The Alien - Link Select

Khamis, 22 Oktober 2009

TIADA TUHAN SELAIN ALLAH

Mari kita lihat siapa Yesus dalam Qur'an...Al-Imran : 39 "Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di Mihrab,(katanya): "Bahawasanya Allah memberi khabar yang mengembirakanmu, dengan (mengurniakanmu seorang anak lelaki bernama) Yahya, yang akan beriman kepada Kalimah dari Allah, dan akan menjadi ketua, dan juga akan menahan diri dari berkahwin, dan akan menjadi seorang Nabi dari orang-orang yang soleh".(Ingatlah) ketika malaikat berkata: "Wahai Maryam! Bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu, dengan (mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan) Kalimah daripada Allah, nama anak itu: Al-Masih, Isa @ Yesus Ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan (diberi kemuliaan di sisi Allah).”Yesus digelar kalimat suci dari Tuhan dalam dua ayat diatas... Hal ini bersesuaian dengan I Korintus 3 : 23 "...dan Kristus kepunyaan Allah."sepatutnya John 1:1 ditulis begini. "...dan kalimat itu adalah kepunyaan Tuhan."ini kesilapan berlaku akibat terjemahan bahasa Aram ke Bahasa Yunani...jadi Hotdi... kita perlu faham kalimat Tuhan itu apa dan akhirnya bukan Tuhan tetapi hanya kalimat-Nya sahaja.Kalimat itu ialah 'Kun'. yang bermakna "Jadi"lihat ayat seterusnya..."Maryam berkata:" Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun?" Allah berfirman; "Demikianlah keadaannya, Allah menjadikan apa yang dikehendakiNya; apabila Ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka Ia hanyalah berfirman kepadanya:` Jadilah engkau ', lalu menjadilah ia." -Al-Imran : 47
Apakah anda masih yakin Yesus itu Tuhan???

Siapakah tuhan? ada berapakah tuhan yang ada??? sekurang-kurangnya ada dua dalam John 1: 1.. dan ini bertentangan pula dengan
Ulangan 4 : 39"Sebab itu sadarilah hari ini dan jangan lupa: TUHAN satu-satunya Allah di langit dan di bumi; tak ada yang lain."
Ulangan 6 : 4"Saudara-saudara, ingatlah! Hanya TUHAN, dan TUHAN saja Allah kita!"
Yesaya 43 : 10-11 "Hai umat-Ku, kamulah saksi-saksi-Ku, kamu Kupilih menjadi hamba-hamba-Ku, supaya mengenal Aku dan percaya kepada-Ku, dan mengerti bahwa Akulah Allah. Aku Allah Yang Mahaesa, tak ada lainnya sebelum dan sesudah Aku.
Aku sendirilah TUHAN, selain Aku tak ada yang menyelamatkan(Penyelamat). "
Yesaya 44 : 6 "Inilah kata TUHAN Yang Mahakuasa, Raja dan pelindung Israel, "Aku Allah Yang Mahaesa, yang pertama dan yang terakhir."
Yesaya 45 : 18 "Tuhanlah yang menciptakan langit, Dialah Allah! Dialah yang menjadikan dan membentuk bumi, membuatnya kokoh dan tetap berdiri. Ia tidak menjadikannya tempat yang sunyi sepi, tetapi tempat untuk didiami. Dialah yang berkata, "Akulah TUHAN, dan tak ada lainnya."
Dari yesaya 45 : 18 sahaja kita dapat buat kesimpulan bahawa hanya Tuhan yang Satu yang merupakan pencipta dan tiada Tuhan selain Allah. Bahkan bukan Yesus dan dia(Yesus) tidak turut serta dalam penciptaan itu.
Lihat juga Hosea 13 : 4 "TUHAN berkata, "Akulah TUHAN Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kamu tidak mempunyai Allah selain Aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu."
Zakharia 14 : 9 "Maka TUHAN akan memerintah sebagai raja atas seluruh muka bumi; setiap orang akan menyembah Dia sebagai Allah dan mengenal Dia dengan nama yang sama."
Malah Orang islam menyebut nama tuhan yang sama iaitu Allah... bukan itu sahaja, malah yang mengaku umat Yesus juga menyebut nama tuhan yang sama... Allah!
jadi di mana Yesus? yang kononnya adalah Tuhan?
Dimana???

Maka, segai kesimpulan!!!
Ulangan 4 : 39"Sebab itu sadarilah hari ini dan jangan lupa: TUHAN satu-satunya Allah di langit dan di bumi; tak ada yang lain."
Ulangan 6 : 4"Saudara-saudara, ingatlah! Hanya TUHAN, dan TUHAN saja Allah kita!"
Yesaya 43 : 10-11 "Hai umat-Ku, kamulah saksi-saksi-Ku, kamu Kupilih menjadi hamba-hamba-Ku, supaya mengenal Aku dan percaya kepada-Ku, dan mengerti bahwa Akulah Allah. Aku Allah Yang Mahaesa, tak ada lainnya sebelum dan sesudah Aku.
Aku sendirilah TUHAN, selain Aku tak ada yang menyelamatkan(Penyelamat). "
Yesaya 44 : 6 "Inilah kata TUHAN Yang Mahakuasa, Raja dan pelindung Israel, "Aku Allah Yang Mahaesa, yang pertama dan yang terakhir."
Yesaya 45 : 18 "Tuhanlah yang menciptakan langit, Dialah Allah! Dialah yang menjadikan dan membentuk bumi, membuatnya kokoh dan tetap berdiri. Ia tidak menjadikannya tempat yang sunyi sepi, tetapi tempat untuk didiami. Dialah yang berkata, "Akulah TUHAN, dan tak ada lainnya."
Dari yesaya 45 : 18 sahaja kita dapat buat kesimpulan bahawa hanya Tuhan yang Satu yang merupakan pencipta dan tiada Tuhan selain Allah. Bahkan bukan Yesus dan dia(Yesus) tidak turut serta dalam penciptaan itu.
Lihat juga Hosea 13 : 4 "TUHAN berkata, "Akulah TUHAN Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kamu tidak mempunyai Allah selain Aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu."
Zakharia 14 : 9 "Maka TUHAN akan memerintah sebagai raja atas seluruh muka bumi; setiap orang akan menyembah Dia sebagai Allah dan mengenal Dia dengan nama yang sama."

maka diutus-Nya Muhammad sebagai penerus usaha Nabi Isa @ Yesus... dengan kalimah
"Tiada Tuhan disembah melainkan Allah."
dan menegaskan dalam kalimah kedua... bahawa Muhammad itu pesuruh-Nya...
agar manusia tidak menyembah Muhammad seperti manusia lain menyembah Nabi Isa.- Maka ditegaskan kpd seluruh manusia bahawa Muhammad itu Nabi dan Utusan Allah... bukan Tuhan!


Yesus juga berkata dalam Markus 12 : 29 “Yesus menjawab, "Perintah yang pertama, ialah: 'Dengarlah, hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.”

I Korintus 8 : 4 “Tentang persoalan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Dan kita tahu juga bahwa Allah hanya satu; tidak ada yang lain.

I Timotius 2 : 5 “Sebab, hanya ada satu Allah, dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, manusia itu Kristus Yesus.”

Makanya Yesus adalah manusia yang diberi tugas sebagai ‘nabi’ atau Utusan kepada Allah.

Memang ada Yesus meramalkan bahawa dia akan disembah oleh manusia.
Lihat…

Matius 15 : 9 “Percuma mereka menyembah Aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan-Ku.'"

Semua doktrin moden ajaran Kristen adalah ciptaan manusia, Konsep Trinitas, Ketuhanan Yesus, Ketuhana Yesus anak Allah, Dosa asal dan penebusan dosa, Dari kata-kata Nabi Isa yang tercatit dalam kitab perjanjian Baru, jelaslah bahawa Yesus tidak pernah mendakwa bersifat ketuhanan atau sama dengan tuhan.
Lihat…

“Tiada daya upaya pada diriku sendiri.” (John 8 : 28)
“Bapaku lebih hebat dariku.” (John 14 : 28)
“…Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.” Markus 12 : 29
“Dan pada pukul tiga sore, Yesus berteriak dengan suara yang keras, "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" yang berarti, "Ya Allah-Ku, ya Allah-Ku, mengapakah Engkau meninggalkan Aku?" Markus 15 : 34
“…"Bapa! Ke dalam tangan-Mu Kuserahkan diri-Ku!..."Lukas 23 : 46

Tiada ulasan: