The Alien - Link Select

Ahad, 1 September 2013

SANTAPAN ROHANI ???

ALLAH S.W.T
Berfirman :

Maka setelah Kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
(QS. 7:135)
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(QS. 7:136)
Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
(QS. 7:137)

RASULULLAH NABI MUHAMMAD S.A.W
Bersabda :
“Nanti akan muncul di antara ummatku beberapa kaum yang menghalalkan zina (Seks Bebas) , Sutera, Khamar (Arak dengan pelbagai nama) dan alat-alat muzik.”

( H.R.S : Imam Bukhari  : Sahih Bukhari 69: 494B; Musnad Imam Ahmad V/342, Sunan Abu Dawud no. 3688, Sunan Ibnu Majah no. 4036).


"Sesiapa yang menghina ALLAH dan Rasul-Nya serta agama Islam ini.
LAKNAT ALLAH ke atasnya dan sesiapa pun yang bersama-samanya serta yang membelanya."


Imam Muhammad Jibril Al-Khair. B.A

Tiada ulasan: