The Alien - Link Select

Selasa, 27 April 2010

5 NAMA NABI MUHAMMAD S.A.W.

Hadis Hari Ini - Lima Nama Rasulullah - Dari Jubair bin Muth’in, katanya:"Aku mempunyai lima nama. Aku Muhammad (dipuji), aku Ahmad (amat terpuji), aku Mahi (penghapus) yang Tuhan menghapuskan kekafiran dengan usahaku, aku Hasyir (pengumpul) di mana dikumpulkan manusia di belakangku dan aku ‘Aqib (penghabisan)." -

Tiada ulasan: