The Alien - Link Select

Rabu, 9 Januari 2008

KAWALAN AGAMA DI MALAYSIA

Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam) (Negeri Sembilan) 1991 yang diperkenankan pada 11 Februari 1992. Enakmen itu bertujuan mengawal dan menyekat pengembangan iktikad dan kepercayaan agama bukan Islam di kalangan Muslim. Enakmen 15 seksyen itu antara lain, memperuntukkan jenis kesalahan dan penguatkuasaan terhadap kesalahan antaranya:
l -Memujuk, mempengaruhi, memaksa atau menghasut seorang Islam untuk menjadi seorang pengikut, atau anggota suatu agama bukan Islam;

l -Mendedahkan seorang yang beragama Islam bawah umur 18 tahun kepada pengaruh suatu agama bukan Islam;
l-Mendekati seorang yang beragama Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan, atau pertunjukan apa-apa perkara mengenai suatu agama bukan Islam;
l- Menghantar atau menyerahkan terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang yang beragama Islam;
l- Membahagikan apa-apa terbitan atau bahan publisiti mengenai agama bukan Islam kepada orang yang beragama Islam;
l- Menggunakan perkataan dan perbahasan tertentu yang bersumberkan Islam.

-BERITA HARIAN-

Tiada ulasan: