The Alien - Link Select

Ahad, 23 Ogos 2015

FENOMENA AGAMA DI DUNIA???

SENARAI AGAMA DI DUNIA 1
Dalam dunia ini penuh dengan pelbagai manusia yang mempunyai pelbagai pemikiran.  Ada yang baik dan ada yang buruk.  Namun ada manusia yang dipilih oleh Pencipta sebagai Nabi dan Rasul untuk memberitahu seluruh kaumnya dan seluruh manusia bahawa wujudnya Tuhan yang Maha Satu dan yang wajib disembah.  Namun, manusia itu juga pelbagai jenis.  Dari Faktor inilah ajaran para nabi dan Rasul itu ada yang tetap terpelhara dari kerosakan dan ada yang dijamin oleh Tuhan sebagai ajaran yang kekal selamanya.  Yang pasti, setiap ajaran itu apabila telah dirosakkan oleh manusia itu sendiri maka, pencipta yang sama juga mengutus Nabi dan Rasul seterusnya untuk memperbaiki ajaran itu agar tetap di atas Jalan Yang Lurus menuju kepadaNya.  Dari sini juga wujudnya pelbagai agama yang muncul dari satu ajaran lantaran dari pelbagai tafsiran dan pemikiran pelbagai jenis manusia yang berbeza pendapat dan pemahamannya terhadap satu-satu  ajaran yang dibawah oleh utusan Tuhan tersebut. Terpulanglah kepada kita bagaimana cara menilai agama yang benar dan meyakinkan ianya dari Tuhan.  Mari kita kenali pemikiran atau agama ini di dunia ini....

Apa itu agama?
Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti Dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua pekara yang sangat berkaitan. Tetapi Agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan.  Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, Agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut:

PERLAKUAN :
seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara.
SIKAP :
seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama.
PERNYATAAN :
seperti jampi,mantera dan kalimat suci.
BENDA-BENDA MATERIAL :
yang zahir seperti bangunan. Contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal.
ORGANISASI :
Sistem yang melaksanakan sesuatu agama tersebut di dunia.

Salah satu lagi ciri agama ialah ia berkaitan dengan tatasusila masyarakat. Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan tuhan, malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia. Ciri-ciri ini lebih menonjol di dalam agama universal, daripada agama folk.   Manusia yang tidak tidak mempercayai adanya tuhan dan menolak semua kepercayaan beragama pula dipanggil ateisme.

Rujukan : https://translate.google.com/translate?hl=ms&sl=id&u=https://id.wikipedia.org/wiki/Agama&prev=search

Émile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
Itulah definisi agama menurut Émile Durkheim dan KBBI, tapi di sini berita-unik tidak mendefinisikan apa itu Agama seperti yang telah dikhabarkan di atas, namun kami akan mengkhabarkan 10 Agama terbesar di dunia menurut jumlah penganutnya, dari data yang ditemui berikut 10 agama dengan penganut terbanyak di dunia:


1. ISLAM (2 Million)
Nama Islam (الإسلام‎) diambil dari kitab suci dalam agama Islam, Al-Qur'an. Nama Islam muncul dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, seperti; QS Ali Imran: 19, Al-Baqarah: 132, Al-Maidah: 3, dll. Nama Islam sudah digunakan oleh Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya sejak awal masa kenabian (ca. 610 M). Secara bahasa, Islam dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (kata kerja yang dibendakan) dari fi'il (kata kerja) aslama (aslama-yuslimu-islaaman), yang berarti menyelamatkan. Kata dasar Islam adalah sa-la-ma (S-L-M), yang berarti selamat. Jadi, Islam secara umum berarti keselamatan. Sedangkan secara istilah, Islam berarti pasrah, patuh, penyerahan diri; menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul yang terhimpun di dalam Alquran dan Sunnah. Seorang yang menganut agama Islam harus mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa perdamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati, dan mengamalkan Alquran dan Sunnah.
Islam adalah nama agama, sedangkan pemeluknya disebut Muslim (مسلم‎, (laki-laki)) dan Muslimah (مسلمة‎, (perempuan)) untuk orang tunggal/sendiri, atau Muslimūn/Muslimīn (مسلمون, (laki-laki)) dan Muslimāt (مسلمات, (perempuan)) untuk jamak/orang banyak.
Orang yang memperkenalkan ISLAM ialah Nabi Muhammad SAW sendiri melalui firman ALLAH dalam dalam Kitab QUR’AN.  Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti “seorang yang tunduk kepada Tuhan”, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. ISLAM mengajarkan bahawa ALLAH adalah Tuhan yang Maha Esa dan Tiada tuhan selainNya yang wajib disembah dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahawa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir juga penutup kerasulan dan kenabian yang diutus ke dunia oleh Allah, Tuhan seluruh alam ini. Ini bermakna, selepas Nabi MUhammad  wafat, maka tiada lagi agama baru yang benar, Tiada lagi nabi dan Rasul yang akan diutus Tuhan.  Sebarang fahaman atau agama yang muncul dan manusia yang mengaku jadi Nabi dan Rasul adalah sesat dari Tuhan.  ALLAH menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya yang bermula dari Nabi Adam, Nuh... Ibrahim, Ismail, Ishak... Musa, Isa Al-Masih hingga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan penutup kenabian Kitab Wahyu dari ALLAH, digelar Al-Qur’an yang terdiri daripada Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Daud, Suhuf para nabi dan Rasul serta Al-Furqan Muhammad. Selain itu ada kitab yang memuatkan hadis-hadis nabi yang dikumpul oleh para sahabat Nabi dan diwarisi oleh para ulama Islam seperti Imam Hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lain Imam yang tersohor dalam dunia Islam, sebagai rujukan kedua.  
Sunni dan Syiah merupakan 2 aliran besar dalam Islam. Ada empat Mazhab dalam Islam yang menjadi rujukan iaitu Mazhab Maliki, Syafie, Hanafi dan Hanbali. Pusat utama Islam adalah di Kota Suci Mekah sebagai Kiblat dan Kota Madinah sebagai kota Suci kedua Islam dan Masjidil Al-Aqsa sebagai Kota suci Islam yang ketiga. Ada empat sumber Hukum yang diterima pakai secara umum dalam Islam iaitu Al-Qur’an, Sunnah (Hadis Nabi), Ijmak Ulama’ dan Qias.
Di masyarakat barat, Muslim sering dieja menjadi Moslem. Sedangkan di Iran, India, Pakistan, dan wilayah Asia Tengah lain, Muslim terkadang juga disebut Mosalman/Mussulman (مسلمان‎), yang merupakan perubahan kata dari Muslim. Islam tidak pernah mengidentifikasi diri dengan suatu simbol apa pun. Simbol hanya digunakan Islam sebagai representasi gerakan politiknya, bukan melambangkan spiritualisme Islam, seperti halnya Buddha, Hindu, Sikh, Shinto, Kong Hu Chu, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya.  Namun dalam artikel ini penulis memilih Bintang Lima, Bumi dan Bulan serta Matahari sebagai satu simbol Kepatuhan kepada Tuhan seluruh alam, juga simbol Muslim yang beragama Islam. Simbol yang biasa digunakan oleh masyarakat islam hari ini hanya bulan sabit dan Bintang lima. Juga digunakan dalam bendera-bendera negara Islam di dunia. Ini kerana dinasti Utsmaniyah di Turki. Dinasti inilah yang pertama kali menggunakan simbol bulan sabit dan bintang sebagai simbol pemerintahannya yang kemudiannya diikuti oleh seluruh negara Islam dan diterima umum sebagai simbol rasmi Islam. Hal ini menjadi polimek para ulama dna bijak pandai Islam.  Ada yang berpendapat simbol ini tidak sesuai manakalah di Mekah dan Madinah simbol ini tidak digunakan di kubah-kubah masjid sebagai simbol Islam.  Kecuali di menara Jam besar As-Saat yang berdiri megah di luar kawasan Kaabah yang menggunakan Bulan Sabit tanpa Bintang. Apakah simbol Islam yang sesuai?  Satu persoalan yang belum ada jawapannya.

Pelbagai aliran dalam agama Islam, yaitu:

SUNNI / AHLUSUNNAH WALJAMAAH


Kata Sunni (سُنِّي‎) berarti 'ajaran Sunnah'. Sunnah adalah kebiasaan/ketetapan Nabi Muhammad saw. yang menjadi pedoman bagi umat Muslim. Sedangkan Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah (أهل السنة والجماعة‎) berarti 'pengikut (yang berpegang teguh kepada) Sunnah dan Jamaah'. Jamaah di sini maksudnya adalah para sahabat (yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saw.) dan tabi'in. Ahli Sunnah ialah orang-orang yang mengikuti sunah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah s.a.w berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ahli Sunah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk aliran ini adalah Sunni Muslims, Sunnis, dan Sunnites.  Mereka menggunakan 6 jenis kitab dari imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Simbol Islam Sunni ialah Bulan sabit dan bintang bucu lima.  Mereka Solat Jumaat berjemaah pada hari Jumaat-Hari Raya mingguan Umat Islam Sunni(Hari ke 6 - Sitah) dan Solat 5 waktu iaitu Subuh 2 Rakaat, Zohor 4 Rakaat, Asar 4 Rakaat, Maghrib 3 Rakaat dan Isyak 4 rakaat disamping puluhan jenis solat-solat sunat atau Nafil 2 rakaat yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadis-hadis baginda S.A.W. Ucapan Salam mereka ialah “ASSALAMUALAIKUM.”

PENGASAS SUNNI @ ASWAJA
-Imam Abu Hassan al-Asy’ari
-dikuatkuasakan oleh Imam Syafie Ra. A.

-Qur’an, Hadis nabi, Ijmak Ulama’ dan Qias sebagai sumber hukum yang saling melengkapkan.
SYAHADAH
: “Aku bersaksi bahawaTiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah,”

RUKUN IMAN
Percaya kepada Allah
Percaya kepada Malaikat-Malaikat
Percaya kepada Kitab-Kitab
Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
Percaya kepada Hari Akhirat
Percaya kepada Qada' dan Qadar

RUKUN ISLAM
 Mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan Haknya.
Menunaikan solat fardu lima waktu
Berpuasa pada bulan Ramadan
Membayar zakat - Zakat fitrah, Zakat harta
Mengerjakan Haji di Mekah bagi mereka yang mampu

RUKUN IHSAN
beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, walaupun kamu tidak melihatnya, akan tetapi Allah melihat kamu. - hadis

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunni_Islam


SYIAH

Kata Syiah (شيعة) berarti 'pengikut setia', merupakan kependekan dari Syi'atul-Ali (شيعة علي) yang berarti 'kelompok/pengikut setia Ali (Ali ibn Abi Thalib, keponakan Nabi Muhammad saw.)'. Istilah lain untuk Syiah dalam bahasa Inggris di antaranya adalah; Shi'ite, Shiite, Shia, dan Shiism.  Mereka menggunakan kitab Qur’an naskah sendiri seperti MUSHAF FATIMAH yang memuatkan 40 juzuk Qur’an, lebih 3 kali ganda tebalnya dari Qur’an milik Sunni. dan hadis-hadis dari Ahlul Bait dan ijtihad serta fatwa Imam 12. Di antara salah satu rujukan melihat keyakinan kaum Syiah adalah kita rujukannya yang dianggap paling shahih oleh mereka bernama Kitab Al Kafi yang disusun oleh Al Kulaini.  Simbol SYIAH adalah bendera IRAN. Ucapan Salam mereka ialah : “SALAM”

Masjid Imam Ali-SYIAH (Najaf, Irak) –Masjid yang dibangun pada 1977 ini dianggap sangat suci bagi penganut Syi'ah sebab merupakan makam dari Imam Ali bin Abu Talib, salah satu figur terpenting dalam sejarah Islam. Tak hanya kubahnya, namun juga minaretnya dilapisi emas murni. Selain itu, masjid ini konon juga menyimpan jenazah dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sayangnya, masjid ini kerap menjadi sasaran kekerasan berupa pengeboman dari golongan anti-Syiah(Sunni) di Irak. MASJID SAIDINA HUSSIEN ADALAH MASJID UTAMA MEREKA.  Mereka solat 5 waktu seperti Sunni, kecuali mereka menggabungkan Zohor dan Asar, Maghrib dan Isyak dalam satu waktu.  Manakala Solat Subuh pula bersendirian.


PENGASAS SYIAH
-Imam Abdullah Ibnu Saba’
-GUNA Qur’an sendiri, Hadis nabi dan Fatwa Imam-imam Syiah.


SYAHADAH SYIAH :
“Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan Ali adalah Wali Allah.”

RUKUN IMAN SYIAH
At-Tauhid
An Nubuwwah (kenabian)
Al Imamah
Al Adlu
Al Ma’ad (Kiamat)

RUKUN ISLAM SYIAH
Mengerjakan Shalat 3 waktu untuk 5 jenis solat
Mengerjakan Puasa
Menunaikan Zakat
Menunaikan haji
Al Wilayah

RUKUN IHSAN

: tiada

MUSLIM WAL ISLAM
Aliran Muslim yang menyatakan Islam merupakan agama yang diredhai ALLAH.  Kalimah Iman adalah “Tiada Tuhan selain ALLAH yang Maha Satu dan tiada sekutu bagiNya manakala Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan penutup kenabian.”  Menggunakan Kitab Qur’an sebagai kitab utama dan Hadis-Sunnah nabi dari semua sumber Islam yang selari dengan Qur’an.  Qur’an rujukan utama-penentu segala isu.  Hadis Nabi, Ijmak ulama dan Qias hanya penerang kepada Qur’an bukan menambah2 seperti halnya Sunni.  Solat fardhu 3 waktu iaitu 2 rakaat Solat Fajar, 2 rakaat Solar Wusta,  dan 2 rakaat Solat Isyakh. Tidak ada Solat Jumaat tetapi hanya ada Solat berjemaah bagi setiap waktu solat wajib.  Ucapan Salam mereka ialah “SALAMUN ALAIKUM” untuk ramai orang orang yang diberi salam.   SALAMUN ALAIKA- untuk seorang yang diberi salam.  Mereka digelar Muslim yang beragama Islam  dan tiada kaitan dengan SUNNI dan SYIAH serta aliran-aliran yang lain. Rukun Iman : Beriman kepada ALLAH, Kitab-kitabNya, Para MalaikatNya, Para Nabi dan RasulNya, Hari Akhirat, Qada’ dan Qadar.  Rukun Islam mengakui Kalimah Iman, Solat 3 waktu dan Zikrullah, Puasa di bulan Ramadhan, Zakat dan Sedeqah, Berhaji dan Umrah jika mampu serta taat kepada Ulil-Amri Al-Imamiyah dan Jihad apabila mampu dan perlu.  Rukun Ihsan ibadah kerana ALLAH yang Maha Melihat dan maha mengetahui segala sesuatu. Asmau-husna ada 100 yang wajib diketahui dan 21 sifat ALLAH.  Mereka berzikrullah setiap masa selepas solat fardhu.  Membawa Konsep Keutamaan ke atas Qur’an, Ketua agama di panggil IMAM- ketua negara di panggil Ulil Amri- Amir (Umara’ wal Ulama).  Pakaian dan warna pakaian mereka adalah bebas menurut pilihan penganutnya.  Tetapi warna yang biasa dikaitkan dengan aliran ini adalah Putih, Hijau dan Hitam.  Kiblat adalah Kaabah di Mekah dan masjid utama  adalah Mekah, Madinah dan Al-Aqsa.  Masjid mereka tiada kubah, hanya satu ruangan untuk bersolat dan berzikir.  Berdoa tidak mengangkat tangan tetapi dalam posisi sujud.    Lambang aliran ini adalah Matahari, bulan, bumi dan bintang. Dalam warna hijau dan putih.  Latar benderanya adalah Putih jika dalam keadaan aman, dan hitam dalam keadaan tidak aman.  mementingkan ukhuwah islamiyyah daripada bermusuh-musuhan hanya karena berbeda mahzab atau aliran. Cukuplah keyakinan mereka mengharapkan disebut hamba-hamba Allah yang diredhaiNya, yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga-Nya. Untuk makluman, Aliran ini masih terlalu baru. Diasaskan oleh Imam Muhammad Jibril Al-Khair B.A.


 6 RUKUN IMAN
1.Percaya kepada ALLAH yang Maha Satu yang tidak ada sekutu bagiNya (4:136, 2:285) Percaya kepada Para Malaikat (4:136, 2:285) Percaya kepada Kitab-kitabNya (4:136, 2:285) Percaya kepada Para NabiNya dan RasulNya (4:136, 2:285) Percaya pada Hari Akhirat / Pembalasan (Hari Agama) (4:136, 2:285) Percaya pada Qada’ dan Qadar (57:22, 54:49, 3:47)

7 RUKUN ISLAM - MUSLIM WAL ISLAM
1.2 Kalimah Iman (Tiada Tuhan selain ALLAH (18:110, 27 : 26, 73 : 9, 40:65)-Tiada sekutu bagiNya. Muhammad itu Rasulullah dan Penutup kenabian (48:29,33:40). 2.Mengerjakan Solat 3 waktu (11:114, 24:58, 2 : 238) dan Zikrullah (33 : 41-42, 62 : 10, 4 : 103, 73:1-20, 17:79, 51:15-18) 3. Berpuasa di bulan Ramadhan (2:185) 4. Menunaikan Zakat dan Sedekah (9:60, 9:103) 5. menunaikan Haji dan Umrah apabila mampu (2:196, 3:97 ) 6. Taat kepada Ulil-Amri (Khalifah/Imam/Sultan) (4 : 59, 2:124, 2:30, 10:14, 17:33, 4:83) 7. Melakukan Jihad apabila perlu dan mampu (3: 142, 22: 78, 9: 41) 

RUKUN IHSAN
BERIBADAH SEOLAH-OLAH ALLAH MELIHAT DAN MENGETAHUI ZAHIR DAN BATINMU, KIRANYA KAMU TAK YAKIN, MAKA ALLAH MAHA MELIHAT DAN MAHA MENGETAHUI ZAHID DAN BATINMUUN IMAN


QURANIYUN


Quranisme (bahasa Arab: قرآنيون, Qurʾāniyūn) adalah aliran Islam yang percaya bahwa Quran adalah satu-satunya sumber autentik agama Islam. Para Quranis umumnya menolak kewenangan hadits atas agama. Ini berbeda dengan aliran Sunni, Syi'ah, dan Ibadi yang sama-sama menganggap pentingnya hadits dalam agama Islam.  Mereka Solat 2 Rakaat dan 3 waktu solat Fardhu iaitu Solat Fajar, Wusta dan Isyak. Tidak ada solat Jumaat, hanya solat berjemaah pada solat 3 waktu tersebut.  Mereka ini digelar oleh Sunni sebagai ANTI-HADIS. Simbol Qur’aniyun adalah ‘Q’ atau huruf Qaf. Ucapan Salam mereka ialah “SALAMUN ALAIKUM”

Pengasas bagi aliran ini ialah -Ibrahim an-Nazzam, Al-Jahiz, Imam Rashad khalifah (Mesir), Kassim Ahmad dan Othman Ali (Malaysia), Guna Qur’an sahaja.


SYAHADAH :
 Tiada Tuhan melainkan Allah

RUKUN IMAN
Percaya kepada Allah
Percaya kepada Malaikat-Malaikat
Percaya kepada Kitab-Kitab
Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
Percaya kepada Hari Akhirat

RUKUN ISLAM
Kalimah Iman : Tiada Tuhan melainkan Allah
Solat 3 waktu/2 waktu
Zakat dan sedekah
Puasa di bulan Ramadhan
Haji bila mampu

RUKUN IHSAN
-TiadaIBADI
Ibadi adalah golongan Muslim yang bersumber pada Al-Quran dan hadits dengan fokus utama menjadi hamba Allah dengan sederhana. Golongan ini tersebar di berbagai golongan umat Islam baik Sunni maupun Syi'ah dengan berbagai mahzabnya.  Aliran ini merupakan aliran yang dominan di Oman. Keyakinan kaum Ibadi adalah bahwa setiap Muslim bersaudara dan hanya Allah yang akan menjadi hakim bagi umat manusia. Kaum Ibadi mementingkan ukhuwah islamiyyah daripada bermusuh-musuhan hanya karena berbeda mahzab atau aliran. Cukuplah keyakinan mereka mengharapkan disebut hamba-hamba Allah yang dipanggil untuk masuk ke dalam Syurga-Nya.  Tiada simbol tertentu.


PENGASAS IBADI
-Imam Abdullah Ibnu Ibad
-Qur’an dan hadis
-tumpuan kepada ibadah sahaja

RUKUN IMAN
RUKUN ISLAM

RUKUN IHSAN

SALAFIYAH
Salafiyah/Salafisme (Arab: السلفية as-Salafiyyah) adalah salah satu metode/aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabat, setelah mereka dan orang-orang setelahnya. Seseorang yang mengikuti aliran salafiyah ini disebut dengan salafi (as-salafy), jamaknya adalah salafiyyun (as-salafiyyun).[2] Ada seorang syekh yang mengatakan bahwa siapa saja yang berpendapat sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah mengenai aqidah, hukum dan suluknya menurut pemahaman salaf, maka ia disebut salafi, jika pendapat mereka sebaliknya maka, mereka itu bukan salafi meskipun mereka hidup pada zaman sahabat, tabi'in & tabi'ut tabi'in.


WAHABI
Wahhabisme (Arab: وهابية, Wahhābiyah) adalah sebuah gerakan keagamaan[1] dari Islam. Gerakan ini dikembangkan oleh seorang teolog Muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd, Arab Saudi, yang bertujuan untuk membersihkan dan menyempurnakan ajaran Islam kepada ajaran yang sesungguhnya berdasarkan Qur'an dan hadis dari "ketidakmurnian" seperti praktek-praktek bid'ah, syirik dan khurafat.  Wahhabisme adalah bentuk dominan dari Islam di Arab Saudi. Wahhabi telah mengembangkan pengaruh yang cukup besar di dunia Muslim di bagian melalui pendanaan masjid Saudi, sekolah dan program sosial. Paham utama Wahhabi adalah Tauhid, Keesaan dan Kesatuan Allah. Ibnu Abdul Wahhab dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Ibnu Taymiyyah dan mempertanyakan interpretasi klasik Islam yang mengandalkan Alquran dan hadits. Ia menyerang sebuah "kemerosotan moral yang dirasakan dan kelemahan politik" di Semenanjung Arab dan mengutuk penyembahan berhala, kultus populer orang-orang kudus, menjadikan kuil kuburan orang yang saleh, dan dia melarang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadahan.


PENGASAS WAHABI
-Imam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
(1115 - 1206 H/1701 - 1793 M)

-Qur’an dan hadis nabi


SUFI & TAREQAT
Sufi adalah istilah untuk mereka yang mendalami ilmu tasawwuf, yaitu ilmu yang mendalami ketakwaan kepada Allah swt.Yang sebagaimana seperti berdzikir. Istilah sufi [orang suci] akhirnya dipakai oleh dunia secara luas, bukan saja untuk tokoh agama dari agama tertentu, tetapi bagi seseorang yang secara spiritual dan rohaniah telah matang dan yang kehidupannya tidak lagi membutuhkan dan melekat kepada dunia dan segala isinya, kecuali untuk kebutuhan dasarnya saja. Sufi dalam konteks ini diamalkan sebagai cara sejati untuk memurnikan jiwa dan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada SorgaNya [menjauhi dunia]. Di agama Budha, dikenal sebagai tahap arupadatu [berbeda dengan kamadatu], di agama Nasrani dikenal sebagai biarawan/ biarawati sebagai cara menjalani kehendak Tuhan secara full/penuh dan memerdekakan diri dari budak kesenangan dunia dst.

Tarekat (Bahasa Arab: طرق, transliterasi: Tariqah) berarti "jalan" atau "metode", dan mengacu pada aliran kegamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual terkait dengan ḥaqīqah atau "kebenaran sejati", yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seorang penuntut ilmu agama akan memulai pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam, yaitu praktik eksoteris atau duniawi Islam, dan kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk ṭarīqah. Melalui praktik spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat, calon penghayat tarekat akan berupaya untuk mencapai ḥaqīqah (hakikat, atau kebenaran hakiki).

dan kumpulan Tareqat Sufi bersilsilah yang pelbagai jenis seperti Naqsyabadiah, Khadiriyah dan lain-lain menurut nama Syeikh atau guru masing-masing.  Dalam Islam, ALLAH adalah pemerintah tertinggi, Para MalaikatNya adalah Hamba-hambaNya yang Taat setia dan tidak menyeleweng, utusanNya dikalangan manusia adalah Para Nabi Dan Rasul yang membawa wahyu dan syariat khusus dari Tuhan.  Setrusnya adalah Ulil Amri- Khalifah yang bertaraf Ulama’ dan Umara’ yang memerintah negara sekiranya Nabi atau Rasul sudah tiada. Dan seterusnya adalah wakil-wakil Khalifah dari setiap kawasan yang mentadbir rakyat pertama atau umat Islam yang bersaudara.  Seterusnya Rakyat ke-2 iaitu rakyat yang bukan Islam.  Peninggalan agama ini adalah Kitab Qur’an dan Al-Hikmah dalam Kitab hadis nabi, Kiblat : Kota Mekah. Kota Madinah merupakan tempat di mana makam Nabi Muhammad berada dan serta masjid-masjid yang terbina di seluruh pelosok dunia.


PENGASAS SUFI TAREQAT
-Imam Syeikh
-Qur’an dna hadis nabi dan nukilan Syeikh Sufi
RUKUN IMAN
RUKUN ISLAM

RUKUN IHSAN


Islam adalah agama utama dan rasmi bagi negara malaysia yang tercatat secara rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Dan tidak menghalang agama dan penganut agama lain untuk mengamalkannya di Malaysia.  SIMBOL Islam dalam bendera Malaysia adalah Bulan sabit kuning.

Pergerakan liberal dalam Islam termasuk Quranists yang menafsirkan Islam sebagai "sistem kepercayaan komited kepada nilai-nilai liberal dunia yang demokratik". Al-Quran sahaja adalah sama dengan pergerakan dalam agama-agama lain seperti pergerakan Karaite yang agama Yahudi dan pandangan Scriptura Sola agama Kristian. Begitu juga dengan Mu'tazilah juga digambarkan sebagai rejectors hadith dan perbandingan telah disediakan. penolakan Hadis telah juga telah dikaitkan dengan modenis Islam.

Namun terdapat perlbagai aliran(KECIL) lain seperti SALAFIYAH, WAHABI, dan kumpulan Tareqat Sufi bersilsilah yang pelbagai jenis seperti Naqsyabadiah, Khadiriyah dan lain-lain menurut nama Syeikh atau guru masing-masing.  Dalam Islam, ALLAH adalah pemerintah tertinggi, Para MalaikatNya adalah Hamba-hambaNya yang Taat setia dan tidak menyeleweng, utusanNya dikalangan manusia adalah Para Nabi Dan Rasul yang membawa wahyu dan syariat khusus dari Tuhan.  Setrusnya adalah Ulil Amri- Khalifah yang bertaraf Ulama’ dan Umara’ yang memerintah negara sekiranya Nabi atau Rasul sudah tiada. Dan seterusnya adalah wakil-wakil Khalifah dari setiap kawasan yang mentadbir rakyat pertama atau umat Islam yang bersaudara.  Seterusnya Rakyat ke-2 iaitu akyat yang bukan Islam.  Peninggalan agama ini adalah Kitab Qur’an dan Al-Hikmah dalam Kitab hadis nabi, Kiblat : Kota Mekah. Kota Madinah merupakan tempat di mana makam Nabi Muhammad berada dan serta masjid-masjid yang terbina di seluruh pelosok dunia.

Islam adalah agama utama dan rasmi bagi negara malaysia yang tercatat secara rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Dan tidak menghalang agama dan penganut agama lain untuk mengamalkannya di Malaysia.


2. KRISTIAN (2.1 million)

 Agama Kristen/Kristian adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Jesus Kristus. Agama ini meyakini Jesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Kitabnya digelar BIBLE yang terkandung pelbagai kitab-kitab tuhan dan dibahagiakan kepada dua iaitu Perjanjian Lama dan Baru. Tokoh yang memperkenalkannya adalah Paulus. Gereja Kristian Ortodoks Timur atau Kristian Ortodoks, Gereja Katolik Rom oeh Uskup Rom atau Paus/Pope dan Protestan oleh Martin Luther dan John Calvin, merupakan 3 mazhab Kristian yang terbesar di dunia. Pusat utama Kristian ialah di Vatican City.
Nasrani diambil dari bahasa Arab; Nasraani (نصراني), yang berarti 'ajaran Nazareth (tempat kelahiran Yesus)'. Kata Nasrani (dalam bahasa Arab) sendiri berasal dari bahasa Yunani; Nazarēne (Ναζαρηνέ), yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk menyebut pengikut Jesus di masa-masa awal abad Masehi.
Sedangkan Kristen dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata dalam bahasa Inggris; Christian. Kata Christian diambil dari bahasa Yunani; Χριστιανός (Christianos) yang berarti 'pengikut Kristus'. Kristus (Christ) sendiri berasal dari kata Χριστός (Christos), yang berarti 'yang diurapi'. Ucapan Salam mereka ialah : "SYALOM" 
Ada banyak sebutan lain untuk agama Nasrani/Kristen dalam berbagai bahasa, di antaranya adalah:
- Perancis; Chrétien.
- Arab; Masihi (مسيحي), berarti pengikut Al-Masih, dan Salibi (صليبي) berarti Crusader/kaum Salib.
- Ibrani; Notzrim, berarti sama seperti Nasrani
- India; Isaai, berarti pengikut Isa Al-Masih.
- Cina; 基督徒 (pinyin: jīdū tú), seharusnya dieja Kī-Tū Tú, serapan dari Christo.
- Korea; Kidok-Kyo-Do (기독교도), atau Kurisudo (그리스도), serapan dari Christo.
- Jepang; Kirishitan (キリシタン), serapan dari Christian.

Ada tiga Mazhab kristian yang besar dan utama ;
1. Gereja Ortodoks Timur
2.Gereja Katolik Rom
3. Protestan

Salib (Crux), secara umum diakui sebagai simbol keagamaan Kristian. Kristian agama kedua terbesar selepas Islam di Malaysia.

3. AGNOSTIC / Agama yang berpandangan bahwa Tuhan tidak dapat diketahui (1.1 Million)

Agnostisisme adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Seorang agnostik mengatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk dapat mengetahui secara definitif pengetahuan tentang “Yang-Mutlak”; atau , dapat dikatakan juga, bahwa walaupun perasaan secara subyektif dimungkinkan, namun secara objektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi. Thomas Henry Huxley, seorang ahli biologi Inggris, mencetuskan kata "agnostik" pada tahun 1869.  Namun, pemikir sebelumnya dan karya tulisnya telah mempromosikan poin pandangan agnostik. Mereka yang lainnya termasuk Sanjaya Belatthaputta, abad-5 SM filsuf India yang menyatakan agnostisisme tentang akhirat apapun,  Protagoras, abad-5 SM filsuf Yunani yang agnostik tentang dewa/Tuhan/Allah, dan Nasadiya Sukta dalam Rig Veda yang agnostic tentang asal usul alam semesta. Sejak Huxley mencetuskan istilah ini, banyak pemikir lain telah menulis tentang agnostisisme. HUXLEY merupakan tokoh yang memperkenalkan pemikiran atau agama ini. Simbol AGNOSTIKA adalah simbol baru bagi pengamal agama ini.Ateisme juga satu jenis agama. merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Walaupun penafian tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliah, tetapi hanya pada abad ke-19, ateisme membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran, dengan adanya ahli fikir yang berterus-terang menafi kewujudan tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Tokoh-tokoh ateisme yang terkenal ialah Friedrich Nietzsche (1844–1900), dan juga Karl Marx (1818–1883),
Friedrich Nietzsche merupakan orang yang lantang sekali menyaran kepada ateisme, dengan pernyataannya "Tuhan Sudah Mati". Adapun pernyataan beliau telah menggemparkan masyarakat barat pada zaman itu. Pernyataan beliau menandakan bermulanya perubahan nilai pusat dalam umat Barat. Dengan itu, sistem nilaiumat Barat, mula berubah dan tidak lagi berpusat pada akidah Kristian.


4. HINDU (1 Million)
Agama Hindu (Sanskerta: Sanātana Dharma सनातन धर्म “Kebenaran Abadi”), dan Vaidika-Dharma (“Pengetahuan Kebenaran”) adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Hinduisme (bahasa Sanskrit: Dharma Sanātana (abadi), juga dikenali sebagai Dharma Vaidika (Veda)) ialah satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia. Kitab utama agama ini ialah Veda yang dibahagikan kepada empat kitab utama iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda.
Nama Hindu diperkirakan berakar dari bahasa Persia, Shindu, yang ditujukan untuk sungai Indus yang mengalir di Pakistan dan India Utara. Kata Shindu pertama kali muncul dalam kitab Reg Weda, di mana bangsa Arya menyebut tanah yang mereka tempati (India) sebagai Sapta Shindu (wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama sungai Indus). Istilah ini mendekati kata Hapta-Hendu yang termuat dalam Zend Avesta (Vendidad: Fargard 1.18), sastra suci kaum Zoroaster.
Meski kebanyakan orang asing mengakui nama Hindu, namun tidak sedikit orang-orang penganut agama ini yang tidak ingin menyebut dirinya orang Hindu. Ini karena memang kata Hindu tidak pernah disebutkan dalam kitab Weda manapun, kata Hindu bahkan bukan istilah Sanskerta, bukan juga dari 23 bahasa resmi India. Istilah Hindu tidak digunakan oleh para penganut Hindu itu sendiri sejak kemunculannya di sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, hingga masa kekaisaran Wijayanagara (1336-1646).  Beberapa ahli sejarah mencatat bahwa Aleksander Agunglah yang pertama kali merubah nama sungai Shindu menjadi Indu (Indus), guna memudahkan pengucapan bagi orang Yunani, ketika dia dan pasukannya menyerbu India (ca. 325 SM).
Kemudian di sekitar abad ke-7, dalam misi Penaklukan Persia, pasukan Muslim (masa Khalifah Umar ibn Khattab) mencapai sungai Indus, namun Khalifah memerintahkan pasukan Muslim untuk meninggalkan wilayah itu karena merasa tidak ada urusan dengan orang India. Pasukan Muslim menyebut sungai Shindu sebagai sungai Hindu/Al-Hind, dan orang-orang yang tinggal di seberang timur sungai Indus sebagai Hindi.
Istilah ini kemudian juga digunakan oleh orang-orang Inggris yang menjajah India untuk menyebut agama orang India [Hindu = agama orang India, India = tanah orang Hindu (Hindustan)], demi menyederhanakan pembedaan orang Muslim dan Non-Muslim India [Non-Muslim India = Hindu].
Instead of Hindu, biasanya, istilah yang mereka gunakan adalah:
1.Penganut Veda
2.Acarya
3.Sanatana Dharma
4.Bahkan ada yang mengatakan ISKCON (International Society for Krishna Consciousness)
Istilah Hinduisme merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran dan falsafah, serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Sebahagian besar penganut Hindu bersembahyang kepada pelbagai dewa-dewi, dan menganggap dewa-dewi ini sebagai penjelmaan-penjelmaan untuk satu Roh Kosmo monistik yang agung (Brahman), sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman (Tuhan), umpamanya Vaishnavisme, Saivisme dan Syaktisme. Hinduisme ialah agama yang ketiga terbesar di dunia, dengan lebih kurang 900 juta penganut (angka 2005). Kira-kira 890 juta daripada bilangan itu tinggal di India. Tidak ada sesiapapun yang boleh dikatakan sebagai pengasas agama Hindu. Namun, terdapat beberapa orang tokoh utama yang memainkan peranan dalam perkembangan agama Hindu. Dalam zaman moden, Adi Sankara, Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Ramakrishna dan Swami Vivekananda memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Hindu.Enam tempat-tempat suci-Nya yang paling penting di India adalah kuil Arupadaiveedu, yang terletak di Tamil Nadu. Di Sri Lanka, penganut Hindu serta Buddha menghormati sejarah suci kuil Nallur Kandaswamy di Jaffna dan kuil Kataragama ( juga dalam bahasa Sinhala " Katharagama Devalaya " ) yang terletak di pendalaman selatan.[1] Salah satu kuilnya yang paling terkenal di Malaysia adalah di Kuil Sri Subramaniyar, Batu Caves yang sering menjadi tumpuan ramai pada hari Thaipusam. Setiap kali perayaan Thaipusam di Malaysia, Patung Dewa Murugam atau Dewa Subramania akan diarak dengan meriah dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H.S. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami, Batu Caves, Malaysia. Batu Caves telah diperkenalkan sebagai tempat ibadat oleh K. Thamboosamy Pillai, seorang pedagang India.Beliau mendapat inspirasi daripada pintu masuk utama gua yang berbentuk 'vel' dan dan mendapat inspirasi untuk membina sebuah kuil untuk Dewa Murugan dalam gua tersebut. Batu cave adalah antara kuil yang paling utama di dunia untuk penganut hindu. Batu Cave seumpama Universiti utama mengeluarkan PhD untuk bakal-bakal sami. Boleh diumpamakan seperti Al-Azhar untuk penganut Hindu.

Ada 6 Mazhab dalam agama Hindu: 
1. Samkhya
2. Yoga
3. Nyaya
4. Waisesika
5. Mimamsa
6. Wedanta

 Tempat sambutan Thaipusam terbesar di dunia adalah di Batu Cave. Tokong Hindu paling besar di dunia adalah di Batu Cave. Omkara adalah  simbol tersuci agama Hindu. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar yang terdapat di Malaysia.

5. BUDDHA (500 juta)

Buddha (Sanskerta: बुद्ध berarti. Mereka yang Sadar, Yang mencapai pencerahan sejati. dari perkataan Sanskerta: “Budh”, untuk mengetahui) merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk SIDDHARTA GAUTMA BUDDHA, guru agama dan pendiri Agama Buddha (dianggap “Buddha bagi waktu ini”). Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sedar.  Gautama Buddha (kk 563 SM-kk 483 SM) adalah seorang ahli fikir dari India dan juga pengasas agama Buddha; lahir di Kapilavastu yang kini terletak di negara Nepal. Beliau adalah anak kepada ketua kasta pahlawan Sakya dan dikenali sebagai Siddhartha pada masa mudanya dan kemudiannya sebagai Sakyamuni, iaitu Orang Bijaksana Sakya. Panggilan "Gautama Buddha" sebenarnya merupakan kombinasi nama keluarganya, "Gautama" dengan perkataan 'Buddha', iaitu, orang yang telah diberi pengajaran. Kitab suci agama Buddha ialah 'Tipitaka'. Kitab 'Tipitaka' yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh rakyat jelata suku Magadha. Kitab suci agama Buddha yang paling tua, diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali, yang terbahagi dalam tiga kelompok besar yang disebut sebagai 'Pitaka' atau 'bakul' iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. 
Istilah Buddha berasal dari bahasa Sanskerta, Budh, yang berarti 'sadar/tahu/bangkit', sedangkan Buddha berarti 'yang dibangkitkan'/'yang dicerahkan'.
Istilah ini sebenarnya merujuk kepada Sidharta Gautama (563-483 SM), pendiri ajaran Buddha, yang dikenal oleh para umat Buddha sebagai 'seorang guru yang telah sadar atau tercerahkan yang membagikan wawasan-Nya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri ketidaktahuan/kebodohan (avidyā), kehausan/napsu rendah (tahā), dan penderitaan (dukkha), dengan menyadari sebab musabab saling bergantungan dan sunyatam dan mencapai Nirvana (Pali: Nibbana).'
Ada dua aliran Buddha yang paling dikenal, yaitu:
a. Buddha Mahāyāna
Mahāyāna secara bahasa berarti 'Kendaraan Agung' dalam bahasa Sanskerta. Mahayana merupakan sinonim dari Bodhisattvayāna/'Kendaraan Bodhisattva' (kendaraan Bodhisatva untuk berusaha mencapai kebuddhaan).
b. Buddha Theravāda
Theravāda secara bahasa berarti 'Ajaran Sesepuh' atau 'Ajaran Terdahulu', merupakan aliran Buddha yang pertama, dan dipercaya paling mendekati ajaran Buddha pada awalnya.
Agama Buddha adalah agama kedua terbesar di Malaysia, di mana 19.2% dikalangan warganegara kita terdiri daripada penganutnya. Sebagai satu agama yang tiada otoriti muktamad untuk menetapkan hala tuju agama ini, Buddhisme diamal dalam pelbagai bentuk. Satu inisiatif sedang digerakkan oleh Malaysian Buddhist Council, yang mewakili pelbagai aliran kepercayaan Buddhisme, untuk membangunkan agama Buddha, terutamanya dalam merelevankan lagi pesanan agama tersebut untuk keadaan masakini, termasuklah memupuk solidariti dikalangan masyarakat penganut Buddha secara amnya. 

Ada 3 aliran Buddha yang utama :
1. Theravada
2. Mahayana
3. Vajrayana

Buddha di Malaysia berpusat di WAT PRACACINARAM, KG. KULIM, 16250 WAKAF BHARU, KELANTAN.
Dharmacakra (Cakra Ashoka), simbol Dharma adalah simbol ajaran Buddha, Sang Hyang Siddhārtha Buddha Gautama. Agama ini merupakan agama kempat terbesar yang terdapat di Malaysia.
6. INDEGENOUS  / Agama Adat (450 juta)
Indigenous adalah orang-orang, komuniti, dan bangsa yang asli di daerah tertentu. Banyak adat budaya merupakan minoriti yang menonjol dalam masyarakat majoriti-budaya kebarat-baratan, dan mereka biasanya bermaksud menuju melestarikan, menghidupkan, dan meningkatkan kohesi dan keunikan nilai-nilai tradisional mereka, sosial dan adat istiadat, bersama dengan upaya sungguh-sungguh untuk mengirimkan pengetahuan ini untuk generasi mendatang. Agama Indigenous masih banyak ditemui di kawasan benua Afrika, Amerika dan Asia. Biasanya orang yang mengetuai agama adat ini dipanggil Bomoh, Tok Batin dan lain-lain menurut istilah tempatan. Simbol atau lambang agama ini adalah menurut kaum dan budaya sesuatu bangsa itu sendiri. Di malaysia, agama ini meruapakan agama selitan atau agama yang semakin pupus lantaran pengaruh enam agama besar (Islam, Kristian, Hindu, Buddha, agama Cina dan Sikh.)
7. TRADISI AGAMA CINA / Chinese traditional (400 juta)

Kepercayaan tradisional Tionghoa ialah tradisi kepercayaan rakyat yang dipercayai oleh kebanyakan bangsa Tionghoa dari suku Han. Kepercayaan ini tidak mempunyai kitab suci resmi dan sering merupakan sinkretisme antara beberapa kepercayaan atau filsafat antara lain Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme.
Konghucu/Konfusianisme (Inggris: Confucianisme) merupakan agama yang berkembang dari ajaran filsuf besar Cina, Kong Hu Cu ('Confucius', Kongzi, Kong Fu Tze, 孔夫子 Kǒng Fūzǐ, atau K'ung- fu-tzu; 551-479 SM).
Nama asli agama ini adalah Ru Jiao ( ) atau Kong Jiao (孔教). Nama Konfusianisme (Confucianism)merupakan sebutan dari Misionari Eropa yang datang ke Cina, sedangkan istilah Khonghucu muncul di Indonesia di masa Orde Baru, yang merujuk kepada Nabi Khongcu (Konfusius). Sedangkan Kong Jiao juga diambil dari nama Nabi Kongzi (Konfusius). Simbol agama Konghucu/Konfusianisme.
Taoisme (Tionghoa: 道教 atau 道家 ) juga dikenal dengan Daoisme, adalah agama yang dikembangkan dari ajaran Lao Tse (Laozi, ; pinyin: Lǎozǐ) sejak akhir Zaman Chunqiu (604-517 SM). Taoisme merupakan ajaran Lao Tse yang berdasarkan Daode Jing (道德經,pinyin: Dàodé Jīng). Lambang Yin dan Yang Xiantian Taiji (先天太極圖) atau Tai Chi / Dai Chi atau Yinyang Yu (陰陽魚) diperkenalkan oleh Lai Zhide (來知德; 1525-1604), paling umum digunakan sebagai simbol Taoisme.

Penaja Agama Tao Lao Zi hidup pada abad ke 5 sebelum Masihi dan lebih awal daripada Confusius. Fahaman Tao dan Fahaman Confusius sama-sama merupakan fahaman falsafah penting pada masa itu di China yang telah melahirkan pengaruh besar kepada perkembangan masyarakat China dalam masa lebih dua ribu tahun selepas itu. Banyak falsafah penting Lao Zi termasuk fahaman mistik telah dijadikan asas falsafah Agama Tao dan termaktub dalam buku-buku klasik Agama Tao.

Kepercayaan tradisional Tionghoa ini juga mengutamakan lokalisme seperti dapat dilihat pada penghormatan pada datuk di kalangan Tionghoa di Sumatera sebagai pengaruh dari kebudayaan Melayu.  Agama ini merupakan agama kelima terbesar di Malaysia.
8. SHINTO (27 – 65 juta)

Shinto (神道 Shintō?, secara harfiah bermakna “jalan/jalur dewa”) adalah sebuah agama yang berasal dari Jepun. Dari masa Restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia II, Shinto adalah agama resmi di Jepun. Agama Shinto terkenal sekitar 2,500 - 3000 tahun yang lalu di Jepun. Shinto, yang bermaksud "jalan tuhan", merupakan agama asal Jepun dan diamalkan oleh sekitar 93% dari penduduk. Agama ini percaya pada banyak Tuhan, menyembah matahari sebagai Tuhan tertinggi dan percaya bahawa kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami.
Agama Shinto melibatkan penyembahan KAMI, yang boleh diterjemahkan sebagai Dewa, roh alam, atau sekadar kehadiran spiritual. Sebahagian kami berasal dari daerah setempat dan boleh dianggap sebagai roh yang mewakili daerah tersebut, namun kami lainnya mewakili benda-benda dan proses alami utama, misalnya Amaterasu, sang Dewi matahari.
KITAB-KITAB AGAMA SHINTO
Kojiki – yang bermakna : catatan peristiwa purbakala. Disusun pada tahun 712 masehi, sesudah kekaisaran jepang berkedudukan di nara, yang ibukota nara itu di bangun pada tahun 710 masehi menuruti model ibukota changan di tiongkok.
Nihonji –  yang bermakna : riwayat jepang. Di susun pada tahun 720 masehi oleh penulis yang sama degan di Bantu oelh seorang pangeran di istana.
Yeghisiki –  yang bermakna : berbagai lembaga pada masa yengi, kitab ini disusun pada abad kesepuluh masehi terdiri atas 50 bab. Sepuluh bab yang pertama berisikan ulasan kisah kisah yang bersifat kultus, disusuli dengan peristiwa selanjutnya sampai abad kesepuluh masehi, tetapi inti isinya adalah 25 norito yakni do’a do’a pujaan yang sangat panjang pada berbagai upacara keagamaan.
·        Manyosiu –  yang bermakan : himpunan sepuluh ribu daun, berisikan bunga rampai, yang terdiri atas 4496 buah sajak, disusun antara abad kelima dengan abad kedelapan masehi.
Shinto di Malaysia hanya diamalkan oleh orang jepun yang menjadi Duta dan menjadi warganegara Malaysia tetap atau sementara. Simbol agama SHINTO adalah TORII (pintu gerbang masuk ke kuil)
9. SIKH (25 juta)


Sikhisme (bahasa Punjabi: ਸਿੱਖੀ) adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini berkembang terutamanya pada abad ke-16 dan 17 di India. Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh, yang berarti “murid” atau “pelajar”. Kepercayaan-kepercayaan utama dalam Sikhisme adalah: Percaya dalam satu Tuhan yang pantheistik. Kalimat pembuka dalam naskah-naskah Sikh hanya sepanjang dua kata, dan mencerminkan kepercayaan dasar seluruh umat yang taat pada ajaran-ajaran dalam Sikhisme: Ek Onkar (Satu Tuhan). Ajaran Sepuluh Guru Sikh (serta para cendekiawan Muslim dan Hindu yang diterima) dapat ditemukan dalam Kitab Suci Guru Granth Sahib. Sikh berpegang kuat kepada kitab suci “Granth Sahib‟ juga dikenali sebagai “Bani” - Sikhisme (juga dikenali sebagai agama Sikh; Bahasa Panjabi: ਸਿੱਖੀ, sikkhī, IPA: [ˈsɪkkʰiː]) adalah sebuah agama monoteistik yang diasaskan mengikut ajaran Guru Nanak dan sembilan orang guru lain di Punjab, India pada abad ke-15. Agama Sikhisme adalah agama kelima terbesar di dunia, dengan lebih daripada 23 juta penganut.  Sikhisme berasal daripada perkataan Sikh, yang datang daripada kata dasar śiṣya dalam bahasa Sanskrit, yang bermakna "murid" atau "pelajar", atau śikṣa yang bermaksud "arahan".

Guru Granth Shahib memberikan nama-nama yang beragam kepada bentuk penampakan Tuhan ini (Omkara), atau yang disebut dengan ‘Kartar’ (Sang Pencipta), ‘Akal’ (Yang Abadi), ‘Satyanama’ (Yang Maha Suci), ‘Shahib’ (Tuhan), ‘Parvadigar’ (Sang Pemelihara), ‘Rahim’ (Sang Pengasih), ‘Karim’ (Yang Mulia). Tuhan juga mempunyai gelar lain yang disebut dengan ‘Wahe Guru’, yang berarti satu Tuhan yang sejati.  Disamping mempercayai ajaran monotheisme, agama Sikh juga menentang ajaran Avtarvada, yakni konsep titisan (inkarnasi) Tuhan. Orang-orang Sikh ini meyakini bahwa Tuhan tidak bisa mengambil wujud berupa manusia. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan inkarnasi, dan mereka juga melarang pe-nyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan kitab suci agama Sikh adalah Sri Guru Granth Shahib.

Agama Sikh mewajibkan lima hal yang selalu harus ada, yang dikenal dengan sebutan ‘5K’.  Setiap lelaki Sikh yang mengamalkan “Panj Kakaar” dipercayai pahlawan Tuhan yang ditugaskan untuk melindungi orang-orang yang lemah tanpa perbezaan agama dan bangsa. Amalan dan perintah dari Guru tersebut telah di ikuti oleh penganut agama Sikh sehingga ke hari ini.

KESH (rambut yang tidak dipotong)
Setiap lelaki pengikut agam Sikh, wajib bersihkan rambut, sikat baik-baik, ikat rambut dan dilindunginya dengan “phage” (serban). Menjaga dan menutup rambut merupakan sebuah tanda penghormatan kepada Guru dan Tuhan. Menjaga dan membersihkan rambut juga merupakan sebuah latihan kesabaran kepada mereka. Oleh kerana pengikut agam Sikh telah dilarang dari memotong rambut, mereka menutup rambut dari tercemar dengan kekotoran dan kerosakan.

Menjaga rambut dan mengikat serban juga merupakan sebuah langkah melindungi Chakra Sahasrara (crown Chakra). Kesh hanya akan dibuka semasa masuk tidur.

KANGA (Sikat)
Kanga merupakan sikat yang diperbuat daripada kayu. Setiap pengikut agama Sikh akan menyimpan sebuah sikat berasingan untuk menyikat dan membersihkan rambut mereka; dari habuk dan kekotoran. Sikat tersebut akan disimpan dalam rambut, dan diikat dengan serban.

KARA (Gelang di tangan kanan)
Kara merupakan gelang tangan yang diperbuat daripada campuran beberapa logam khas. Kara dipercayai dapat mengawal minda, tekanan dan melindungi diri dari niat jahat dan gangguan makhluk halus. Gelang tersebut dipercayai dapat mengimbangkan feminin dan maskulin di badan manusia dan juga di percayai dapat memberikan energy dan kekuatan kepada badan manusia.  Kara juga merupakan identiti khas pengikut agama Sikh dan pada masa yang sama gelang tersebut mengingatkan tuannya kepada tugas mereka di dunia iaitu untuk berkhidmat kepada Tuhan, Guru dan manusia yang lain.  Kara juga dapat mengelakkan manusia dari membuat kejahatan. Apabila seorang Sikh ingin membuat sebarang kejahatan, apabila melihat gelang tangannya dia akan tersedar bahawa dia lahir ke dunia ini untuk melindungi manusia dan bukan menyusahkan mereka.


KIRPAN (Pisau kecil)
Kirpan merupakan sebilah pisau kecil yang sentiasa di simpan oleh setiap lelaki dan wanita yang beragama Sikh, selepas di restui dengan air suci (Amrit) oleh 5 orang ustaz Sikh yang digelar “Panj Pyare”. Pisau tersebut biasanya sepanjang 6 dan 9 inci sahaja. Kirpan di simpan demi melindungi diri sendiri dan membantu orang lain semasa kecemasan.  Pisau tersebut dipercayai ada ilmu dan kebolehan khas. Pisau tersebut akan mengikatkan tugasnya kepada pengikut agama Sikh sebagai pahlawan Tuhan, Guru dan melindungi orang yang lemah.

KACHHA (Seluar dalam pendek)
Kachha merupakan seluar pendek yang diperbuat daripada kain kapas (Cotton). Seluar tersebut melindungi lelaki dari pinggang sehingga ke lutut. Seluar tersebut dipercayai dapat mengawal suhu badan, menguatkan otot dan urat; ia juga dipercayai dapat mengawal nafsu lelaki.

Penampakkan dengan ‘5K’ ini menjadi cara atau ciri untuk mengenali orang-orang Sikh. Panj kakaar atau lebih dikenali sebagai 5K merupakan simbol seorang lelaki yang beragama Sikh. Panj kakaar merupakan Kesh, Kanga, Kara, Kirpan dan Kachha. Ia di perkenalkan oleh guru yang ke 10 agama Sikh, Guru Gobind Singh di Baisakhi Amrit Sanchar pada tahun 1699, dan diwajibkan pakai sepanjang masa. Hari tersebut di rayakan sebagai hari Vaisakhi atau Baisakhi   (https://translate.google.com/translate?hl=ms&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vaisakhi&prev=searchpada 14 April setiap tahun oleh penganut agama Sikh.
Harmandir Sahib (atau hari Mandir) terletak di Amritsar bukan hanya terkenal kepada pengganut Sikh tetapi juga menjadi destinasi utama pelancong kerana kecantikan ciptaan struktunya. Sebelum ini ia dikenali sebagai Kuil Emas tetapi kemudiaannya ditukar nama secara rasmi kepada Hargmandir Sahib pada Mac 2005
Ia berada ditengah-tangah tasik yang luas yang sebelum ini merupakan hutan belukar. Kuil ini dibina oleh Guru Ram Das, guru keempat pengganut Sikh pada tahun 1574, pada tanah yang dihadiahkan oleh Akbar, Raja Empayar Mughal. Kuil ini akhirnya siap ketika zaman Guru Arjen pewarisnya. Kuil ini bagaimanapun pernah musnah pada kurun ke 18 apabila berlaku konflik diantara pengganut sikh dan empayar Mughal di Afghanistan. Bagaimanapun dibina kembali oleh Raja Ram Singh pada kurun ke 19
Guru Nanak Dev (Bahasa Panjabi: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ Gurū Nānak Dēv) (15 April 1469 – 22 September 1539) ialah pengasas agama Sikhisme and Guru yang sulung antara sepuluh Guru Sikhisme.  Gurdwara merupakan simbol suci Sikh. Tanah Suci mereka ialah Kuil EMAS di India. Jarnail Singh Bhindranwale merupakan seorang tokoh Sikh yang menjadikan Kuil Emas ini dikenali di seluruh dunia.  Agama Sikh lebih dikenal dengan nama “Khalsa” yang berarti “yang murni” dan muncul pada tahun 1699 M. Agama Sikh lahir dan mulai berkembang bersamaan dengan waktu kelahiran agama Protestan di Eropa, yaitu akhir abada ke 19. Kalau protestan lahir sebagai reaksi terhadap eksistensi dan kekuasaan gereja Katolik Roma, maka Sikh lahir sebagai reaksi terhadap agama Hindu.

Agama Sikh adalah gabungan  beberapa eleman ajaran agama lain seperti Islam dan Hindu. [Islam + Hindu = Sikh.] Tahukah anda bahawa,tiada konsep syurga dan Neraka dalam Agama Sikh.Kaum sikh percaya apabila seseorang itu mati rohnya akan bersatu semula dengan tuhan.Ujian,dosa,pahala karma semuanya dilalui semasa hidup. Secara singkat agama Sikh adalah sebuah ajaran yang dinisbahkan ke dalam dua agama yaitu Islam dan Hindu, walaupun tidak semua ajaran yang terkandung di dalamnya sama, tetapi secara keseluruhan kesamaan ada, walaupun ada perbedaan sedikit. Dengan perubahan zaman, kalau dahulu mereka anti berhala, namun sekarang dengan terus terang mereka menyebut rumah ibadah mereka dengan sebutan rumah berhala.

Sikh di Malaysia adalah di Gurdwara Sahib Ulu Kelang, Ampang. Khanda adalah simbol rasmi ajaran Sikhī, diperkenalkan oleh Guru Keenam, Guru Hargobind Sahib (1595-1644). Merupakan anara agama terbesar di Malaysia yang diakui dan dibenarkan oleh Perlembagaan dan Kerajaan Malaysia.


10. YAHUDI-JUDAISME (18 juta)

Yahudiah (Yudaisme) adalah kepercayaan yang unik untuk orang/bangsa Yahudi (penduduk negara Israel maupun orang Israel yang bermukim di luar negeri). Inti kepercayaan penganut agama Yahudi adalah wujudnya Tuhan yang Maha Esa (YHWH), pencipta dunia yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang Tuhan (Torah) kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sedunia. Teras kepercayaan penganut Agama Yahudi ialah wujudnya Tuhan yang Maha Esa (YHWH), pencipta dunia yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang YHWH (Torah) kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sejagat. Agama Yahudi merupakan agama monoteisme yang berpegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dan tunggal, dan merupakan salah satu agama dari keluarga agama samawi.
Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari dua belas leluhur Suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Pada akhirnya keseluruh bangsa Israel, tanpa memandang warga negara atau tanah airnya, disebut juga sebagai orang-orang Yahudi, dan begitupula dengan keseluruh penganut ajarannya disebut dengan nama yang sama pula. istilah yahudi diambil dari keturunan Yakub, Yakub memiliki empat istri yaitu Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Dari Lea, Yakub memiliki anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. dari Rahel, Yakub mempunyai anak Yusuf, dan Benyamin. dari Zilpa, Yakub mempunyai anak Gad, dan Asyer sedangkan dari Bilha, Yakub mempunyai anak Naftali, dan Dan. nah, dari salah satu anak Yakub dari istri Lea itulah yang bernama Yehuda, istilah Yahudi dinisbahkan. 

UCAPAN SALAM MEREKA IALAH : "AKOM". 

Kitab Suci agama Yahudi menuliskan Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa beliau dan cucu-cicitnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada Tuhan. Perjanjian ini kemudian diulangi oleh Ishak dan Yakub. Dan karena Ishak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi, maka mereka meyakini bahwa merekalah bangsa yang terpilih. Penganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada Tuhan. Sebagai balasannya, mereka akan menerima cinta serta perlindungan Tuhan. Tuhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh Perintah Allah melalui pemimpin mereka, Nabi Musa.  Tetapi segala ajaran Nabi Musa akhirnya diubahsuai, dirosakkan dan ditokoh tambah oleh Rabai-rabai mereka. 
Rabai (Bahasa Ibrani: רִבִּי ribbī;) dalam Agama Yahudi bermaksud Guru ataupun harfiahnya "yang agung". Perkataan "Rabai" berasal daripada kata akar Ibrani RaV, yang bererti "agung" atau "unggul (dalam pengetahuan)". Semua permasalahan agama Yahudi biasanya dirujuk kepada Rabai dan Rabai juga berperanan sebagai penasihat dan ketua keagamaan dalam setiap masyarakat Yahudi.  
Synagogue adalah nama rumah ibadat agama judais. Fungsinya sama seperti rumah-rumah ibadat yang lain. Selain digunakan untuk sembayang, ia juga digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara tertentu pada hari-hari kesucian mereka. Synogogue bisa didapati di seluruh dunia, manakala reka bentuknya tidak tetap seperti mesjid yang senantiasa berkubah & mempunyai menara azan. Synagogue bisa didapati dalam perbagai bentuk mengikut negara masing-masing, namun susunan dalamnya sama tidak banyak berbeda. Bintang Daud (Magen David), secara umum diakui sebagai simbol Yahudi. Sedangkan Judaisme dalam bahasa Inggris (Judaism) berasal dari bahasa Latin; Iudaismus, dari bahasa Yunani; Ioudaïsmos, yang juga berasal dari kata Judah/Yehudah.  Orang yang memeluk agama Yahudi dalam bahasa Inggris disebut Jew (Jewish People), berasal dari bahasa Inggris Kuno; Gyw, Iewe, dari bahasa Perancis Kuno; Giu, Juieu, dari bahasa Latin; Iudaeum, yang berarti "yang berasal dari negeri Judah". Istilah ini digunakan untuk orang yang beragama Yahudi, baik dari keturunan asli Yahudi (Israeli/bani Israil), maupun bukan; baik Yahudi sejak lahir, maupun masuk Yahudi setelah dewasa.
Pengasas agama ini adalah Nabi Musa tetapi telah diambil-alih oleh RABAI mereka dan mengubahsuainya menurut keperluan mereka.  Kitab suci dan utama adalah Kitab Tanakh : Taurat  · Nevi'im  · Ketuvim Literatur Rabinik: Talmud · Mishnah  · Gemara.  Kuil Suci dan KIBLAT adalah KUIL SULAIMAN atau SOLOMON TEMPLE yang merupakan dalam perancangan dna pembinaan semula di atas tanah Masjidil AL-Aqsa yang didakwa sebagai bekas kuil Sulaiman oleh Yahudi.
Di Malaysia, ada Loji-loji Freemason Yahudi yang aktif dan mengamalkan agama ini di kalangan mereka sendiri secara rahsia.  
Tiada ulasan: