The Alien - Link Select

Selasa, 17 November 2009

Kejadian langit dan Bumi dalam 6 masa.

Al-A’raf:[54
]”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa …”
Yunus : [3
]
”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Ia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan…”

Hud:[7
]”Dan Dia lah yang menjadikan langit dan bumi dalam masa…”

Al-Furqaan:[59
]”Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Ialah Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya.”

As-Sajdah:[4
]”Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy.”

Fushshilat;[10
]”Dan Ia menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya, dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa.”

Dan penciptaan Langit dan Bumi ini Allah berfirman dalam surah

Al-Kahfi:[51]
”Aku tidak memanggil mereka(Iblis dan anak cucunya) menyaksi atau membantuKu menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya Aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu.”
(Sila lihat = Al-A’raf:54, Yunus :3, Hud:7, Al-Furqaan:59, As-Sajdah:4 dan Fushshilat;10.)

Nabi Muhammad SAW bersabda :“Allah SWT menciptakan Bumi dan pada hari AHAD dan ISNIN, menciptakan gunung-gunung dan yang lainya pada hari SELASA, dan pada hari RABU menciptakan pepohonan, air, desa-desa, bangunan dan reruntuhan. Jadi semuanya ada EMPAT hari. Kemudian pada Hari KHAMIS menciptakan langit, Pada hari JUMAAT menciptakan Bintang-Bintang, matahari, rembulan, Jin dan malaikat serta Syurga dan Neraka sampai hanya tersisa 3 jam. Pada jam pertama dari 3 jam yang tersisa tersebut. Allah menciptakan AJAL / MAUT. Pada jam Ke-2, Allah menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat. Dan, pada jam ke-3 diciptakan ADAM a.s, kemudian ditempatkan di Syurga, lalu IBLIS diperintah untuk sujud kepada ADAM. Sampai akhirnya ADAM dikeluarkan dari SYURGA [pada saat-saat akhir iaitu tepat pada hari Jumaat berikutnya.”(Hadis Sahih Al-Baihaqi)

Sebab itu Allah berfirman dalam surah Fushshilat : 9-10
[9]
”Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya! Yang demikian (sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan sekalian alam,”
[10]
”Dan Ia menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya, dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya-Bumi dan Langit - itu berlaku) dalam empat masa.”

Lalu di kuatkan oleh ALLAH dalam firman-Nya :

Qaf:[38]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami sebarang susah payah.
[39]
Oleh itu bersabarlah (wahai Muhammad) akan apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu itu), dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu (terutama) sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam.

Sedang menurut Bibel pula ialah…:
Liat… Kejadian 1 : 1-31- proses kejadian.. disambung pula dengan Kejadian 2 : 1-4

Malangnya.. Tuhan dalam Bibel itu mengatakan Tuhan beristi rehat pada hari ke -7… sedangkan Tuhan sepatutnya tidak akan lemah sehingga memerluan REHAT!... Allah Maha berkuasa bukan???

Qaf:[38]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami sebarang susah payah.


udah faham?
Wallahu’alam (Hanya Allah yang lebih Maha Mengetahui)"

Tiada ulasan: