The Alien - Link Select

Rabu, 18 Ogos 2010

SILSILAH TAREQAT NAQSYABANDIAH

SILSILAH PEWARIS NAQSYABNADI
Silsilah Penerus Keguruan Tarekat Naqsyabandi ini.

ALLAH SWT

Malaikat Jibril a.s

Rasulullah Nabi Muhammad SAW


1.Abu Bakar as-Siddiq. radiya l-Lahu ’anh

2.Salman al-Farisi. radiya l-Lahu ‘anh

3.Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakar as-Siddiq. radiya l-Lahu ‘anh

4.Imam Ja’far as-Sadiq. radiya l-Lahu ‘anh

5.Syaikh Abu Yazid Thaifur al-Bustami. Qaddasa i-Lahu sirra. (Q..S)

6.Syaikh Abu Hasan Ali al-Kharqani. (Q.S)

7.Syaikh Abu Ali al-Fadlal ibn Muhammad ath-Thusi al-Farmadhi. (Q.S)

8.Syaikh Abu Ya’qub Yusup al-Hamadani ibn Ayyub ibn yusup ibn al-Husain. (Q.S)

9.Syaikh Abdul Khaliq al-Gujdawani ibn Imam Abdul Jamil ibn-ibn-ibn Malik ibn Anas. (Q.S)

10.Syaikh Arif ar-Riwiqari. (Q.S)

11.Syaikh Mahmud al-Anjir Faqwani. (Q.S)

12.Syaikh Azizan Ali ar-Ramitani. (Q.S)

13.Syaikh Muhammad Baba al-Samasi. (Q.S)

14.Syaikh Sayyid Amir Kulali bin Sayid Hamzah. (Q.S)

15.Syaikh Muhammad Baha’ al-Din al-Naqsyabandi ibn Muhammad as-Syariful Husaini a-Hasani al-Bukhari. (Q.S)

16.Syaikh Muhammad ‘ala-Uddin Bukhari al-Aththar Khawarizmi. (Q.S)

17.Syaikh Ya’qub al-Charkhi. (Q.S)

18.Syaikh Nasiruddin Ubaidullah al-Ahrar as-Samarqandi. (Q.S)

19.Syaikh Muhammad az-Zahid. (Q.S)

20.Syaikh Darwish Muhammad. (Q.S)

21.Syaikh Muhammad Khawajiki al-Amkani ibn Darwish Muhammad. (Q.S)

22.Syaikh Muhammad Muayyi al-Din al-Bagi’ Billah. (Q.S)

23.Syaikh Ahmad al-Faruqi Sirhindi. (Q.S)

24.Syaikh Muhammad al-Ma’sum ibn Muhammad al-Faruqi. (Q.S)

25.Syaikh Muhammad Syaifuddin ibn Muhammad al-Ma’sum ibn Muhammad al-Faruqi. (Q.S)

26.Syaikh Sayyid Nur Muhammad al-Badawani. (Q.S)

27.Syaikh Syamsuddin Habibullah Jani janna Muzhiru al-Alawi. (Q.S)

28.Syaikh Abdullah ad-Dahlawi a-alawi. (Q.S)

29.syaikh Dhiyauddin Khalid Usmani al-Kurdi al-Baqdadi. (Q.S)

30.Syaikh Abdullah Affandi. (Q.S)

31.Syaikh Sulaiman al-Qarimi. (Q.S)

32.Syaikh Sulaiman Zuhdi. (Q.S)

33.Saidi Syaikh Ali Ridho. (Q.S)

34.Saidi Syaikh Muhammad Hasyim al-Khalidi. (Q.S)

35.Saidi Syaikh Khadirun Yahya Muhammad Amin, Msc. (Q.S)

36.Saidi Syaikh Muhammad Syukur Der Moga Barita Raja. (Q.S)

Tiada ulasan: