The Alien - Link Select

Jumaat, 8 April 2016

SURAH 26 - PARA PENYAIR / AS-SYU'ARA ???

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
26:1. Tha Sim Mim.
26:2. Inilah ayat-ayat al-Kitab yang jelas.
26:3. Boleh jadi kamu akan binasakan diri kamu kerana mereka bukan orang-orang mukmin.
26:4. Jika Kami hendak, Kami akan turunkan kepada mereka satu ayat dari langit, lalu tengkuk-tengkuk mereka akan tetap tunduk kepadanya.
26:5. Tetapi tiada peringatan yang baru datang kepada mereka daripada Yang Pemurah, melainkan mereka berpaling daripadanya.
26:6. Maka mereka dustakan; sesungguhnya berita-berita akan datang kepada mereka daripada apa yang mereka olok-olokkan.
26:7. Apa, tidakkah mereka renungkan bumi, berapa banyaknya di dalamnya yang Kami tumbuhkan daripada tiap-tiap jenis yang mulia.
26:8. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat, namun begitu kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:9. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:10. Dan apabila Pemelihara kamu panggil Musa, "Pergilah kepada kaum yang zalim,
26:11. Kaum Firaun; mengapa tidak mereka bertakwa?"
26:12. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, aku takut mereka akan dustakan aku,
26:13. Dan dadaku jadi sempit, dan lidahku tidak dapat dilepaskan; maka utuslah kepada Harun.
26:14. Mereka juga ada satu kesalahan yang ada padaku, dan aku takut mereka akan bunuh aku."
26:15. Berkata, "Tidak sekali-kali! Pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat Kami; sesungguhnya Kami bersama kamu, mendengarkan.
26:16. Pergilah kamu kepada Firaun, dan katakan, 'Sesungguhnya kami adalah Rasul Pemelihara semua alam.
26:17. Maka utuslah bersama kami Bani Israil.'"
26:18. Berkata, "Tidakkah kami yang pelihara kamu di kalangan kami sejak kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami bertahun-tahun daripada umur kamu?
26:19. Dan kamu lakukan perbuatan kamu yang kamu telah lakukan, dan kamu termasuk orang-orang tidak percaya!"
26:20. Berkata, "Aku lakukannya tatkala aku termasuk orang-orang yang sesat,
26:21. Maka aku lari daripada kamu, takut pada kamu. Tetapi Pemelihara aku telah beri aku Putusan, dan buat aku antara para utusan.
26:22. Itu adalah satu rahmat yang kamu berbudi kepadaku, bahawa kamu menghambakan Bani Israil."
26:23. Firaun berkata, "Apakah ia Pemelihara semua alam?"
26:24. Berkata, "Pemelihara langit dan bumi, dan apa-apa di antara keduanya, jika kamu yakin."
26:25. Berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Tidakkah kamu dengar?"
26:26. Berkata, "Pemelihara kamu, dan Pemelihara bapa-bapa kamu dahulu kala."
26:27. Berkata, "Sesungguhnya Rasul kamu yang diutus kepada kamu ialah orang yang dirasuk!"
26:28. Berkata, "Pemelihara Timur dan Barat, dan apa-apa di antara mereka, jika kamu faham."
26:29. Berkata, "Jika kamu ambil tuhan selain aku, pasti aku akan buat kamu antara orang-orang yang dipenjarakan."
26:30. Berkata, "Walaupun aku datangkan kepada kamu sesuatu yang jelas?"
26:31. Berkata, "Datangkanlah ia, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
26:32. Maka dia lempar tongkatnya, dan tiba-tiba ia adalah ular yang nyata.
26:33. Dan dia keluarkan tangannya, lalu tiba-tiba, ia menjadi putih bagi orang-orang yang melihat.
26:34. Berkata kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya, "Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang alim (mahir),
26:35. Yang hendak usir kamu daripada bumi kamu dengan sihirnya; apakah yang kamu perintahkan?"
26:36. Mereka berkata, "Tangguhkanlah dia dan saudaranya seketika, dan kirimlah ke kota-kota orang-orang yang mengumpulkan,
26:37. Untuk datangkan kepada kamu tiap-tiap ahli sihir yang alim."
26:38. Maka ahli-ahli sihir dikumpulkan untuk waktu yang ditetapkan, hari yang ditentukan.
26:39. Manusia ditanya, "Adakah kamu akan berkumpul?
26:40. Semoga kita ikut ahli-ahli sihir jika merekalah orang-orang yang menang."
26:41. Kemudian, apabila ahli-ahli sihir datang, mereka berkata kepada Firaun, "Adakah kami benar-benar dapat upah, jika kami orang-orang yang menang?"
26:42. Berkata, "Ia, benar; dan kamu kemudiannya akan jadi di kalangan yang berkedudukan dekat."
26:43. Musa berkata kepada mereka, "Lemparlah kamu apa yang kamu akan lemparkan."
26:44. Lalu mereka lempar tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, dan berkata, "Dengan kemuliaan Firaun, pastilah kami orang-orang yang menang."
26:45. Kemudian Musa lemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba ia telan apa yang mereka palsukan.
26:46. Maka ahli-ahli sihir lemparkan diri, bersujud.
26:47. Mereka berkata, "Kami percaya kepada Pemelihara semua alam,
26:48. Pemelihara Musa dan Harun."
26:49. Berkata, "Kamu percaya kepadanya sebelum aku izinkan kamu! Dia pembesar kamu yang mengajar kamu sihir; sekarang kamu akan tahu! Sungguh, aku akan potong, berselang-seli, tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu, dan kemudian aku akan salib kamu kesemuanya."
26:50. Mereka berkata, "Tidak ada mudarat; sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami balik.
26:51. Kami sangat inginkan bahawa Pemelihara kami akan ampunkan kami atas pelanggaran-pelanggaran kami kerana kami yang pertama antara orang-orang mukmin."
26:52. Dan Kami wahyukan Musa, "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan diikuti."
26:53. Kemudian Firaun utus ke kota-kota orang-orang yang mengumpulkan.
26:54. "Sesungguhnya mereka ini kumpulan yang sedikit,
26:55. Dan sesungguhnya mereka buat kita marah,
26:56. Dan kita semua berjaga-jaga."
26:57. Maka Kami keluarkan mereka dari taman-taman (jannah) dan mata-mata air,
26:58. Dan harta-harta simpanan, dan medan yang mulia.
26:59. Demikianlah, dan Kami wariskannya kepada Bani Israil.
26:60. Kemudian mereka ikut mereka pada waktu matahari terbit.
26:61. Dan apabila kedua-dua kumpulan berlihat-lihatan, teman-teman Musa berkata, "Kitalah orang-orang yang tersusul."
26:62. Berkata, "Tidak sekali-kali! Sesungguhnya Pemeliharaku bersamaku; Dia akan beri petunjuk kepadaku."
26:63. Kemudian Kami wahyukan Musa, "Pukullah laut dengan tongkat kamu"; dan ia terbelah, dan tiap-tiap bahagian seperti gunung tinggi yang besar.
26:64. Dan di sana Kami dekatkan yang lain,
26:65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dia, kesemuanya.
26:66. Kemudian Kami tenggelamkan yang lain.
26:67. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:68. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:69. Dan bacakan kepada mereka berita Ibrahim.
26:70. Apabila dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
26:71. Mereka berkata, "Kami sembah patung-patung, dan tetap bertekun padanya."
26:72. Berkata, "Adakah mereka dengar kamu apabila kamu seru?
26:73. Atau mereka manfaatkan kamu, atau mudaratkan?"
26:74. Mereka berkata, "Tidak, tetapi kami dapati bapa-bapa kami buat seperti yang demikian."
26:75. Berkata, "Dan, adakah kamu fikirkan apa yang kamu sembah,
26:76. Kamu dan bapa-bapa kamu yang terdahulu?
26:77. Mereka adalah musuh kepadaku, kecuali Pemelihara semua alam,
26:78. yang mencipta aku, dan Dia, Dia Sendiri beri petunjuk kepadaku,
26:79. Dan Dia, Dia Sendiri beri aku makan dan minum,
26:80. Dan setiap kali aku sakit, Dia sembuhkan aku,
26:81. Yang matikan aku, kemudian hidupkan aku,
26:82. Dan yang aku inginkan akan ampunkan aku atas pelanggaranku pada Hari Agama (Pengadilan).
26:83. Wahai Pemeliharaku, berilah aku putusan, dan satukanlah aku dengan orang-orang yang salih,
26:84. Dan buatlah aku lisan (lidah) yang benar bagi orang-orang yang akhir.
26:85. Buatlah aku termasuk pewaris-pewaris Taman Kebahagiaan,
26:86. Dan ampunkanlah bapaku kerana dia termasuk orang-orang yang sesat.
26:87. Janganlah aibkan aku pada hari apabila mereka dibangkitkan,
26:88. Pada hari apabila harta, dan tidak juga anak-anak lelaki bermanfaat,
26:89. Kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih."
26:90. Dan Taman didekatkan untuk orang-orang bertakwa,
26:91. Dan Jahim dihadapkan kepada orang-orang yang bersalah.
26:92. Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah apa yang kamu sembah,
26:93. Selain daripada Allah? Adakah mereka tolong kamu, atau menolong diri-diri mereka sendiri?"
26:94. Maka mereka dicampakkan ke dalamnya, bersama orang-orang yang bersalah,
26:95. Dan tentera Iblis, kesemuanya.
26:96. Mereka berkata, sedang mereka bertengkar dengan satu sama lain di dalamnya,
26:97. "Demi Allah, kita benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata,
26:98. Apabila kita jadikan kamu sama dengan Pemelihara semua alam.
26:99. Tiadalah ia, melainkan orang-orang yang berdosa yang sesatkan kita.
26:100. Maka kita tidak ada pengantara,
26:101. Dan tiada sahabat, sahabat yang setia,
26:102. Sekiranya bagi kita dapat kembali lagi, dan jadi antara orang-orang mukmin!"
26:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:104. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:105. Kaum Nuh telah dustakan para utusan,
26:106. Apabila saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?"
26:107. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.
26:108. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.
26:109. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.
26:110. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku."
26:111. Mereka berkata, "Adakah kami akan percayai kamu, yang orang-orang paling hina ikut?"
26:112. Berkata, "Apakah pengetahuan yang aku ada mengenai apa mereka buat?
26:113. Hitungan mereka hanyalah atas Pemeliharaku, jika kamu sedari.
26:114. Aku tidak akan usir orang-orang mukmin,
26:115. Aku, tidak lain, hanyalah seorang pemberi amaran yang jelas."
26:116. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti, wahai Nuh, pasti kamu akan jadi antara orang-orang yang direjam."
26:117. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, kaumku dustakan aku,
26:118. Maka bukakanlah satu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersamaku."
26:119. Maka Kami selamatkan dia, dan orang-orang yang bersama dia, di dalam kapal penuh muatan.
26:120. Kemudian selepas itu, Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
26:121. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:122. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:123. Ad telah dustakan para utusan,
26:124. Apabila saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?
26:125. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.
26:126. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.
26:127. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.
26:128. Apa, adakah kamu bina di tiap-tiap bukit yang tinggi satu ayat (tanda) dengan main-main,
26:129. Dan adakah kamu ambil untuk kamu bangunan-bangunan besar untuk tinggal selama-lamanya?
26:130. Apabila kamu serang, kamu serang seperti orang-orang kejam!
26:131. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku,
26:132. Dan takutilah Dia yang bantu kamu dengan apa yang kamu tahu,
26:133. Bantu kamu dengan binatang ternak dan anak-anak,
26:134. Dan kebun-kebun (jannah), dan mata-mata air.
26:135. Sesungguhnya aku takut bagi kamu akan azab hari yang besar."
26:136. Mereka berkata, "Sama sahaja bagi kami, sama ada kamu tegurkan, atau kamu bukan daripada orang-orang yang beri teguran.
26:137. Ini, tidak lain, hanyalah tabiat orang-orang dahulu kala.
26:138. Dan kami tidak akan diazab."
26:139. Maka mereka dustakan dia; kemudian Kami musnahkan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:140. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:141. Tsamud telah dustakan para utusan.
26:142. Apabila saudara mereka Salleh berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?
26:143. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.
26:144. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.
26:145. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.
26:146. Adakah kamu akan dibiarkan dalam apa yang di sini dengan aman,
26:147. Di dalam taman-taman (jannah) dan mata-mata air,
26:148. Dan ladang-ladang yang disemai, dan pohon-pohon palma dengan seludang yang lampai?
26:149. Dan kamu pahat rumah-rumah dengan mahir daripada gunung-gunung?
26:150. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku,
26:151. Dan janganlah mentaati perintah orang-orang yang membazir (berlebihan),
26:152. Yang buat keroskan di bumi, dan tidak membetulkan."
26:153. Mereka berkata, "Kamu hanyalah antara orang-orang yang kena sihir,
26:154. Kamu, tidak lain, hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kami; maka datangkanlah satu ayat, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
26:155. Berkata, "Ini seekor unta betina; baginya minuman, dan bagi kamu minuman, pada hari yang diketahui,
26:156. Dan janganlah sentuh ia dengan kejahatan supaya kamu diambil azab hari yang besar."
26:157. Tetapi mereka melukainya, dan pada waktu pagi, mereka penuh sesal,
26:158. Dan azab ambil mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:159. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:160. Kaum Lut telah dustakan para utusan.
26:161. Apabila saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?
26:162. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,
26:163. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.
26:164. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.
26:165. Apa, adakah kamu datangi lelaki daripada semua alam,
26:166. Dengan tinggalkan isteri-isteri kamu yang Pemelihara kamu ciptakan untuk kamu? Tidak, tetapi kamulah kaum yang derhaka."
26:167. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti, wahai Lut, pasti kamu akan jadi antara orang-orang yang diusir."
26:168. Berkata, "Sesungguhnya aku adalah pembenci kepada amalan kamu.
26:169. Wahai Pemeliharaku, selamatkanlah aku dan keluargaku daripada apa mereka buat."
26:170. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kesemuanya,
26:171. Kecuali seorang perempuan tua antara orang-orang yang tinggal.
26:172. Kemudian Kami binasakan yang lain.
26:173. Dan Kami hujani mereka dengan suatu hujan; dan adalah buruk hujan orang-orang diberi amaran.
26:174. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:175. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:176. Penduduk Aikah (hutan belukar) telah dustakan para utusan.
26:177. Apabila Shuaib berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?
26:178. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,
26:179. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.
26:180. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.
26:181. Tepatilah sukatan, dan janganlah jadi penipu,
26:182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus,
26:183. Dan jangan kurangkan sesuatu daripada manusia, dan janganlah buat celaka di bumi dengan buat kerosakan.
26:184. Takutilah Dia yang cipta kamu, dan orang-orang dahulu kala."
26:185. Mereka berkata, "Kamu hanyalah antara orang-orang yang kena sihir,
26:186. Kamu, tidak lain, hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kami; sesungguhnya kami sangka kamu termasuk pendusta-pendusta.
26:187. Maka jatuhkan kepada kami serpihan-serpihan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
26:188. Berkata, "Pemeliharaku sangat-sangat tahu apa kamu buat."
26:189. Tetapi mereka dustakan dia; kemudian azab Hari Bayang-Bayang mengambil mereka; sesungguhnya ia adalah azab hari yang besar.
26:190. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
26:191. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.
26:192. Sesungguhnya ia adalah satu penurunan Pemelihara semua alam,
26:193. Dibawa turun oleh Roh Amin (yang dipercayai),
26:194. Ke dalam hati kamu supaya kamu jadi antara orang-orang yang beri amaran,
26:195. Dengan lidah (bahasa) Arab yang jelas.
26:196. Sesungguhnya ia adalah di dalam zabur-zabur (kitab-kitab) dahulu.
26:197. Tidakkah ia satu ayat (tanda) bagi mereka bahawa ulama Bani Israil mengetahuinya?
26:198. Jika Kami turunkannya kepada seorang bukan Arab,
26:199. Dan dia bacakan kepada mereka, tentu mereka tidak akan mukmin (yang percayai) kepadanya.
26:200. Begitulah Kami susupkan ia ke dalam hati orang-orang yang berdosa,
26:201. Yang tidak akan percayainya, sehingga mereka melihat azab yang pedih,
26:202. Yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak sedar,
26:203. Dan mereka berkata, "Adakah kami ditangguhkan?"
26:204. Apa, adakah mereka minta disegerakan azab Kami?
26:205. Apa pendapat kamu, jika Kami beri kesenangan hidup mereka selama beberapa tahun?
26:206. Kemudian datang kepada mereka apa yang mereka telah dijanjikan,
26:207. Tidak berguna kepada mereka, kesenangan hidup yang diberi,
26:208. Tiadalah sebuah bandaraya yang Kami musnahkan, melainkan ia ada orang-orang yang beri amaran,
26:209. Untuk satu peringatan, dan tidaklah Kami buat zalim.
26:210. Tidaklah oleh syaitan-syaitan ia dibawa turun,
26:211. Tidaklah patut bagi mereka, dan tidak juga mereka boleh.
26:212. Sesungguhnya mereka dijauhkan daripada mendengar.
26:213. Maka jangan kamu seru tuhan yang lain berserta Allah, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang diazab.
26:214. Dan berilah amaran kepada kaum kerabat kamu, sanak saudara yang terdekat.
26:215. Rendahkanlah sayap kamu kepada orang-orang yang ikut kamu, orang-orang mukmin,
26:216. Kemudian, jika mereka ingkari kamu, katakanlah, "Aku berlepas diri daripada apa kamu buat."
26:217. Tawakallah (percayakanlah) kamu kepada Yang Perkasa, Yang Pengasih,
26:218. Yang lihat kamu apabila kamu berdiri,
26:219. Dan apabila kamu berbalik-balik antara orang-orang yang sujud.
26:220. Sesungguhnya Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui.
26:221. Bolehkah aku beritahu kamu, kepada siapakah syaitan-syaitan turun?
26:222. Mereka turun kepada tiap-tiap penyamar yang berdosa.
26:223. Mereka mendengar, tetapi kebanyakan mereka adalah pendusta-pendusta.
26:224. Dan penyair-penyair - orang-orang yang bersalah ikut mereka.
26:225. Tidakkah kamu lihat bagaimana mereka merayau-rayau di tiap-tiap lembah,
26:226. Dan bagaimana mereka kata apa yang mereka tidak buat?
26:227. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan mereka mengingati Allah dengan banyak, dan menolong diri-diri mereka sendiri setelah dizalimi; dan orang-orang buat kezaliman pasti akan tahu di mana tempat balik yang mereka akan dibalikkan.
 "

Tiada ulasan: