The Alien - Link Select

Selasa, 22 Februari 2011

ISLAM VS KRISTIAN

BERDASARKAN ayat dalam ULANGAN 18 : 18. memberitahu SLAMET yang merupakan Kristian Indonesia yang amat fanatik pada ajarannya... lalu aku katakan kepadanya bahawa ayat tersebut merujuk kepada Nabi Muhammad... BUKAN pada Nabi Isa @ Yesus. begini dakwaannya...

“Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka , seperti engkau ini ( Musa ) ; Aku akan menaruh FirmanKu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya”


kata Slamet.. Nabi ini harus seperti Musa.

1. Seorang yang dari kaum Israel .

Isa Al Masih yang cocok dengan penggenapan ini.

2. Seorang yang membawa wahyu Allah yang sesuai – Musalah yang membawa Taurat atau Hukum Allah yang disebut Perjanjian Lama. Isa Al masih membawa Injil yaitu penggenapan dari wahyu Musa. Sedangkan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam banyak hal bertentangan dengan Taurat ( misalnya korban darah, syahadat, naik haji dan lain-lain ).

3. Seorang yang menyatakan kuasa Allah dengan mujizat yang nyata. Musalah yang banyak membawa mujizat dalam Perjanjian Lama. Demikian juga kenyataannya Isa Al Masih juga diberikan segala macam mujizat (penyembuhan , membangkitkan orang mati dan lain-lain).

4. Seorang yang secara langsung mendengar berita dari Allah. Ini ditegaskan dalam Kitab Taurat Ulangan 34:10 , “Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka.” Al Qur’an menegaskan ini, “Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung” (Qs 4;164). Bukankah Nabi Muhammad mendengar pesan Tuhan melalui Jibrail berarti tidak langsung ?

Sebenarnya penggenapan Firman Allah kepada Musa ini sudah ada. Ditulis dalam Injil Surat Kisah Para Rasul 3:18-24, yaitu tentang Isa Al-Masih.

JAWAPAN YANG AKU BAGI PADA ORANG INI IALAH...

1. “Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka , seperti engkau ini ( Musa ) ; Aku akan menaruh FirmanKu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya”

jawapan anda pada no. 1... Seorang yang dari kaum Israel .
-kalau anda mengatakan demikian... maka nabi-nabi lain juga orang israel(Yahudi)- kriteria ini daopat dipenuhi oleh tokoh-tokoh setelah Nabi Musa a.s seperti SOLOMON, YESAYA,EZEKIEL, DANIEL, HOSEA, YOEL, MALACHI, YOHANES PEMBAPTIS DAN LAIN-LAIN .. KERANA MEREKA JUGA ORANG YAHUDI. --- mengapa tidak menerapkan ramalan tersebut kepada salah satu nabi-nabi ini? dan mengapa mesti Yesus? mengapa kita mesti menganggap yang satu ikan sementara yang lain Unggas???
= oleh itu Yesus tidak seperti Musa.

Jawapan 2.
Seorang yang membawa wahyu Allah
- Yesus tidak menerima wahyu atau hukum baru. melainkan meneruskan apa yang Nabi Musa ajarkan...lihat.. Matius 5 : 17-18 : "

5:17 "Janganlah menganggap bahwa Aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya.

5:18 Ingatlah! Selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu, tidak akan dihapuskan, kalau semuanya belum terjadi!

nah, Yesus tidak membawa wahyu baru atau hukum baru melainkan menggenapkan syariat Musa... makanya Yesus bukanlah orang yang membawa wahyu Allah... seperti Musa dan Muhammad yang membawa hukum baru.

jawapan 3
Seorang yang menyatakan kuasa Allah dengan mujizat yang nyata??
-nabi-nabi lain juga sama. seperti Yesaya, Solomon, Daud, .. malah antara nabi-nabi itni mampu menghidupkan orang mati. Mengapa mereka disisihkan dari ramalan ini?
oleh itu Yesus tidak serupa Musa...- ada ramai yang serupa Yesus...

Jawapan 4
Seorang yang secara langsung mendengar berita dari Allah...

Ya Musa bercakap langsung dengan Allah tetapi tidak berhadapan secara bersemuka...
Disamping mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril a.s, Nabi Muhammad SAW juga di waktu Mikrajnya ke hadirat Allah... baginda SAW telah bersemuka dengan Allah SWT tanpa dinding atau hijab. Nabi Muhammad telah melihat Alah dengan matanya sendiri.
maka Nabi Muhammad SAW lebih baik dan serupa dengan Musa berbanding YESUS.... Yesus tidak pernah bertemu Allah secara bersemuka!

dan Surat Kisah Para Rasul 3:18-24... tidak boleh diyakini penulisnya... kerana penulisnya adalah RAJA TIPUDAYA....

lalu aku menambah lagi...
Menurut Kristian Yesus adalah TUHAN... tetapi Musa bukan Tuhan = oleh itu Yesus tidak serupa dengan Musa

Menurut Kristian, Yesus pergi ke NERAKA selama tiga hari.. Tetapi Musa tidak masuk ke sana(Neraka) = kerana itu Yesus tidak serupa Musa.

Menurut kristian, Yesus mati untuk dosa-dosa dunia.. tetapi Musa mati bukan tujuan tersebut. = oleh itu Yesus tidak serupa Musa...

sebenarnya ada 8 SEBAB mengapa Nabi Isa atau Yesus tidak serupa Musa....
nanti aku akan dakwakan kepada dia ni kelak..

kita tunggu...

Tiada ulasan: