The Alien - Link Select

Rabu, 6 Oktober 2010

ISMAIL DAN ISHAK BERSAUDARA

Mari kita lihat sejarah Abraham berdasarkan Bible.
Saya ambil ayat ---
Ulangan 18: 18
“Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku...”
Penekanannya pada kata-kata “dari antara saudaramu, seperti aku...”
Musa dan kaumnya, orang2 Yahudi, di sini ditujukan sebagai satu ras dan sebagai ‘saudara’ mereka tanpa ragu2 ialah bangsa ARAB.
Perhatikanlah kitab suci Injil menyatakan Ibrahim(Abraham) sebagai “Sahabat Tuhan”. Ibrahim mempunyai dua orang isteri, SARAH dan HAJAR melahirkan seorang anak Ibrahim, putra pertamanya.

Kejadian 16:15 Lalu Hagar melahirkan anak laki-laki, dan Abram ayahnya, menamakan anak itu Ismael.
“17:23 Pada hari itu juga, Abraham mentaati Allah dan menyunatkan Ismael anaknya, dan semua orang laki-laki dalam rumahnya, termasuk para hamba yang lahir dalam rumahnya maupun yang dibelinya. 17:24 Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika ia disunat. 17:25 dan Ismael anaknya, berumur tiga belas tahun.”

Sampai usia 13 tahun, Ismail adalah satu-satunya anak dan benih Ibrahim ketika perjanjian disahkan antara Tuhan dan Ibrahim. Tuhan memberi Ibrahim anak laki-laki melalui Sarah yang dinamakan Ishak yang sangat muda dibandingkan dengan Ismail.
Jika Ismail dan ishak adalah anak dari ayah sama (Ibrahim). Maka mereka adalah kakak beradik. Kerana itu anak dari salah seorang dari mereka adalah saudara dari anak yang lain.
Keturunan Ishak adalah adalah bangsa Yahudi, keturunan Ismail adalah bangsa Arab.-JADI MEREKA BERSAUDARA ANTARA SATU SAMA LAIN.
Injil menegaskan . “Kejadian 16:12 Tetapi anakmu itu akan hidup seperti keledai liar; ia akan melawan setiap orang(saudaranya), dan setiap orang(saudaranya) akan melawan dia... “
Kejadian 25:17 Ismael berumur 137 tahun ketika ia meninggal.
25:18 Keturunannya tinggal di daerah antara Hawila dan Syur di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka hidup terpisah dari keturunan Abraham yang lain. “


Anak-anak Ishak adalah saudara dari keturunan Ismail. Dengan cara yang sama Muhammad berasal dari saudara bangsa Israel. Kerana dia adalah keturunan dari Ismail putra Ibrahim. Hal ini tepat sekali dengan ramalan. “...dari antara saudaramu”(U18:18)
Ramalan itu dengan jelas menyebutkan nabi yang datang itu adalah seperti Musa, harus tidak berasal dari anak-anak Ismail atau di antara mereka sendiri, tetapi berasal dari antara saudara mereka(Anak-anak Ismail dan Ishak adalah bersaudara). Kerana itu Muhammad berasal dari saudara mereka.
Maka lihat 11 perkara yang tidak terbantah itu sebelum ini..... menunjukan Yesus tidak seperti Musa...

TETAPI Muhamamd seperti Musa!

Selepas ini saya akan tunjukkan kepada anda... ayat seterusnya... dalam Ulangan ..

Selamatkan diri anda.

Greendream

Tiada ulasan: