The Alien - Link Select

Jumaat, 27 Mac 2015

IMAN ???

ALLAH S.W.T
Berfirman : 
".... Dia mendengar (dan percaya) apa yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.”
[ Q.S AT-TAUBAH 9 : 61 ]
“Wahai orang-orang yang beriman! Kekalkanlah keimananmu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, beriman kepada al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Maka, sesiapa yang ingkar kepada Allah SWT dan para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya serta hari akhirat, sesungguhnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang cukup jauh.”
[ Q.S. AN-NISA’ 4 : 136 ]
“Dan (orang-orang yang beriman kepada Allah), kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain.”
[ Q.S. YUSUF 12 : 106 ]


RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
 “Katakanlah; ‘Aku beriman kepada Allah’ dan kemudian hendaklah kamu Istiqamah’.”
Daripada Sufyan Ibn ‘Abdullah R.A  
[ H.R.S : Imam Ahmad, an-Nasai, Muslim, at-Tirmizi dan Ibnu Majah Ra. A. ]


"Iman adalah percaya kepada Allah S.W.T, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhirat dan Qada dan Qadar yang baik dan buruk daripada Allah SWT.”

[ H.R.S : Imam Muslim Ra. A. – Hadis Jibril ]

Tiada ulasan: