguh orang puasa telah berbuka.”
[ H.R.S : Imam Bukhari Ra. A. ]

“Barang siapa mendirikan puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan kebaikan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu.”
[ H.R.S : Imam Bukhari & Imam Muslim Ra. A. ]

“Bila kamu telah melihat tanggal 1 bulan Ramadan, maka puasalah, dan bila kamu melihat tanggal 1 Syawal, maka berhari rayalah. Tetapi bila mendung, maka perkirakanlah (sesuai dengan hari perhitungan).”
Daripada Ibnu Umar R.A
[ H.R.S : Imam Bukhari & Imam Muslim Ra. A. ]
MALAM AL-QUR’AN DITURUNKAN

Peristiwa-peristiwa besar yang berkisar di sekitar Petunjuk Allah, dari Adam hingga ke Nabi terakhir, tentu banyak yang telah berlaku. Namun tidak semua diceritakan di dalam al-Qur'an, atau tidak diceritakan dengan panjang lebar. Maka apa yang diceritakan adalah apa yang manusia harus tahu sahaja.

Peristiwa penurunan al-Qur'an adalah suatu yang besar juga, yang tidak ditinggalkan sebutannya di dalam al-Kitab. Ia disebut berulang kali. Justeru ayat-ayatnya didapati agak banyak tetapi terselit di sana sini di beberapa buah halaman al-Qur'an yang mulia. Lalu ayat-ayat tersebut disusun di sini mengikut kronologinya.

Ayat pertama dapat dibaca dalam surah al-Baqarah. Ia mengisahkan al-Qur'an diturun pada bulan Ramadan. Sempena penurunan itu manusia diwajibkan berpuasa pada bulan berkenaan. Ayat yang dimaksudkan berbunyi,

"Bulan Ramadan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas dari Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa;" (2:185)

Al-Qur'an diturunkan pada suatu malam bulan Ramadan. Pada malam itu hamba-Nya yang dipilih untuk menerima telah diperjalankan dari sebuah masjid, iaitu Masjidil Haram, ke sebuah masjid (tempat sujud) lain yang lebih jauh daripada tempat baginda tinggal. Tujuan baginda diperjalankan ke destinasinya adalah untuk diperlihatkan sebahagian daripada ayat-ayat Tuhannya. Firman Tuhan,

"Dia disanjung, yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang lebih jauh di mana sekitarannya Kami berkati, supaya Kami lihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat." (17:1)

Seperti itu juga kepada Nabi Musa yang telah diperjalankan supaya pergi ke gunung untuk menerima kitab Taurat.

Malam tersebut terus disebut di dalam al-Qur'an. Kali ini ia dipanggil malam yang diberkati. Dan frasa ayat-ayat Kami yang disebut di dalam ayat di atas diganti dengan kalimat Kitab pula. Firman-Nya,

"Demi Kitab yang jelas.
Kami turunkannya pada satu malam yang diberkati; Kami selamanya beri amaran,
Di dalamnya segala urusan yang bijaksana ditentukan,
Sebagai satu urusan daripada Kami; Kami selamanya utus,
Sebagai satu pengasihan daripada Pemelihara kamu; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui," (44:2-6)

Al-Qur'an yang diturunkan pada malam yang diberkati itu adalah jelas dan mengandungi segala urusan yang bijaksana, yang sudah ditentukan. Di dalamnya juga terkandung amaran daripada Tuhan.

Kitab tersebut adalah wahyu yang diwahyukan, yang dibawa oleh dia yang sangat kuat. Dia tegak mengambang di horizon yang tinggi, kemudian turun mendekati Nabi, lalu wahyukan apa yang dia wahyukan. Mungkin di situlah tempat masjid yang lebih jauh yang disebut tadi. Firman-Nya,

"Ini (al-Qur'an) tidak lain hanya satu wahyu yang diwahyukan,
Yang mengajar dia, yang sangat dalam kekuatan,
Sangat kuat; dia tegak mengambang,
Di horizon yang tinggi,
Kemudian mendekati dan turun,
Jarak dua ibu panah, atau lebih dekat,
Kemudian mewahyukan hamba-Nya, apa yang dia wahyukan." (53:4-10)

Dia yang wahyukan Nabi itu adalah bukan Tuhan. Ayat-ayat bakal dipetik di sini akan jelaskannya.

Berhenti sejenak untuk mengisahkan pertemuan Nabi dengannya buat kali kedua. Ceritanya begini (sambungan petikan di atas):

"Sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi,
Di sisi pohon bidara berbatasan (sidratil muntaha),
Di sisinya taman (jannah) untuk menginap,
Ketika sesuatu yang menutupi, menutupi pohon bidara,
Penglihatannya tidak menyimpang, dan tidak juga melampaui batas.
Sesungguhnya dia telah melihat satu daripada ayat-ayat Pemeliharanya yang paling besar." (53:13-18)

Mungkin yang dilihatnya sebagai satu daripada tanda-tanda Tuhan yang paling besar ialah kitab original al-Qur'an berupa papan (seperti disket atau disk?) yang dijaga. Firman mengenainya berbunyi,

"Tidak, tetapi ia sebuah al-Qur'an yang cemerlang,
Pada papan yang dijaga." (85:21-22)

Atau, baginda melihat malaikat yang membawa turun al-Qur'an yang indah.

Kembali kepada perbincangan mengenai tajuk. Wahyu yang disampaikan berupa ucapan. Lantas, diandaikan iaitu Nabi telah menulis untuk menyalinnya. Ini padan dengan sebuah ayat mengandungi dakwaan orang-orang di sekeliling baginda bahawa Kitab yang dibawanya telah diimlakkan kepadanya, berbunyi "Mereka berkata, 'Dongeng orang-orang dahulu kala, yang dia tulis, yang diimlakkan kepadanya pada waktu awal pagi dan petang." (25:5)

Wahyu yang diucapkan itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Dia mempunyai kekuatan (disebut lagi) dan berkedudukan kukuh di sisi Allah, selain ditaati dan dipercayai. Firman-Nya,

"Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia,
Mempunyai kekuatan, dengan Yang mempunyai Arasy kukuh,
Ditaati, dan lagi, dipercayai.
Teman kamu bukanlah orang yang dirasuk.
Sesungguhnya dia melihatnya di horizon yang terang.
Dia tidaklah lokek dengan yang ghaib." (81:19-24)

Nabi telah melihat Rasul tersebut di horizon (disebut lagi) yang terang. Rasul menurut al-Qur'an adalah juga daripada golongan malaikat, bukan manusia sahaja.

Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan bahawa al-Qur'an dibawa turun oleh Roh Amin - "Sesungguhnya ia adalah satu penurunan Pemelihara semua alam, Dibawa turun oleh Roh Amin (Roh yang dipercayai)," (26:192-193).

Sementara di awal al-Qur'an, nama Jibril disebut sebagai yang turunkan al-Qur'an ke dalam hati Nabi terutamanya - ".... Jibril, maka dialah yang turunkannya ke dalam hati kamu, dengan izin Allah, mengesahkan apa yang sebelumnya, dan petunjuk, dan berita gembira bagi orang-orang mukmin." (2:97)

Oleh itu, mungkin tidak salah menyimpulkan bahawa dia yang sangat kuat, Rasul yang mulia dan Roh Amin adalah sebenarnya malaikat Jibril.

Sebutan mengenai malam al-Qur'an diturunkan diakhiri dengan ayat-ayat berikut:

"Sesungguhnya, Kami turunkannya (al-Qur'an) pada malam yang berkuasa.
Dan tahukah kamu apakah ia malam yang berkuasa?
Malam yang berkuasa adalah lebih baik daripada seribu bulan,
Padanya malaikat-malaikat dan Roh turun, dengan izin Pemelihara mereka, dengan segala perintah,
Sejahteralah ia, hingga terbit fajar." (97:1-5)

Malam al-Qur'an diturunkan adalah malam yang berkuasa, dan diberkati seperti yang telah dinyatakan. Pada malam itu malaikat-malaikat dan Roh turun dengan segala perintah Tuhan.

Perkataan Roh di dalam al-Qur'an membawa beberapa erti. Satu daripadanya ialah ayat-ayat Tuhan atau al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam ayat berbunyi "Begitulah Kami wahyukan kamu Roh daripada perintah Kami. Kamu tidak tahu apakah al-Kitab itu, dan tidak juga keimanan; tetapi Kami membuatnya satu cahaya, yang dengannya Kami beri petunjuk kepada siapa yang Kami hendaki daripada hamba-hamba Kami. Dan kamu, sesungguhnya kamu beri petunjuk pada jalan lurus," (42:52)

Lantaran itu, frasa daripada ayat-ayat 97:1-5 di atas yang berbunyi "malaikat-malaikat dan Roh turun ..... dengan segala perintah," boleh diertikan kepada malaikat-malaikat dan ayat-ayat al-Qur'an turun ..... dengan segala perintah.

Suatu malam pada bulan Ramadan, lebih 1400 tahun yang lalu, ditentukan Allah jadi diberkati, berkuasa dan amat baik, lebih baik daripada seribu bulan. Kerana ayat-ayat-Nya, atau al-Qur'an, diturunkan. Malam itu penuh kesejahteraan. Namun, kesejahteraannya berakhir apabila terbit waktu fajar pada hari itu. Akan tetapi, al-Qur'an atau Roh yang ditinggalkan terus jadi cahaya bagi hamba-hamba Allah yang dihendaki-Nya dapat petunjuk ke jalan lurus, sampai Hari Kiamat.

Selamat Berpuasa.BERIKUT IALAH PERKARA-PERKARA YANG BERLAKU DALAM BULAN RAMADHAN YANG TIDAK DIAJAR OLEH ALLAH DALAM QUR’AN. TETAPI DIAJAR DALAM HADIS-HADIS LAHWA YANG BERTENTANGAN DENGAN AL-QUR’AN YANG MULIA.


ZAKAT FITRAH
Oleh  W. Kassim

Hadis mengatakan, setiap orang Muslim, samaada yang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, mesti bayar zakat fitrah sebanyak satu sa' = 3 kilogram gandum atau kismis atau susu masam kering atau kurma atau barli.


Abu Sa'id al-Khudri
AL-MUWATTA
17.28.54
We used to pay the zakat al-fitr with a sa' of wheat, or a sa' of barley, or a sa' of dates, or a sa' of dried sour milk, or a sa of raisins, using the sa' of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace.


AL-MUWATTA
17.28.53
The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, made the zakat of breaking the fast at the end of Ramadan obligatory on every Muslim, whether freeman or slave, male or female, and stipulated it as a sa' of dates or a sa of barley.


Abdullah ibn Umar
SAHIH AL-BUKHARI
2.579
Allah's Apostle (peace_be_upon_him) enjoined the payment of one sa' of dates or one Sa' of barley as Zakat al-Fitr on every Muslim slave or free, male or female, young or old, and he ordered that it be paid before the people went out to offer the 'Id prayer.
(One Sa' = 3 Kilograms approx.)


Di Malaysia, ulamak tentukan zakat fitrah ialah segantang beras atau RM yang senilai dengannya yang perlu dibayar kepada amil bertauliah. Tauliah itu umumnya diberikan kepada kroni-kroni Jabatan Agama dan Masjid. Amil berhak ambil 1/8 bahagian daripada jumlah yang dikutipnya sebagai komisen. Maka bersungguh-sungguhlah amil-amil itu dengan kreativiti masing-masing untuk mendapatkan kutipan fitrah sebanyak mungkin. Sebab itu, hari ini kita dapati setiap bulan Ramadan, amil berada dimana sahaja orang berada samaada di kaki lima, depan shopping complex atau pejabat; mereka persis seperti Hindu penjual kacang putih ditahun-tahun 60 - 70an dahulu.

Menunaikan zakat fitrah dengan beras dianggap lebih afdal (lebih pahala) dan hampir kepada sunnah daripada dengan RM. Itu yang biasa diamalkan tidak berapa lama dahulu. Apabila masyarakat bertambah maju, mereka menganggap bayaran fitrah dengan beras menyusahkan pembayar dan amil. Maka amil pun menggunakan kreativiti mereka dengan sediakan segantang beras yang dibungkus dengan karung kertas. Seseorang yang ingin bayar fitrah dengan beras, cuma perlu membeli beras itu terlebih dahulu daripada amil mengikut harga yang ditetapkan dan beras itu kemudiannya diberikan semula kepada amil sebagai zakat fitrah. Jika seseorang itu ada sepuluh orang ahli keluarganya, dia akan membeli beras yang sama berulang-berulang sepuluh kali dan menyerahkannya kembali kepada amil sebagai zakat fitrah. Demikianlah beras sebungkus itu dijual olok-olok beratus-ratus kali dalam sehari. Pembayar fitrah sangka amalan mereka afdal, dan dapat pahala lebih dengan cara berolok-olok itu. Mereka tidak sedar sebenarnya mereka memperolok-olokkan Tuhan.

Amalan membeli beras dari amil untuk bayar zakat juga sudah tidak popular dizaman sekarang. Namun ia masih terdapat dikampung-kampung. Hari ini kebanyakan orang cuma pentingkan kemudahan; maka bayar fitrah dengan wang sahaja jadi pilihan ramai.

Amil itu pula ada berbagai ragam. Ada amil yang mudah berurus (user friendly): pembayar memberinya wang, dan amil keluarkan resit, maka selesailah urusan fitrah itu. Ada pula amil yang adakan upacara, dengan menyuruh pembayar melafazkan istihar bayaran fitrahnya yang diikuti pula dengan lafaz penerimaan oleh si amil. Setengah amil akan berdoa pula terkumat kamit setiap kali bayaran fitrah diserahkan ketangannya. Semua ini adalah rekaan-rekaan yang memang tidak terdapat di dalam hadis berkaitan zakat fitrah.

Bayaran zakat fitrah berdasarkan segantang makanan bagi setiap orang ahli keluarga adalah tidak adil. Seorang jutawan yang tiada anak cuma perlu bayar zakat segantang beras untuk dirinya, atau dua gantang jika dia beristeri. Tetapi seorang buruh atau pegawai rendah, yang mempunyai sepuluh tanggungan perlu bayar sepuluh gantang beras. Hukum yang tidak adil ini tidak mungkin datang dari Allah yang maha adil.  …. Adilkah jika seorang hamba pun dipaksa bayar zakat?

Imam Muslim tidak mencatitkan tentang zakat fitrah di dalam kitab hadis sahihnya. Berarti Muslim sendiri menganggap hadis zakat fitrah di dalam sahih Bukhari sebagai hadis palsu; sepertimana banyak lagi hadis Bukhari yang dianggapnya palsu.   Hari ini, badan- badan Zakat yang telah memungut berjuta RM dari umat islam telah didapati gagal menyampaikan duit zakat kepada golongan yang sangat memerlukan. Zakat dilakukan dengan kerelaan hati muslim, dan diberi kepada pihak-pihak tertentu sahaja.

Dan zakat fitrah, yang dibayar oleh umat pada tiap-tiap bulan Ramadan, adalah satu contoh bagi ajaran zakat yang palsu. Zakat seperti itu dengan syarat-syaratnya tidak disebut di dalam al-Qur'an, bermaksud, tidak diajar dalam ajaran agama Allah sebenar. Maka, tiada ajaran ALLAH tentang ZAKAT FITRAH ini dalam wahyuNya (AL-QUR’AN).

ZAKAT,SEDEKAH DAN NAFKAH BOLEH DIBERI PADA BILA-BILA MASA MENURUT KEPERLUAN YANG DIGARISKAN OLEH ALLAH DALAM QUR’AN SURAH 9 : 60.


NABI LARANG BERTERAWIH DI MASJID
Oleh W. Kassim

Kita lihat dalam sepanjang bulan Ramadan orang membanjiri masjid kerana bersolat Tarawih. Marilah kita lihat hadis yang paling sahih dikalangan orang Ahlusunnah untuk mengetahui samada amalan makin popular ini adalah sunnah atau perintah dari Nabi.

SAHIH BUKHARI
Jilid: 8
No: 134
Dirawayatkan oleh Zaid bin Thabit

Rasulullah buat sebuah bilik kecil (dengan tikar yang dibuat dari daun palma). Rasulullah keluar (dari rumahnya) dan bersolat di dalam bilik kecil itu. Beberapa orang lelaki turut bersolat bersama-sama beliau. Malam keesokannya mereka datang lagi untuk bersolat, tetapi Rasulullah tidak keluar. Oleh itu mereka berteriak-teriak dan mengetuk pintu rumah Rasulullah dengan batu. Rasulullah keluar kepada mereka dalam keadaan marah dan berkata: "Kamu mahu menggesa (Tarawih itu di dalam masjid) dan aku bimbang kalau solat (Tarawih) akan jadi wajib keatas kamu. Maka kamu semua lakukan solat ini dirumahmu, kerana solat yang lebih baik bagi seseorang itu ialah yang dilakukan dirumahnya, kecuali solat wajib Jumaah."

Mengikut hadis ini, Nabi sendiri tidak suka ke masjid untuk solat Tarawih. Untuk mengelak dari pergi ke masjid, beliau telah buat bilik kecil berdindingkan tikar yang diperbuat dari daun palma di luar rumahnya. Namun demikian, orang yang ternampak beliau bersolat Tarawih telah mengikut bersama.

Pada malam kedua Nabi tidak keluar dari rumahnya dan orang berteriak-triak serta mengetuk pintu rumahnya dengan batu. (Adakah ini caranya mereka menunjukkan kejengkelan mereka kerana Nabi tidak ke masjid bersolat Tarawih?) Maka Nabi keluar dengan marah lalu perintah mereka supaya tidak bersolat Tarawih di masjid, tetapi lakukannya di rumah masing-masing.

Nampaknya orang ASWJ- SUNNI bukan sahaja kelihatan menentang Qur’an, tetapi mereka juga kelihatan menentang perintah Nabi yang terdapat di dalam hadis kuat Sahih Bukhari.  Malah pada hari ini, hal ini sduah menjadi satu tradisi dna  budaya masyarakat Islam Sunni di Malaysia.

Hari ini sejarah berualang kembali. Golongan yang sama, juga jengkel terhadap orang yang tidak turut bersama mereka, menentang perintah Nabi. Untuk meramaikan dan memeriahkan lagi kumpulan penentang ini,  MOREI diadakan sebagai tarikan.

OLEH ITU, SOLAT TARAWIH INI WAJIB DIADAKAN DI RUMAH SENDIRI. DAN DILARANG KERAS OLEH NABI UNTUK DILAKUKAN DI MASJID KECUALI SOLAT WAJIB (FARDHU) BERJEMAAH (SOLAT FAJAR, SOLAT WUSTA, SOLAT ISYAK DAN SOLAT PADA HARI JUMAAT)Tiada ulasan: