The Alien - Link Select

Selasa, 28 Julai 2015

Q.S. AL-HIJR 15 : 74-80 ???

ALLAH S.W.T
Berfirman:
Maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus segala yang ada di muka buminya), dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar.  Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu, terletak di jalan yang tetap (dilalui orang).  Sesungguhnya keadaan yang demikian, mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman.  Dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang yang berlaku zalim.  Maka Kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan; dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang (yang masih dilalui orang). Dan demi sesungguhnya penduduk "Al-Hijr" telah mendustakan Rasul-rasul.

[ Q.S. AL-HIJR 15 : 74-80 ]

Tiada ulasan: