The Alien - Link Select

Sabtu, 1 Ogos 2015

KEMATIAN ???

ALLAH S.W.T
Berfirman :
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya(kematian) mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.
[ Q.S. Al-'A`raf 7 : 34 ]

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal(Kematian). Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya).
[ Q.S. Yunus 10 : 49 ]

Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya(kematian), dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya).
[ Q.S. Al-Hijr 15 : 5 ]

Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (kematian yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.
[ Q.S. An-Nahl 16 : 61 ]

Tidak (dapat) sesuatu umatpun mendahului ajalnya(kematian), dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu).
[ Q.S. Al-Mu'minun 23 : 43 ]

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
[ Q.S. Al-Munafiqun 63 : 11 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Kematian mendadak itu merupakan kenikmatan bagi seorang Mukmin dan merupakan bencana bagi orang-orang bukan Mukmin.”
Daripada Saidatina Aisyah R.A
[ H.R.S : Imam Ahmad, al-Baihaqi dan Syaikh Al-Albani Ra. A. ]


Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah  . . . akan banyak kematian mendadak.”
Daripada Anas bin Malik R.A
[ H.R.S : Imam Thabrani & Syaikh Al-Albani Ra. A. ]



Tiada ulasan: