The Alien - Link Select

Selasa, 27 Oktober 2009

YESUS MATI DISALIB?

Katakanlah:'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu'. Jika kamu adalah orang yang benar."
(QS. Al-Baqarah (2): 111).
"Segala sesuatu harus diuji, dan yang baik harus diikuti."
(I Tesalonika 5 : 21)
Persoalannya apakah Yesus mati disalib?
Mari kita lihat dalam Qur'an dan Bible
An-Nisaa[157]
"Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin."

ini pernyataan yang paling benar dan jelas dari Allah tentang Yesus!

sekarang mari kita lihat dalam Bibel!
1. Yesus memohon pertolongan dari Allah (Matius 27 ; 46-Pukul tiga sore, Yesus berteriak dengan suara keras, "Eli, Eli, lama sabakhtani?" yang berarti, "Ya Allah-Ku, ya Allah-Ku, mengapakah Engkau meninggalkan Aku?"
, Lukas 22 : 42 -"Bapa," kata-Nya, "kalau boleh, jauhkanlah daripada-Ku penderitaan yang harus Kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauan-Ku, melainkan menurut kemauan Bapa saja.")

2. Yesus berdoa dan diterima doanya agar tidak mati ditiang salib.(Lukas 22 : 43-22:43 (Seorang malaikat datang kepada-Nya dan menguatkan-Nya., Ibrani 5: 7-Pada masa Yesus hidup di dunia ini, Ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari kematian. Dan karena Ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka Ia didengarkan., Yakobus 5 : 16-...Doa orang yang menuruti kemauan Allah, mempunyai kuasa yang besar.
Matius 7 : 7-10-7:7 "Mintalah, maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu.

7:8 Karena orang yang minta akan menerima; orang yang mencari akan mendapat; dan orang yang mengetuk, akan dibukakan pintu.

7:9 Di antara kalian apakah ada ayah yang memberikan batu kepada anaknya, kalau ia minta roti?

7:10 Atau memberikan ular, kalau ia minta ikan?


3. kaki Yesus tidak dipatahkan oleh tentera Romawi.(Yohanes 19 : 32-33- Maka prajurit-prajurit itu pergi dan mematahkan lebih dahulu kaki dari kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. 19:33 Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat Ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kaki-Nya.)-*kalau sudah Yesus meninggal maka tentu tentera itu akan mematahkan kaki Yesus. malah tidak dipatahkan kerana tentu sekali tentera itu mendapati Yesus tidak bersalah dan MASIH HIDUP lalu tidak mematahkan kaki Yesus seperti dua yang lain itu lalu mengatakan pura2 bahawa Yesus sudah meninggal lalu menurunkannya cepat2.


4. Jika Yesus mati di tiang salib darahnya pasti membeku! Bibel menyatakan bahawa darah dan air memancut keluar (Yohanes 19 : 34-Tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tombak oleh seorang dari prajurit-prajurit itu; dan segera keluarlah darah dan air.)

5. Kasusnya sama dengan Nabi Yunus dalam perut ikan selama 3 hari!(Matius 12 : 40-Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut ikan besar. Begitu juga Anak Manusia akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut bumi.)-Yesus hanya berada dalam tanah selama satu hari(Sabtu pada waktu siang sahaja) dan dua malam(Jumaat dan sabtu malam) Adakah Yunus masih hidup dalam perut paus itu dan semasa keluar dari perut paus tersebut? Tentu jawapannya masih hidup!

6. Yesus sendiri mengatakan bahawa dia tidak mati disalib!(Yohanes 20 : 17-"Jangan pegang Aku," kata Yesus kepadanya, "karena Aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah-Ku dan Allahmu.")- bukti terkuat diakui Yesus sendiri!

7. Selepas disalib murid-muridnya menyangka bahawa dia bukanlah Yesus yang sama dalam bentuk tubuh tetapi dalam kerohanian kerana tubuh yang dibangkitkan kembali hanya wujud dalam bentuk kerohanian.(Lukas 20 : 34-36-20:34 Yesus menjawab, "Orang-orang yang hidup sekarang ini kawin,

20:35 tetapi orang-orang yang layak untuk dibangkitkan sesudah mati, dan hidup di zaman yang akan datang, mereka tidak kawin.

20:36 Keadaan mereka seperti malaikat, dan tidak dapat mati. Mereka adalah anak-anak Allah, sebab mereka sudah dibangkitkan kembali dari kematian.) kemudian Yesus meyakinkan bahawa dia adalah orang yang sama (Lukas 24 : 36-41- Sementara mereka masih bercerita, tiba-tiba Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sejahteralah kalian!"

24:37 Mereka terkejut dan ketakutan, karena menyangka mereka melihat hantu.

24:38 Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa timbul keragu-raguan dalam hatimu?

24:39 Lihat tangan-Ku dan lihat kaki-Ku. Ketahuilah, bahwa Aku sendirilah ini! Rabalah dan perhatikanlah, karena hantu tidak mempunyai daging atau tulang, seperti yang kalian lihat pada-Ku."

24:40 Yesus berkata begitu sambil memperlihatkan kepada mereka tangan dan kaki-Nya.

24:41 Dan sementara mereka masih belum dapat percaya, karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kalian punya makanan di sini?")


nah terbukti... Qur'an dan Bibel telah menegaskan bahawa Yesus tidak mati ditiang salib! dan penebusan dosa warisan itu masih belum dipenuhi!
Umat kristen masih berdosa dan penebusan dosa waris itu masih belum dipenuhi!!!
yang mengajar doktorin ini adalah Saulus yang mengatakan Yesus mati disalib untuk menebus dosa waris yang sebenarnya tidak wujud dalam Bibel!
Oleh itu, sah!
...YESUS TIDAK MATI DITIANG SALIB!!!

Tiada ulasan: