The Alien - Link Select

Sabtu, 17 Jun 2017

LAILATUL QADAR YANG DITUNGGU DAN QUR'AN DITURUNKAN???

Peristiwa-peristiwa besar yang berkisar di sekitar Petunjuk Allah, dari Adam hingga ke Nabi terakhir, tentu banyak yang telah berlaku. Namun tidak semua diceritakan di dalam al-Qur'an, atau tidak diceritakan dengan panjang lebar. Maka apa yang diceritakan adalah apa yang manusia harus tahu sahaja.

Peristiwa penurunan al-Qur'an adalah suatu yang besar juga, yang tidak ditinggalkan sebutannya di dalam al-Kitab. Ia disebut berulang kali. Justeru ayat-ayatnya didapati agak banyak tetapi terselit di sana sini di beberapa buah halaman al-Qur'an yang mulia. Lalu ayat-ayat tersebut disusun di sini mengikut kronologinya.

Ayat pertama dapat dibaca dalam surah al-Baqarah. Ia mengisahkan al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan.  Sempena penurunan itu manusia diwajibkan berpuasa pada bulan berkenaan. 

ALLAH S.W.T berfirman :

"Bulan Ramadan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas dari Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa;" [Q.S.2:185]

Al-Qur'an diturunkan pada suatu malam bulan Ramadhan. Pada malam itu hamba-Nya(Nabi Muhammad SAW) yang dipilih untuk menerima Kitab tersebut telah diperjalankan dari sebuah masjid, iaitu, MASJIDIL HARAM(Tempat Sujud yang Suci), ke sebuah MASJIDIL AQSA (tempat sujud lain yang lebih jauh) yang terletak di Gua Hira', jauh daripada tempat baginda tinggal. Tujuan baginda diperjalankan ke destinasinya adalah untuk diperlihatkan sebahagian daripada ayat-ayat Tuhannya.

ALLAH S.W.T berfirman :

"Dia disanjung, yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram(Tempat Sujud yang Suci) ke MASJIDIL AQSA (Tempat Sujud yang lebih jauh) di mana sekitarannya Kami berkati, supaya Kami lihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat." [Q.S.17:1]

*Masjidil Aqsa atau Tempat Sujud yang lebih jauh bukan di Palestin, tetapi di Gua Hira' yang terletak di kawasan pergunungan, yang jauh dari Masjidil Haram.

Hal ini berlaku sepertimana juga kepada Nabi Musa yang telah diperjalankan supaya pergi ke gunung untuk menerima kitab Taurat.

Malam tersebut terus disebut di dalam al-Qur'an. Kali ini ia dipanggil malam yang diberkati. Dan frasa ayat-ayat Kami yang disebut di dalam ayat di atas diganti dengan kalimat Kitab pula.

ALLAH S.W.T berfirman:

"Demi Kitab yang jelas. Kami turunkannya pada satu malam yang diberkati; Kami selamanya beri amaran, Di dalamnya segala urusan yang bijaksana ditentukan, Sebagai satu urusan daripada Kami; Kami selamanya utus, Sebagai satu pengasihan daripada Pemelihara kamu; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui,"
[Q.S. 44:2-6]

Al-Qur'an yang diturunkan pada malam yang diberkati itu adalah jelas dan mengandungi segala urusan yang bijaksana, yang sudah ditentukan. Di dalamnya juga terkandung amaran daripada Tuhan.

Kitab tersebut adalah wahyu yang diwahyukan, yang dibawa oleh dia yang sangat kuat. Dia tegak mengambang di horizon yang tinggi, kemudian turun mendekati Nabi, lalu wahyukan apa yang dia wahyukan. Mungkin di situlah tempat MASJIDIL AQSA @ masjid yang lebih jauh yang disebut tadi.

ALLAH S.W.T, Berfirman:

"Ini  tidak lain hanya satu wahyu yang diwahyukan, Yang mengajar dia, yang sangat dalam kekuatan, Sangat kuat ; dia tegak mengambang, Di horizon yang tinggi, Kemudian mendekati dan turun, Jarak dua ibu panah, atau lebih dekat, Kemudian mewahyukan hamba-Nya, apa yang dia wahyukan."
[Q.S.53:4-10]

Dia yang wahyukan Nabi itu adalah bukan Tuhan. Ayat-ayat bakal dipetik di sini akan jelaskannya.

Berhenti sejenak untuk mengisahkan pertemuan Nabi dengannya buat kali kedua. Ceritanya begini (sambungan petikan di atas):


ALLAH S.W.T, Berfirman:
"Sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi, Di sisi pohon bidara berbatasan (sidratil muntaha), Di sisinya taman (jannah) untuk menginap, Ketika sesuatu yang menutupi, menutupi pohon bidara, Penglihatannya tidak menyimpang, dan tidak juga melampaui batas. Sesungguhnya dia telah melihat satu daripada ayat-ayat Pemeliharanya yang paling besar."
[Q.S.53:13-18]

Mungkin yang dilihatnya sebagai satu daripada tanda-tanda Tuhan yang paling besar ialah kitab TULEN al-Qur'an berupa papan yang dijaga. Firman mengenainya berbunyi,

"Tidak, tetapi ia sebuah al-Qur'an yang cemerlang, Pada papan yang dijaga." 
[Q.S. 85:21-22]

Atau, baginda melihat malaikat Jbril yang membawa turun Papan al-Qur'an yang indah.

Kembali kepada perbincangan mengenai tajuk. Wahyu yang disampaikan berupa ucapan. Lantas, diandaikan iaitu Nabi telah menulis untuk menyalinnya. Ini padan dengan sebuah ayat mengandungi dakwaan orang-orang di sekeliling baginda bahawa Kitab yang dibawanya telah diimlakkan kepadanya, berbunyi:

"Mereka berkata, 'Dongeng orang-orang dahulu kala, yang dia tulis, yang diimlakkan kepadanya pada waktu awal pagi dan petang." [Q.S.25:5]

Wahyu yang diucapkan itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Dia mempunyai kekuatan (disebut lagi) dan berkedudukan kukuh di sisi Allah, selain ditaati dan dipercayai. Firman-Nya,

"Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia, Mempunyai kekuatan, dengan Yang mempunyai Arasy kukuh, Ditaati, dan lagi, dipercayai. Teman kamu bukanlah orang yang dirasuk. Sesungguhnya dia melihatnya di horizon yang terang. Dia tidaklah lokek dengan yang ghaib." [Q.S.81:19-24]

Nabi telah melihat Rasul(Malaikat Jibril) tersebut di horizon (disebut lagi) yang terang. Rasul menurut al-Qur'an adalah juga daripada golongan malaikat, bukan manusia sahaja.

Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan bahawa al-Qur'an dibawa turun oleh Roh Amin -

"Sesungguhnya ia adalah satu penurunan Pemelihara semua alam, Dibawa turun oleh Roh Amin,"
[Q.S. 26:192-193]

Sementara di awal al-Qur'an, nama Jibril disebut sebagai yang turunkan al-Qur'an ke dalam hati Nabi terutamanya:

".... Jibril, maka dialah yang turunkannya ke dalam hati kamu, dengan izin Allah, mengesahkan apa yang sebelumnya, dan petunjuk, dan berita gembira bagi orang-orang mukmin."
[Q.S.2:97]

Oleh itu, mungkin tidak salah menyimpulkan bahawa dia yang sangat kuat, Rasul yang mulia dan Roh Amin adalah sebenarnya MALAIKAT JIBRIL.

Sebutan mengenai malam al-Qur'an diturunkan diakhiri dengan ayat-ayat berikut:

"Sesungguhnya, Kami turunkannya pada malam yang berkuasa.  Dan tahukah kamu apakah ia malam yang berkuasa?  Malam yang berkuasa adalah lebih baik daripada seribu bulan, Padanya malaikat-malaikat dan Roh turun, dengan izin Pemelihara mereka, dengan segala perintah,  Sejahteralah ia, hingga terbit fajar." [Q.S. 97:1-5]

Malam al-Qur'an diturunkan adalah pada waktu LAILATUL QADAR atau malam yang berkuasa, dan diberkati seperti yang telah dinyatakan. Pada malam itu malaikat-malaikat dan Roh turun dengan segala perintah Tuhan.

Perkataan Roh di dalam al-Qur'an membawa beberapa erti. Satu daripadanya ialah ayat-ayat Tuhan atau al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam ayat berbunyi :

"Begitulah Kami wahyukan kamu ROH daripada PERINTAH Kami. Kamu tidak tahu apakah al-Kitab itu, dan tidak juga keimanan; tetapi Kami membuatnya satu cahaya, yang dengannya Kami beri petunjuk kepada siapa yang Kami hendaki daripada hamba-hamba Kami. Dan kamu, sesungguhnya kamu beri petunjuk pada jalan lurus,"
[Q.S 42:52]

Lantaran itu, frasa daripada ayat-ayat 97:1-5 di atas yang berbunyi "malaikat-malaikat dan Roh turun ..... dengan segala perintah," boleh diertikan kepada malaikat-malaikat dan ayat-ayat al-Qur'an turun ..... dengan segala perintah.

Suatu malam pada bulan Ramadan, lebih 1400 tahun yang lalu, ditentukan Allah jadi diberkati, berkuasa dan amat baik, lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam tersebut, ayat-ayat-Nya, atau al-Qur'an, diturunkan. Pada Malam itu penuh kesejahteraan.

Namun, kesejahteraannya berakhir apabila terbit waktu fajar pada hari itu. Akan tetapi, AL-QUR'AN atau ROH yang ditinggalkan terus jadi CAHAYA PETUNJUK bagi hamba-hamba Allah yang dihendaki-Nya ke JALAN LURUS, sampai Hari Kiamat.

MALAM BERKUASA @ LAILATUL QADAR???

Banyak hadis yang mengatakan bahawa Nabi atau sahabat pernah terjumpa Lailatul Qadar itu, banyak catatan sejarah dari hadis yang membuktikannya. Nabi merupakan orang pertama yang melalui Malam tersebut dan pada malam itu juga nabi menerima Qur'an, yang diwahyukan oleh ALLAH melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi.

Keterangan Qur'an dalam Surah Al-Qadr - tentang Lailatul Qadar atau Malam yang berkuasa adalah amat jelas:

"Sesungguhnya, Kami turunkannya pada malam yang berkuasa. Dan tahukah kamu apakah ia malam yang berkuasa? Malam yang berkuasa adalah lebih baik daripada seribu bulan, Padanya malaikat-malaikat dan ROH turun, dengan izin Pemelihara mereka, dengan segala perintah.  Sejahteralah ia, hingga terbit Fajar." (97:1-5)

Ayat 97:1 menjelaskan bahawa LAILATULQADR @ MALAM YANG BERKUASA(97:1-5) dan SATU MALAM YANG DIBERKATI(44:3) itu HANYA BERLAKU pada bulan RAMADHAN ketika Qur'an diturunkan(2:185).

MALAM YANG BERKUASA itulah yang dikatakan lebih baik daripada seribu bulan dimana Malaikat dan Roh juga turun dan kesejahteraan hingga terbit Fajar. WALAUPUN, Qur'an telah diturunkan dan kini telah diamalkan.  namun, MALAM QADR masih dan tetap ada pada setiap bulan Ramadhan.


Qur'an itu diturunkan kepada Nabi sekaligus pada malam bulan Ramadhan dengan satu penurunan yang beransur-ansur(76:23)pada satu malam yang berkuasa dan diberkati. Maka peristiwa penurunan Qur'an itu hanya sekali sahaja manakala Lailatul Qadar itu, wujud SEKALI setahun iaitu pada Bulan Ramadhan sahaja.

*LAILATULQADAR  adalah KATA NAMA KHAS bagi malam tersebut. Maka Malam tersebut adalah wujud walaupun tanpa penurunan Qur'an kepada nabi Muhammad. Dan, malam itu digunakan sebagai Malam platform untuk ALLAH turunkan Qur'an ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.


Oleh itu,

menunggu-nunggu kedatangan LAILATUL QADAR nyatalah amalan yang baik dan pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat nabi dan sehingga kini Umat islam masih melakukannya secara tetap pada setiap bulan Ramadhan  setiap tahun tanpa meragunya dan tanpa mengabaikannya.- MALAM  KE 27 LAILATUL QADR 2017

Ahad, 11 Jun 2017

MENGUBATI PENYAKIT DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN???Bismillah 7 kali – letak tapak tangan kanan ke tempat yang sakit buat putaran tawaf 7 kali pada bahagian tersebut dengan tapak tangan sambil membaca ‘Bismillah’.
Cukup 7 kali tawaf- berhenti pada tempat yang sakit dan bacalah ayat ini:

“BISMILLAH, BISMILLAH, BISMILLAH- A’UDZUBIDZZATIILLAHI WAQUDRATIHII MIN SYARRI MAA AJIDU(TAJIDU) WA UHAAZIRUU(TUHAAZIRU).” -7 KALI
(Dengan nama ALLAh (3X), Aku berlindung dengan keperkasaan ALLAh dna KekuasaanNya, dari keburukan yang (Anda) rasakan dan yang aku(Anda) khuatirkan.”

3 kali ulangan
*Tambahan
Bacakan pada segelas air ayat2 Wahyu Q.. -minum
Dan buat nafas Suluken 10 kali.

Urutan titik refleksologi pada tapak kaki yang berkaitan

Sabtu, 27 Mei 2017

PUASA RAMADHAN 2017 ???Kalimat puasa di dalam al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi  
perkataan puasa adalah seperti berikut:

2:183. Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan bagi kamu berpuasa sebagaimana dituliskan bagi orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa.
2:184. Pada hari-hari yang terhitung; dan jika sesiapa antara kamu sakit, atau jika dia dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari lain; dan bagi orang-orang yang tidak boleh, ditebus dengan memberi makan seorang miskin, tetapi lebih baik baginya, yang buat kebaikan dengan sukarela, bahawa kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu tahu.
2:185. Bulan Ramadan yang padanya Al-Qur'an diturunkan untuk jadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa; dan sesiapa yang sakit, atau dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari yang lain. Allah hendakkan kemudahan bagi kamu, dan tidak hendak kesukaran bagi kamu; dan agar kamu cukupkan bilangan, dan agungkan Allah, bahawa Dia beri petunjuk kepada kamu supaya kamu berterima kasih.
2:187. Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah tahu bahawa kamu khianati diri-diri kamu sendiri, dan terima taubat kamu, dan maafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang Allah tuliskan (tetapkan) untuk kamu. Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan campuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid. Itu had-had (hudud) Allah; jangan keluar daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. 
(Puasa bermula dari fajar, bukan subuh, hingga malam (gelap) bukan pada waktu "maghrib".)

2:196. Sempurnakanlah Haji dan umrah kerana Allah; tetapi jika kamu dihalang, maka pemberian yang mudah didapati, dan jangan cukur kepala kamu sehingga pemberian itu sampai di tempat korban. Jika sesiapa antara kamu sakit, atau ada gangguan di kepalanya, ditebus dengan berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu rasa aman, sesiapa yang nikmati umrah sehingga Haji, maka hendaklah pemberiannya daripada yang mudah didapati, atau jika dia tidak dapati sesuatu, maka berpuasalah tiga hari dalam Haji, dan tujuh apabila kamu kembali. Itu sepuluh, genap; demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam balasan-Nya.
4:92. Tiadalah bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin melainkan dengan silap, dan sesiapa membunuh seorang mukmin dengan silap, maka hendaklah dia merdekakan seorang hamba yang mukmin, dan ganti rugi dibayar kepada keluarganya, kecuali mereka sedekahkannya. Jika dia daripada kaum yang bermusuhan dengan kamu, dan dia seorang mukmin, maka pembunuh hendaklah merdekakan seorang hamba yang mukmin, dan jika dia daripada kaum yang berhubungan dengan kamu dengan perjanjian, maka ganti rugi dibayar kepada keluarganya, dan pembunuh akan merdekakan seorang hamba yang mukmin; jika dia tidak dapatkan, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut - taubat Allah; Allah Mengetahui, Bijaksana.
5:89. Allah tidak pertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia pertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpah-sumpah itu. Penebusnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu beri keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau merdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak dapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itu penebus bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih.
5:95. Wahai orang-orang yang percaya, jangan bunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang bunuh dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa yang dia telah bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah; atau penebus - memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia rasai keburukan daripada pekerjaannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, tetapi sesiapa ulanginya, Allah akan lepaskan dendam kepadanya; Allah Perkasa, Pendendam.
19:26. Maka makan dan minumlah, dan gembiralah (berdingin mata); dan jika kamu lihat seseorang manusia, katakanlah, 'Aku telah bernazar kepada Yang Pemurah untuk berpuasa, dan pada hari ini, aku tidak akan berkata-kata kepada seseorang manusia pun.'"
33:35. Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang rendah hati dan perempuan yang rendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat - bagi mereka, Allah sediakan ampunan dan upah yang besar.
58:3. Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka telah mengatakan, mereka akan merdekakan seorang hamba sebelum keduanya sentuh satu sama lain. Dengan itu kamu ditegurkan; dan Allah sedar apa kamu buat.
58:4. Tetapi sesiapa yang tidak dapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya sentuh satu sama lain. Dan jika sesiapa yang tidak boleh, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin - itu, supaya kamu percayai Allah dan Rasul-Nya. Itu had-had (hudud) Allah; dan bagi orang-orang tidak percaya, azab yang pedih.

SELAMAT BERPUASA... :)

Sabtu, 22 April 2017

JIN???

Kalimat jin di dalam al-Qur'an


JIN diterjemah daripada janna, jinn, dan jinnah. Kesemua daripada akar yang sama iaitu jim nun nun. Kalimat jannah atau Taman dan beberapa yang lain, termasuk rasuk, turut terbit daripada akar tersebut.

Ayat-ayat yang mengandungi perkataan jin di dalam al-Qur'an adalah seperti di bawah ini:


Janna:
Daripada kalimat ini terbit dua perkataan iaitu jann (diterjemah kepada "jin") dan majnun (diterjemah kepada "rasuk"). Terdapat lima ayat mengandungi jann iaitu:

15:27. Dan jin, Kami cipta sebelumnya daripada api yang membakar.

55:15. Dan Dia cipta jin daripada api yang tiada asap.

55:39. Pada hari itu, tiada yang akan ditanya mengenai kesalahannya, tidak manusia dan tidak juga jin.

55:56. Di dalamnya perawan-perawan yang menahan gerlingan mereka, yang belum disentuh sebelum mereka oleh manusia atau jin.

55:74. Yang belum disentuh sebelum mereka oleh manusia atau jin,


Jinn:

6:100. Namun begitu, mereka adakan bagi Allah, sebagai sekutu-sekutu, jin, padahal Dia yang cipta mereka. Mereka andaikan bagi-Nya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan tanpa sebarang pengetahuan. Dia disanjung! Tingginya Dia di atas apa mereka terangkan.

6:112. Begitulah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi suatu musuh, syaitan-syaitan daripada manusia dan jin, yang mewahyukan ucapan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk menipu; dan sekiranya Pemelihara kamu hendak, tentu mereka tidak membuatnya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

6:128. Pada hari Dia kumpulkan mereka kesemuanya: "Wahai golongan jin, kamu telah banyak ambil daripada manusia." Kemudian wali-wali mereka di kalangan manusia berkata, "Wahai Pemelihara kami, sebahagian kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lain, dan kami telah sampai tempoh yang Engkau tentukan bagi kami." Dia berkata, "Apilah tempat tinggal kamu, di dalamnya tinggal selama-lamanya"; kecuali seperti yang Allah hendaki; sesungguhnya Pemelihara kamu Bijaksana, Mengetahui.

6:130. "Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah Rasul-Rasul datang daripada kamu sendiri yang ceritakan kepada kamu ayat-ayat-Ku, dan beri amaran kepada kamu mengenai pertemuan hari kamu ini?" Mereka berkata, "Kami saksikan terhadap diri-diri kami sendiri." Mereka ditipu oleh kehidupan dunia, dan mereka saksikan terhadap diri-diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang tidak percaya.

7:38. Berkata, "Masuklah kamu kepada umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu, daripada jin dan manusia, ke dalam Api." Setiap kali sesuatu umat masuk, ia laknatkan saudaranya sehingga, apabila mereka semua sudah berkumpul di dalamnya, yang terakhir daripada mereka berkata kepada yang pertama, "Wahai Pemelihara kami, mereka inilah yang sesatkan kami, maka berikan mereka azab dua kali ganda daripada Api." Berkata, "Bagi masing-masing dua kali ganda, tetapi kamu tidak tahu."

7:179. Kami ciptakan untuk Jahanam banyak jin dan manusia; mereka mempunyai hati, tetapi tidak memahami dengannya; mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat dengannya; mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka adalah seperti binatang ternak; tidak, tetapi mereka lebih jauh sesat. Mereka itu, merekalah orang-orang yang lalai.

17:88. Katakanlah, "Jika manusia dan jin berkumpul untuk datangkan yang serupa dengan al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat datangkan yang serupa dengannya, walaupun mereka membantu satu sama lain."

18:50. Dan apabila Kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka sujud, kecuali Iblis; ia adalah daripada jin, dan ia lakukan kefasiqan terhadap perintah Pemeliharanya. Apa, adakah kamu ambil ia dan keturunannya untuk menjadi wali-wali (sahabat-sahabat) kamu, selain daripada Aku, sedang mereka musuh bagi kamu? Betapa buruknya pengganti bagi orang-orang zalim!

27:17. Dan tenteranya dikumpulkan kepada Sulaiman, daripada jin, dan manusia, dan burung, dengan berbaris.

27:39. Ifrit, daripada jin, berkata, "Saya akan datangkannya kepada kamu sebelum kamu berdiri dari tempat kamu; saya mempunyai kekuatan untuknya, dan saya dipercayai."

34:12. Dan kepada Sulaiman, angin; peraliran paginya sebulan perjalanan, dan peraliran petangnya sebulan perjalanan. Dan Kami buatkan mata air leburan tembaga kuning mengalir baginya. Dan daripada jin, ada yang bekerja di hadapannya, dengan izin Pemeliharanya; dan sesiapa antara mereka menyimpang daripada perintah Kami, Kami akan merasakan kepada mereka azab yang Menyala.

34:14. Dan apabila Kami tentukan kematian kepadanya, tiada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, melainkan haiwan daripada bumi yang makan tongkatnya; dan apabila dia jatuh, jin lihat dengan jelas bahawa sekiranya mereka tahu yang ghaib, tentu mereka tidak tetap dalam azab yang hina.

34:41. Mereka berkata, "Engkau disanjung! Engkau Wali (Pelindung) kami, selain daripada mereka; tidak, tetapi mereka sembah jin; kebanyakan mereka mukmin pada mereka."

41:25. Dan Kami tentukan bagi mereka teman-teman yang dipercayai, dan mereka menampakkan indah bagi mereka apa yang di hadapan mereka, dan yang di belakang mereka. Maka wajarlah ke atas mereka Ucapan yang mengenai umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, daripada jin dan manusia; sesungguhnya merekalah orang-orang yang rugi.

41:29. Dan orang-orang tidak percaya berkata, "Wahai Pemelihara kami, perlihatkan kepada kami mereka yang sesatkan kami, kedua-dua jin dan manusia, dan kami akan letak mereka di bawah kaki kami supaya mereka jadi antara orang-orang yang lebih rendah."

46:18. Mereka itu adalah orang-orang yang wajar ke atas mereka Ucapan yang mengenai umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, daripada jin dan manusia; merekalah orang-orang yang rugi.

46:29. Dan apabila Kami palingkan kepada kamu sekumpulan jin untuk mendengarkan al-Qur'an; dan apabila mereka menghadirinya, mereka berkata, "Diamlah!" Kemudian, apabila ia telah selesai, mereka berpaling kepada kaum mereka, memberi amaran.

51:56. Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk sembah Aku.

55:33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu boleh tembus pembatasan langit dan bumi, tembusilah ia! Kamu tidak menembusinya kecuali dengan satu kuasa.

72:1. Katakanlah, “Diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin mendengarkan lalu mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami telah dengar sebuah al-Qur’an yang mengagumkan,
(Surah 72 ialah Surah Jin)

72:5. Dan kami sangka manusia dan jin tidak akan mengatakan dusta terhadap Allah.

72:6. Tetapi ada lelaki-lelaki tertentu daripada manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki tertentu daripada jin, dan mereka menambahkan mereka dalam kekejian,


Jinnah:

11:119. Kecuali orang-orang yang kepada mereka Pemelihara kamu kasihani. Untuk itulah Dia cipta mereka, dan sempurnalah pelaksanaan kata Pemelihara kamu, "Sungguh, Aku akan penuhi Jahanam dengan jin dan manusia kesemuanya."

32:13. "Sekiranya Kami hendak, tentu Kami beri tiap-tiap jiwa petunjuknya; tetapi sekarang Ucapan daripada-Ku adalah wajar - 'Sungguh, Aku akan penuhi Jahanam dengan jin dan manusia kesemuanya.'

37:158. Mereka adakan satu pertalian keluarga antara Dia dan jin; dan jin tahu bahawa mereka akan dihadapkan.


114:6. Daripada jin dan manusia."

Rabu, 19 April 2017

VEGETARIAN???

Vegetarian ialah amalan pemakanan yang mengecualikan segala daging haiwan, termasuk ternakan, buruan, ikan, kerang-kerangan atau krustasia, serta keluaran sampingan penyembelihan.[1] Sebab-sebab memilih amalan vegetarian boleh berkaitan dengan moral, agama, budaya, etika, estetik, persekitaran, masyarakat, ekonomi, politik, citarasa, atau kesihatan.

Terdapat beberapa jenis pemakanan vegetarian ini, termasuk yang mengecualikan telur dan/atau mana-mana keluaran usaha haiwan seperti tenusu dan madu. Contohnya, amalan vegan mengecualikan kesemua produk haiwan dari pemakanan. Mengikut takrif yang lebih ketat, produk haiwan tidak digunakan sebagai pakaian juga, sama ada penghasilan pakaian atau benda-benda seumpamanya melibatkan nyawa haiwan atau tidak (tenusu, telur, madu, bulu, sutera, bulu kapas, dsb.) [2] A generic term for both vegetarianism and veganism, as well as for similar diets, is "Plant-based diets".[3]

Pemakanan vegetarian telah didapati memuaskan keperluan khasiat untuk semua peringkat umur, sementara kajian-kajian selidik berskala besar telah membuktikan bahawa amalan vegetarian memanjangkan umur, menyihatkan badan, dan banyak mengurangkan risiko barah dan penyakit-penyakit lain.[4]

Khamis, 30 Mac 2017

SURAH AD-DUKHAN / ASAP ???

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

44:1. Ha Mim.

44:2. Demi Kitab yang jelas.

44:3. Kami turunkannya pada satu malam yang diberkati; Kami selamanya memberi amaran,

44:4. Di dalamnya segala urusan yang bijaksana ditentukan,

44:5. Sebagai satu urusan daripada Kami; Kami selamanya utus,

44:6. Sebagai satu pengasihan daripada Pemelihara kamu; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui,

44:7. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, jika kamu yakin.

44:8. Tidak ada tuhan melainkan Dia; Dia menghidupkan dan mematikan; Pemelihara kamu dan Pemelihara bapa-bapa kamu yang dahulu.

44:9. Tidak, tetapi mereka adalah dalam keraguan, bermain-main.

44:10. Maka berjaga-jagalah akan satu hari apabila langit mendatangkanasap yang jelas,

44:11. Menutupi manusia; ini adalah azab yang pedih.

44:12. "Wahai Pemelihara kami, hilangkanlah azab daripada kami; kami adalah orang-orang mukmin."

44:13. Bagaimanakah peringatan bagi mereka, sesungguhnya Rasul yang jelas telah datang kepada mereka,

44:14. Kemudian mereka berpaling daripadanya, dan mereka berkata, "Seorang yang diajar, dirasuk!"

44:15. "Sungguh, Kami hilangkan sedikit azab itu; sungguh, kamu mengulangi!"

44:16. Pada hari apabila Kami serang dengan serangan yang besar, kemudian Kami lepaskan dendam Kami.

44:17. Kami telah pun sebelum mereka uji kaum Firaun, dan seorang Rasul yang mulia telah datang kepada mereka,

44:18. "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah; aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,"

44:19. Dan, "Janganlah kamu meninggi terhadap Allah; sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan satu kuasa yang nyata,

44:20. Dan aku berlindung pada Pemeliharaku dan Pemelihara kamu, khuatir kalau-kalau kamu merejam aku.

44:21. Tetapi jika kamu tidak percayai aku, maka jauhilah aku!"

44:22. Dan dia menyeru Pemeliharanya, "Mereka ini kaum yang berdosa."

44:23. "Maka berjalanlah kamu dengan hamba-hamba-Ku pada sebahagian malam; sesungguhnya kamu akan diikuti.

44:24. Dan tinggalkanlah laut itu tenang; merekalah tentera yang ditenggelamkan."

44:25. Mereka tinggalkan berapa banyaknya taman (jannah), dan mata air,

44:26. Dan ladang-ladang yang telah disemai, dan betapa mulianya medan,

44:27. Dan kemewahan, di dalamnya mereka bergembira,

44:28. Begitulah; dan Kami wariskannya kepada kaum yang lain.

44:29. Langit tidak, dan tidak juga bumi menangis untuk mereka, dan tidak juga mereka ditangguhkan.

44:30. Dan Kami selamatkan Bani Israil daripada azab yang hina,

44:31. Daripada Firaun; sesungguhnya dia tinggi, termasuk orang-orang yang membazir (berlebihan).

44:32. Dan Kami pilih mereka daripada satu pengetahuan di atas semua alam,

44:33. Dan beri mereka ayat-ayat yang di dalamnya ujian yang nyata.

44:34. Mereka ini, benar-benar mereka berkata,

44:35. "Tiadalah ia, melainkan kematian kami yang pertama, dan kami tidak akan dihidupkan.

44:36. Datangkanlah bapa-bapa kami, jika kamu berkata benar!"

44:37. Adakah mereka lebih baik, atau kaum Tubba, dan orang-orang sebelum mereka yang Kami telah musnahkan? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

44:38. Kami tidak cipta langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya dengan bermain-main,

44:39. Kami tidak cipta keduanya melainkan dengan benar; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

44:40. Sesungguhnya Hari Ketetapan jadi waktu mereka yang ditetapkan, kesemuanya,

44:41. Hari di mana seorang tuan tidak berguna sedikit pun kepada peliharaannya, dan mereka tidak akan ditolong,

44:42. Kecuali orang yang Allah mengasihani; sesungguhnya Dialah Yang Perkasa, Yang Pengasih.

44:43. Sesungguhnya pokok zaqum,

44:44. Makanan orang yang berdosa,

44:45. Seperti leburan tembaga merah yang menggelegak di dalam perut,

44:46. Seperti air yang mendidih menggelegak.

44:47. "Ambillah dia, dan tolaklah dia sampai di tengah-tengah Jahim,

44:48. Kemudian curahlah di atas kepalanya azab air yang mendidih!"

44:49. "Rasalah! Sesungguhnya kamu seorang yang perkasa, yang mulia.

44:50. Inilah apa yang mengenainya kamu meragui."

44:51. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di sebuah medan yang aman,

44:52. Di dalam taman-taman dan mata-mata air,

44:53. Memakai pakaian sutera dan broked, berada berhadapan muka.

44:54. Begitulah; dan Kami jodohkan mereka dengan pengiring-pengiring yang bermata lebar,

44:55. Di dalamnya mereka seru segala buah-buahan, dengan aman.

44:56. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kematian, kecuali kematian yang pertama. Dan Dia lindung mereka daripada azab Jahim,

44:57. Pemberian daripada Pemelihara kamu; itulah kemenangan yang besar.

44:58. Sesungguhnya Kami memudahkan ia dengan lidah (bahasa) kamu, supaya mereka mengingati.


44:59. Maka berjaga-jagalah; mereka juga berjaga-jaga.